Minerva
Google překladač: English Deutsch

Humusoft uvádí novinky od MathWorks a Comsolu

Autor článku: Humusoft   

Tags: COMSOL | Humusoft | MathWorks | MATLAB | MF634 | Multiphysics 4.3b

MathWorks Matlab R2013a-1318První novinkou je další vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2013a. U něho přepracované grafické rozhraní základních modulů Matlab a Simulink, které bylo poprvé uvedeno na podzim loňského roku, přináší nová vylepšení v podobě uživatelského nastavení Quick Acces Toolbaru, zdokonalení prohlížeče nápovědy nebo snazší správu záložek při modelování schémat v Simulinku. Matlab se nově může pochlubit podporou snímání dat z pohybového senzoru Kinect pro Windows. Podpora výukového hardwaru v Simulinku, zahrnující platformy Lego Mindstorms NXT a Arduino, byla rozšířena o mikropočítač Raspberry Pi a platformu Gumstix Overo.

Matlab R2013a také přináší dva nové produkty. Trading Toolbox zpřístupní ceny a umožní zadávání pokynů do obchodovacích systémů. Fixed-Point Designer je nástroj určený pro návrh a simulace algoritmů pracujících s výpočty v pevné řádové čárce.
Základní modul Matlab byl rozšířen o jednotný rámec pro tvorbu testů a testování funkcí. Oblast zpracování obrazu v Matlabu přináší novinku v podobě podpory snímání dat pohybovým senzorem Kinect pro Windows. V oblasti finanční analýzy a modelování byl uveden nový produkt Trading Toolbox, který poskytuje funkce pro přístup k datům, definování typů objednávek a zadávání pokynů na finančních trzích. Podporované obchodní platformy jsou Bloomberg EMSX a Trading Technologies X_TRADER.
Fixed-Point Designer je nový produkt, který spojuje funkce nástrojů Fixed-Point Toolbox a Simulink Fixed Point, a přináší do Matlabu a Simulinku datové typy a aritmetiku s pevnou řádovou čárkou (fixed-point). Fixed-point algoritmy lze navrhovat s použitím syntaxe Matlabu, nebo je možné modelovat fixed-point systémy pro řízení a zpracování signálu v Simulinku.

Comsol Multiphysics 4.3b helicopter GUI-1318Další uvedenou novinkou je Comsol Multiphysics 4.3b švédské společnosti Comsol. Tento softwarový inženýrský nástroj určený k modelování a simulaci fyzikálních dějů nabízí ve verzi 4.3b významné aktualizace v jádře systému i v existujících nadstavbových modulech, ale hlavním přínosem je pět nových nadstavbových modulů. Multibody Dynamics Module je určen pro analýzu sestav tuhých a pružných těles s velkými translačními a rotačními posuvy. Wave Optics Module slouží k simulaci šíření elektromagnetických vln v lineárních a nelineárních médiích. Molecular Flow Module nabízí funkce pro simulaci proudění zředěných plynů při nízkém tlaku ve složitých geometrických strukturách. Semicoductor Module je nástroj pro detailní modelování a analýzu polovodičových zařízení, který využívá metodu transportu náboje. Elektrochemistry Module rozšiřuje schopnosti COMSOL Multiphysics v oblastech elektrolýzy, elektrodialýzy a polarografie.
Comsol Multiphysics 4.3b laser 3D motor evaporator-1318

Humusoft karta MF634-1318V nabízeném sortimentu Humusoftu našla nově své místo také multifunkční měřicí karta MF634 pro sběrnici PCI Express. Vychází z oblíbených karet MF624 a AD622 a obsahuje kompletní sadu periferií pro běžné měřicí a řídicí aplikace. Karta svou funkčností pokryje požadavky většiny aplikací a není třeba ji doplňovat o další specializované periferie. MF634 má 32 bitovou vnitřní architekturu pro zajištění maximální propustnosti. Analogová část obsahuje 8 14bitových A/D převodníků se současným vzorkováním všech kanálů a 8 14bitových D/A převodníků se synchronní aktualizací výstupů. Digitální část nabízí 4 kanály vstupů inkrementálních snímačů a 4 čítače/časovače pro měření frekvence, čítání impulzů, generování PWM a podobné aplikace. Čítače mají rozlišení 32 bitů a pracují s frekvencemi až 50 MHz. Kromě toho jsou k dispozici i běžné digitální porty. Architektura umožňuje rychlý sekvenční i náhodný přístup k periferiím a vysokou datovou propustnost díky možnosti paralelního čtení/zápisu analogových kanálů. Ke kartě se dodávají ovladače pro Windows a knihovna pro vývoj aplikací v C a v prostředí MATLAB. Dostupná je i kompletní dokumentace na úrovni popisu řídicích registrů pro vývoj SW na platformy které nejsou přímo podporované.

Ceny
Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu Matlab činí Kč 59 980 + DPH (pro školy Kč 17 980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 89 980 + DPH (pro školy Kč 16 980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 6980 + DPH do Kč 314 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.
Studentská verze MATLAB & Simulink je k dispozici za Kč 1180 + DPH.

Cena individuální licence jádra COMSOL Multiphysics činí Kč 257 980 + DPH (pro školy Kč 43 980 + DPH). Ceny nadstavbových modulů se pohybují v rozmezí Kč 57 980 až Kč 256 980 + DPH (pro školy Kč 8980 až Kč 42 980 + DPH). Licence jsou časově neomezené a ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na údržbu a nové verze produktů (update).

 


Mohlo by vás zajímat: