Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo elektromobily

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Tesla svolává v USA 2 miliony elektromobilů
(Matching tags: Autosteer,Autopilot,Tesla,Elektromobily,Aktualizace,Software)
Důvod pro sta­že­ní vozů Tesla se týká soft­wa­ru Au­tos­teer, který po­sky­tu­je asi­s­ten­ci ři­di­če 2. úrov­ně s funk­cí udr­žo­vá­ní v jízd­ním pruhu a je sou­čás­tí soft­wa­ru Au­to­pi­lot. ...
Pátek, 15 Prosinec 2023
2. Hexagon a JSOL partnery při navrhování pohonných jednotek elektromobilů
(Matching tags: JSOL Corp.,Pohony,Hexagon MI,NVH,Elektromobily,JMAG,CFD,Simulace)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce He­xa­go­nu a ja­pon­ská JSOL Corp. uza­vře­ly stra­te­gic­ké part­ner­ství s cílem urych­lit vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní elek­tri­fi­ko­va­ných ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
3. Munro uvádí SUV elektromobil MK_1 Pick-Up
(Matching tags: Munro,Elektromobily,Munro Vehicles,MK_1 Pick-Up,MK_1 Truck)
Start-up Munro Vehicles (Munro) je první spo­leč­nos­tí, která po více než 40 le­tech za­lo­ži­la ve Skot­sku závod na sé­ri­o­vou vý­ro­bu au­to­mo­bi­lů, navíc so­bust­ních plně elek­tric­kých vozů SUV ...
Pondělí, 22 Květen 2023
4. Režim Sygic EV se 410 000 nabíjecími místy
(Matching tags: GPS Navigation,Nabíjecí místa,Režim EV,Elektromobily,Sygic,Navigace)
Sygic vstu­pu­je do roku 2022 se 410 000 na­bí­je­cí­mi místy v re­ži­mu pro elek­tro­mo­bi­ly. Vět­ši­na uži­va­te­lů apli­ka­ce vy­u­ží­vá vozy znač­ky Volkswagen, Tesla nebo Hy­un­dai. Režim EV ...
Středa, 23 Únor 2022
5. Webinář – Simulace PMSM pomocí EMWorks2D
(Matching tags: Nissan Leaf,EMWorks2D,EMWORKS,Elektromobily,ECAD,FEA)
Webi­nář ve stře­du 25. srpna 2021 (ve dvou re­la­cích – v 15:00 a 20:00 hodin) se bude vě­no­vat si­mu­la­ci syn­chron­ní­ho mo­to­ru s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty (PMSM) po­mo­cí EMWorks2D. ...
Sobota, 21 Srpen 2021
6. Nový virtuální model elektromobilu od Eatonu
(Matching tags: Průmyslová elektrifikace,Virtuální modely,Elektromobily,Eaton)
Elek­tric­ká re­vo­lu­ce je zde – a s ní zvy­šu­jí­cí se bez­peč­nost­ní a tech­no­lo­gic­ká oče­ká­vá­ní, která zá­kaz­ní­ci na elek­tro­mo­bi­ly kla­dou. Vý­rob­ci proto musí stále rych­le­ji ...
Úterý, 03 Srpen 2021
7. Pokrytí nabíjecích stanic v Sygic GPS Navigation
(Matching tags: Režim EV,RFID,Nabíjecí stanice,Elektromobily,Sygic,GPS,Navigace)
Pře­ko­ná­ní obav z do­jez­du a do­stup­nos­ti na­bí­je­cích sta­nic, které před­sta­vu­je výzvu pro mnoho vý­vo­já­řů v tomto od­vět­ví, se zdá být na do­hled. Ros­tou­cí síť na­bí­je­cích ...
Středa, 20 Leden 2021
8. Siemens v Británii představil první „Elektrickou ulici“
(Matching tags: Elektromobily,Británie,Electric Avenue,ubitricity,Westminster,Sutherland Avenue,Siemens)
Si­e­mens v Bri­tá­nii před­sta­vil první tzv. „Elek­tric­kou ulici“, která je dlou­há přes půl míle (800 metrů) a je plně při­pra­ve­na pro pod­po­ru elek­tric­kých vo­zi­del – proto zís­ka­la ...
Čtvrtek, 30 Duben 2020
9. Sygic vydává navigaci s integrovanou platbou za nabíjení
(Matching tags: Elektromobily,Trasy,GIS,Navigace,GPS,Sygic,Dobíjení,EV Mode)
Sygic, tvůr­ce na­vi­ga­cí pro mo­bil­ní te­le­fo­ny a člen ex­klu­ziv­ní aso­ci­a­ce Cha­rIN As­so­ci­ati­on se stal prv­ním vý­rob­cem na­vi­ga­cí pro mo­bil­ní te­le­fo­ny na světě s in­te­gro­va­ný­mi ...
Čtvrtek, 30 Duben 2020
10. Vývoj prvního celoplastového brzdového pedálu
(Matching tags: Tepex,Lanxess,Elektromobily,Technologie,Vývoj,Brzdové pedály,Spolupráce)
Elek­tro­mo­bi­li­ta je na vze­stu­pu. Trh roste a na­jde­me na něm i spor­tov­ní vozy na elek­tric­ký pohon. Ta­ko­vý „spor­ťák“ ale musí být velmi lehký, a proto se při jeho vý­vo­ji po­čí­tá ...
Čtvrtek, 09 Duben 2020
11. Nejmodernější výroba automobilů na světě – Factory 56
(Matching tags: Digitalizace,Výroba,Factory 56,Mercedes-Benz Cars,Výrobní závod,Elektromobily)
Mercedes-Benz Cars představuje pod označením Factory 56 nejmodernější výrobu automobilů na světě. Factory 56 nově definuje způsob, jímž jsou vyráběny automobily. Mercedes-Benz Cars buduje závodem ...
Úterý, 27 Únor 2018
12. Tesla bude stavět továrnu na elektrovozy v Číně
(Matching tags: WSJ,Šanghaj,Tesla,Elektromobily,Výroba,Čína)
Podle The Wall Street Journal se po čtyřech měsících vyjednávání dohodla společnost Tesla se šanghajskou vládou na postavení výrobní továrny v zóně volného obchodu města, kde bude ...
Středa, 25 Říjen 2017
13. 3DExperience při vývoji a návrhu elektrických automobilů
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Dassault Systemès,Elektromobily,Faraday,Future)
Společnost Dassault Systèmes oznámila, že společnost Faraday Future začala využívat její platformu 3DExperience. Tento výrobce elektromobilů již implementoval specializovaná řešení „Target Zero ...
Pátek, 15 Leden 2016
14. 3D modely detailů elektromobilů a elektrokol od Dosch Designu
(Matching tags: Dosch,3D modely,Design,Elektromobily,Elektrokola,Detaily)
Jakoby v souvislosti s probíhajícím veletrhem Amper na brněnském výstavišti, vydala společnost Dosch Design dvě nové sady 3D modelů. Jedná se o sady Dosch 3D: E-Bike Details V2 a Dosch ...
Pátek, 21 Březen 2014