Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo elektronika

Celkem nalezeno výsledků : 20.

1. Renesas kupuje Altium
(Matching tags: Renesas,PCB,Elektronika,Navrhování,Altium,Akvizice)
Re­ne­sas Electro­nics Cor­po­rati­on (Re­ne­sas), zabý­va­jící se roz­vi­nu­tými po­lo­vo­di­čo­vými ře­še­ními, ozná­mi­la 15. úno­ra, že uza­vře­la do­ho­du s Al­ti­um Li­mi­ted (Al­ti­um), svě­to­vým ...
Pondělí, 19 Únor 2024
2. Bude elektronika vyráběna ekologicky z PET lahví?
(Matching tags: PET lahve,VŠCHT Praha,FEL ČVUT,Elektronika,3D tisk)
V roce 2021 bylo ce­lo­svě­to­vě vy­pro­du­ko­vá­no 57,4 mi­li­o­nů tun elek­tro­nic­ké­ho od­pa­du, cel­ko­vý objem pro­duk­ce roste v prů­mě­ru o dva mi­li­o­ny tun ročně. Při­tom jen ...
Čtvrtek, 18 Leden 2024
3. Siemens vydává Valor NPI 2311
(Matching tags: Valor NPI,PCB DFM,Aktualizace produktů,Polovodiče,Elektronika,Siemens)
Každá nová verze Valor NPI při­ná­ší za­jí­ma­vé funk­ce a vy­lep­še­ní a Valor NPI verze 2311 není jiná. Jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších po­sled­ních změn verze 2311 je 3D pro­hlí­žeč ta­bu­lek. ...
Středa, 03 Leden 2024
4. Pulsonix získal ocenění Best PC Design Software
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,EDA,Elektronika,PCB,Pulsonix)
Spo­leč­nost Pul­so­nix, která se za­bý­vá au­to­ma­ti­za­cí elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) a po­sky­tu­je špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů, ozná­mi­la, že ...
Pátek, 14 Říjen 2022
5. Optomec dodá 3D tiskárny elektroniky za 2 miliony USD
(Matching tags: HD2,Ae­ro­sol Jet,Elektronika,Optomec,3D tiskárny)
Spo­leč­nost Op­to­mec z Al­bu­querque v Novém Me­xi­ku (USA) ozná­mi­la, že jeden z je­jích stá­va­jí­cích vý­rob­ních zá­kaz­ní­ků ne­dáv­no za­kou­pil dal­ších šest 3D tis­ká­ren elek­tro­ni­ky ...
Středa, 02 Únor 2022
6. Siemens vydal Simcenter Flotherm v2020.2
(Matching tags: 2020.2,Flotherm,Simcenter,Elektronika,Chlazení,CFD,Siemens,Software,Simulace)
Na blogs.​sw.​siemens.​com vyšel pří­spě­vek Johna Parryho, hod­no­tí­cí vy­lep­še­ní ve vy­dá­ní nové verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro chla­ze­ní elek­tro­ni­ky Sim­cen­ter Flo­therm 2020.2. ...
Pondělí, 28 Prosinec 2020
7. Webinář Vývoj technologie AME v MEMS
(Matching tags: AME,Webináře,Nano Dimension,MEMS,Elektronika,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Spo­leč­nost Nano Di­mensi­on po­řá­dá ve čtvr­tek 15. října v 16: 00 hodin webi­nář Vývoj tech­no­lo­gie AME v mi­k­ro­elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mech (MEMS). Do­zví­te se na něm, jak po­u­žít ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
8. Nové webináře firmy Altium
(Matching tags: TactoTek,Webináře,Elektronika,Tištěné spoje,Designer,Altium,ECAD)
První „živý“ webi­nář se bude vě­no­vat na­vr­ho­vá­ní struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky a pro­běh­ne 12. srpna 2020 od 9:00 do 10:00 hodin. Al­ti­um a Tac­to­Tek, před­ní spo­leč­nost v tech­no­lo­gii ...
Čtvrtek, 06 Srpen 2020
9. Simcenter Flotherm 2019.2
(Matching tags: 2019.2,Flotherm,Chlazení,Elektronika,Simcenter)
Nová verze Sim­cen­ter Flo­therm 2019.2 se sou­stře­dí na lepší ana­lý­zu chla­ze­ní elek­tro­nic­ky a nové úrov­ně po­stu­pů ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, což může po­ten­ci­ál­ně ušet­řit až ti­sí­ce ...
Neděle, 15 Prosinec 2019
10. AMTECH bude v ČR prodávat DragonFly Pro
(Matching tags: Prodej,AMTECH,DragonFly Pro,Nano Dimension,Aditivní výroba,Elektronika,3D tisk)
Společnost Nano Dimension, nabízející aditivní elektronická řešení, dále rozšiřuje své působení v oblasti EMEA, a to dohodou s firmou Amtech, která bude distribuovat v České a Slovenské ...
Pondělí, 14 Leden 2019
11. ANSYS nabízí otevřený formát pro termické simulace
(Matching tags: Otevřený formát,Termika,Elektronika,ECAD,ANSYS,CAE,CAD,Simulace)
Nový, otevřený a neutrální formát souborů od společnosti ANSYS umožňuje výrobcům elektronických komponent snadné sdílení konstrukčních modelů mezi různými nástroji pro termické simulace. Formát ...
Pátek, 14 Prosinec 2018
12. Elektronika v 3D tištěných součástích od AMRC a Boeingu
(Matching tags: 3D tisk,THREAD,Elektronika,AMRC,Boeing)
Skupina pro navrhování a prototypy výzkumného střediska Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) představila nový hybridní 3D tiskový proces s názvem Thread, jenž umožní do 3D tištěných ...
Středa, 10 Květen 2017
13. Třetí posila AeroMobilu v tomto týdnu – Mikael Olsson
(Matching tags: CAD,Společnost,Design,Strojírenství,Elektronika,AeroMobil,Mikael Olsson)
Talentovaný designérský inženýr Mikael Olsson se v dubnu připojil k týmu AeroMobilu. Pomůže při vývoji prototypů v 3D a 2D prostředích, designu komponentů a systémů vozidla. ...
Pátek, 08 Duben 2016
14. Autodesk SeeControl pro internet věcí
(Matching tags: Autodesk,Software,SeeControl,Senzory,Elektronika,Internet věcí,IoT)
Společnost Autodesk přichází s Autodesk SeeControl, novou komplexní platformou pro internet věcí, která nabízí uživatelům možnost stáhnout, analyzovat a využít data ze vzdálených produktů. SeeControl ...
Pondělí, 07 Prosinec 2015
15. Elektronika a firmware tiskárny Ember jako open source
(Matching tags: 3D tisk,Autodesk,Hardware,Ember,Firmware,Open Source,Elektronika)
Elektroniku a firmware 3D tiskárny Ember Autodesku lze nyní jako open source stahovat, prohlížet, modifikovat a vylepšovat. Elektronika je sdílena pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike, ...
Pondělí, 28 Září 2015
16. Ansys představil Release 16.0
(Matching tags: Simulace,ANSYS,Release 16.0,Interakce,CFDKompozity,Elektronika)
Nová verze simulačního programu pro interakce mezi softwarem a hardwarem nabízí řadu nových funkcí – např. možnost během tvorby designu ověřit bezporuchovost elektroniky a její výkon, což usnadňuje ...
Středa, 28 Leden 2015
17. Budete se podílet na revolučních hodinkách Pro-Ge Watch?
(Matching tags: PRO-GE,WATCH,Gestické,Crow funding,IoT,Elektronika,Start-up,Hodinky)
Vynálezce a konstruktér gestických hodinek, které by měly znamenat revoluci a změnu světa mobilních technologií, Turan Cicekci, hledá společně se svou firmou Navigosphere podporu financování ...
Čtvrtek, 13 Listopad 2014
18. Xerox se pouští do tisku součástek pro výzkum NASA
(Matching tags: Xerox,3D tisk,Elektro,NASA,Tisk,Elektronika,PARC,Součástky)
PARC (Palo Alto Research Center), výzkumné centrum společnosti Xerox, pracuje na nové technologii, která umožní tisknout elektronické součástky pro vesmírný výzkum NASA. Tým odborníků pracuje na vývoji ...
Čtvrtek, 13 Únor 2014
19. ANSYS 15.0 přináší vylepšení v elektronice
(Matching tags: 15.0,Elektronika,ANSYS,Analýzy,Simulace)
Společnost ANSYS aktualizovala svůj produkt na verzi ANSYS 15.0, která se zaměřuje na vylepšení v oblasti elektroniky a elektronických produktů. Produkt dokáže analyzovat elektrické charakteristiky ...
Pondělí, 30 Prosinec 2013
20. Nová společnost chce využít grafen pro 3D tisk
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Grafen,Graphene,3D LAbs,Elektronika,Nobelova cena)
Není to tak dávno, co se objevil nový materiál s neuvěřitelnými fyzikálními a elektrickými vlastnostmi – grafen. Společnosti Lomiko Metals a Graphene Laboratories nyní uvedly do provozu ...
Pondělí, 02 Prosinec 2013