Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo formnext

Celkem nalezeno výsledků : 13.

1. Je čas na velký krok EVO-LUTIONS
(Matching tags: Motek,EVO-lizer,EVO-tech,FormNext,3D tiskárny,Výstavy,K-Fair)
Ra­kous­ká spo­leč­nost EVO-tech za­ha­ju­je pod­zim s nej­no­věj­ší ge­ne­ra­cí své ro­di­ny 3D tis­ká­ren EVO-lizer. Po­čí­na­je in­ter­ní vý­sta­vou Haus­mes­se 28. a 29. září se těší, že ...
Úterý, 06 Září 2022
2. HP pokračuje v rozvoji 3D tisku
(Matching tags: L’Oréal,HP Metal Jet,HP Inc.,FormNext,Aditivní výroba,3D tisk)
Spo­leč­nost HP tento týden na ve­letr­hu Form­next za­mě­ře­ném na adi­tiv­ní vý­ro­bu in­for­mo­va­la o při­pra­ve­nos­ti oslo­vit nové zá­kaz­ní­ky a roz­ší­řit part­ner­ské pro­gra­my i eko­sys­tém. ...
Pátek, 19 Listopad 2021
3. Nový rotační extrudér na FuseLab FL300M
(Matching tags: FL300M,FuseLab,FormNext,FFF,3D tiskárny,Hardware)
Bel­gic­ký 3D tis­ko­vý start-up Fu­se­Lab uvádí na trh svou první FFF ko­vo­vou 3D tis­kár­nu FL300M, která je vy­ba­ve­na pa­ten­to­va­ným ro­tač­ním ex­trudé­rem na­vr­že­ným pro vy­lep­še­ní tisku ...
Úterý, 16 Listopad 2021
4. Nejnovější 3D technologie eviXscan na Formnextu 2021
(Matching tags: eviXmatic,eviXscan,Evatronix,FormNext,Frankfurt)
Eva­t­ro­nix, vý­rob­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can, bude jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu Form­next 2021. Akce se bude konat 16.–19. lis­to­pa­du 2021 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
5. Velkoformátová 3D tiskárna UnionTech SLA RSPro 2100
(Matching tags: Connect 2020,RSPro 2100,UnionTech,Velkoformátovy,FormNext,SLA,3D tiskárny,Hardware)
Uni­on­Tech úspěš­ně uvedl na trh nový pro­dukt ul­tra­vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny SLA RSPro 2100 na on-line vý­sta­vě Form­next Con­nect 2020. Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé ná­ka­ze Co­vi­dem-19 ...
Pátek, 04 Prosinec 2020
6. AM-Flow automatizuje postprodukci 3D tisku novým modulem
(Matching tags: AM-BAGGING,Postprodukce,AM-Flow,FormNext,Aditivní výroba,Automatizace,3D tisk)
 AM-Flow, po­sky­to­va­tel vy­spě­lých vý­rob­ních ře­še­ní ří­dí­cích di­gi­ta­li­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­sů po­st­pro­duk­ce adi­tiv­ní vý­ro­by (AM), vy­u­ži­je Form­next Con­nect ...
Pondělí, 02 Listopad 2020
7. Farsoon nabídne 3D tiskový systém FS301M
(Matching tags: FS301M,System,Kovy,Farsoon,Frankfurt,FormNext,3D tisk)
No­vá plat­for­ma fir­my Far­so­on je ur­če­na pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí ko­vů. By­la vy­vi­nu­ta ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry z růz­ných ob­las­tí prů­mys­lu, pře­de­vším ná­stro­jů ...
Úterý, 15 Říjen 2019
8. Omni3D podepsala kontrakt s dalším evropským prodejcem
(Matching tags: Polsko,FormNext,OMNI3D,3D tiskárny,Poznaň,Factory 2.0 Production System)
Společnost Omni3D se sídlem v Poznani, která jako první v Polsku vy­rá­bí průmyslové tiskárny v technologii FFF, podepsala smlouvu s prvním prodejcem z německého trhu. Ten ...
Pondělí, 29 Červenec 2019
9. Colossus představuje největší převoznou FGF 3D tiskárnu
(Matching tags: 3D tiskárny,Hardware,FormNext,Colossus,Přenosné,FGF,Recyklované materiály,3D Colossus)
Na veletrhu Formnext 2018 ve Frankfurtu představila společnost Colossus velkoformátovou 3D tiskárnu se systémem FGF (Fused Granular Fabrication – výroba tavením zrn), jež umožňuje tisk mnoha ...
Úterý, 20 Listopad 2018
10. 3D tiskárny kovů DMP Flex 350 a Factory 350 od 3D Systems
(Matching tags: 3D tiskárny,3D Systems,Hardware,DMP Flex 350,Factory 350,FormNext,Kovy)
Na veletrhu Formnext 2018 (13.–16. 11. 2018 ve Frankfurtu nad Mo­ha­nem) představila společnost 3D Systems 3D tiskárny DMP Flex 350 a DMP Factory 350 určené pro tisk kovů, a také nový materiál, ...
Sobota, 17 Listopad 2018
11. 3D tiskárna Roboze ARGO 500 pro vysoce výkonné polymery
(Matching tags: Hardware,3D tiskárny,Roboze,ARGO 500,Frankfurt,FormNext,Polymery)
... Tiskárna dokáže vyrobit nástroje, malé součástky i funkční prototypy. Slavnostní před­sta­vení tiskárny proběhne na veletrhu Formnext ve Frankfurtu. Mělo by jít o první tiskárnu plánované ...
Pátek, 10 Listopad 2017
12. SondaSys představí průmyslový 3D SLS tiskový systém
(Matching tags: SondaSys,TCT,Průmysl,Frankfurt,FormNext,3D tisk,SLS)
V polovině listopadu na veletrhu Formnext ve Frankfurtu, pořádaném TCT, představí polská společnost SondaSys svůj tiskový systém pra­cu­jící metodou SLS, selektivního laserového slinování. ...
Pondělí, 06 Listopad 2017
13. Additive Industries představí 3D tiskárnu kovů
(Matching tags: Industries,Additive,MetalFAB1,FormNext,Frankfurt,Kovy,Hardware,3D tisk,3D tiskárna)
Na veletrhu FormNext ve Frankfurtu představí 17. listopadu společnost Additive Industries první průmyslový 3D tiskový systém pro kovy, MetalFAB1. Na vývoji a realizaci firma pracuje ...
Pátek, 16 Říjen 2015