Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ibm

Celkem nalezeno výsledků : 12.

1. Spolupráce Siemens a IBM pomáhá firmám urychlit vývoj produktů
(Matching tags: Digital Industries,Spolupráce,Siemens,IBM,Software)
Chyt­ré a pro­po­je­né vý­rob­ky jsou stále slo­ži­těj­ší v dů­sled­ku roz­ši­řo­vá­ní ve­sta­vě­né­ho soft­wa­ru, mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vých ří­di­cích sys­té­mů a elek­tro­nic­kých sys­té­mů. ...
Úterý, 09 Květen 2023
2. IBM vede ve výzkumu strojového učení
(Matching tags: Patenty,Strojové učení,Umělá inteligence,Výzkum,IBM,Technologie)
IBM stojí v čele svě­to­vé­ho vý­zku­mu v ob­las­ti stro­jo­vé­ho uče­ní (ma­chi­ne lear­ning – ML). Podle pre­zen­ta­ce dat Ban­k­less­Ti­mes za­re­gis­tro­va­la v le­tech 2017 až 2021 ...
Pátek, 04 Březen 2022
3. Cohesive Companies kupují britskou firmu SRO Solutions
(Matching tags: SRO,SRO Solutions,Maximo,Bentley Systems,Akvizice,IBM)
... SRO So­lu­ti­ons („SRO“) k roz­ší­ře­ní svých schop­nos­tí pro ná­moř­ní a prů­mys­lo­vou in­frastruk­tu­ru. Spo­leč­nost SRO, za­lo­že­ná v roce 2004, za­ved­la pro­dukt Ma­xi­mo od IBM ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
4. Akcelerační fond Bentley Systems zakládá The Cohesive Companies
(Matching tags: Maximo,Cohesive Solutions,The Cohesive Companies,Akcelerační fond,EAM,Bentley Systems,IBM)
... firmy Co­hesi­ve So­lu­ti­ons. Nový ob­chod­ní pod­nik bude za­hr­no­vat tým slu­žeb z pod­ni­ká­ní Bent­ley As­se­tWi­se a na­bí­dek Bent­ley, Co­hesi­ve a IBM Ma­xi­mo na pod­po­ru di­gi­tál­ní ...
Úterý, 14 Červenec 2020
5. Tata Steel vydává BIM nástroj DNA Profiler
(Matching tags: IBM,BIM,Stavebnictví,CADENAS,Tata Steel,DNA Profiler,eCATALOGsolutions,Nástroj)
S využitím technologie eCATALOGsolutions od firmy Cadenas a s po­mo­cí IBM vznikl nový BIM nástroj DNA Profiler, k němuž je doplňkem katalog produktů a který usnadňuje přístup ...
Pondělí, 18 Červen 2018
6. Brava! Enterprise v7.2 pro IBM Content Navigátor
(Matching tags: IBM,OpenText,EIM,Brava!,7.2,Enterprise,IGC)
Společnost OpenText, orientující se na oblast Enterprise Information Management (EIM, správa podnikových informací a dat), vydává Brava! Enterprise ve verzi 7.2 pro IBM Content Navigator. Nová verze ...
Pondělí, 02 Únor 2015
7. Brava! Enterprise verze 7.2 pro IBM Content Navigator
(Matching tags: Content,Brava!,7.2,Informative,IGC,Graphics,Enterprise,Navigator,IBM)
Společnost Informative Graphics Corp. (IGC) oznámila vydání verze 7.2 Brava! Enterprise pro IBM Content Navigator. Snadná integrace Brava do IBM Content Navigatoru zajišťuje přístup do správních systémů ...
Úterý, 07 Říjen 2014
8. IGC aktualizoval Brava! pro IBM Content Navigator
(Matching tags: IBM,Brava!,Content Navigator,FileNet,P8 a CM8,HTML5,Aktualizace,ActiveX)
Společnost Informative Graphics Corporation (IGC) přidala k Brava! pro IBM Content Navigator, což je prohlížeč napříč platformami na bázi HTML5, stabilního klienta ActiveX se všemi funkcemi. Brava ...
Středa, 06 Listopad 2013
9. IBM využívá magnetické pásky v IT již 60 let
(Matching tags: Pásky,Storage,Ukládání,Zálohování,IBM,Data)
Společnost IBM si 21. května připomíná 60 let ode dne, kdy začala využívat magnetickou pásku v IT. Odstartovala tak moderní éru elektroniky. Tato technologie umožnila velkým výpočetním systémům ukládat ...
Pondělí, 21 Květen 2012
Výzkumníkům z IBM Research se podařilo uložit data v pouhých dvanácti atomech. Postarali se tak o nejnovější úspěch ve třicetileté historii nanotechnologického výzkumu. Dosažené množství je výrazně nižší, ...
Pondělí, 16 Leden 2012
11. Sto let od založení IBM
(Matching tags: Společnost,IBM)
Společnost IBM slaví 100 let od svého založení 16. června 1911. Na oslavu tohoto milníku vychází kniha nazvaná „Jak udělat svět lepším: myšlenky, které utvářely jedno století a jednu společnost,“ v anglickém ...
Pátek, 17 Červen 2011
12. Dassault Systèmes odkoupí PLM aktivity IBM
(Matching tags: Dassault,Společnost,PLM,IBM)
Společnosti IBM a Dassault Systèmes (DS) podepsaly 26. října dohodu, podle které hodlá DS získat provozní část IBM zabývající se prodejem a zákaznickou podporou softwarového portfolia DS Product Lifecycle ...
Středa, 11 Listopad 2009