Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo integrace

Celkem nalezeno výsledků : 24.

1. Codesign představuje nástroje pro integraci BIM
(Matching tags: Forma,Codesign,Nástroje,Integrace,ArchiCAD,Vectorworks,Revit,BIM)
Co­de­sign, apli­ka­ce umo­ž­ňu­jící ar­chi­tek­tům zkou­mat, ite­ro­vat a na­vr­ho­vat rych­le­ji než kdy­ko­li před­tím, ozna­mu­je, že jsou nyní k dis­po­zi­ci in­te­gra­ce BIM, které umo­ž­ňují ...
Pátek, 26 Leden 2024
2. Trimble Terra Office přináší integraci s Esri ArcGIS Pro
(Matching tags: GIS,ESRI,Trimble,Sběr dat,Integrace,ArcGIS Pro,TerraFlex,Terra Office)
Trim­ble ozná­mi­la vy­dá­ní doplňku Trim­ble Terra Of­fi­ce pro Esri Ar­c­GIS Pro. Tento do­pl­něk je novým pro­duk­tem v sadě desk­to­po­vých ře­še­ní Trim­ble Terra Of­fi­ce pro in­te­gra­ci soft­wa­ru ...
Pátek, 14 Červenec 2023
3. Hodnocení životního cyklu pro Bentley iTwin
(Matching tags: Dekarbonizace,LCA,One Click,iTwin,Integrace,Infrastruktura,Bentley)
Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 8. břez­na 2022 do­stup­nost in­te­gro­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů pro hod­no­ce­ní ži­vot­ní­ho cyklu (LCA) a vý­po­čet za­čle­ně­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě ...
Středa, 09 Březen 2022
4. Více CAD softwaru může stát méně – M4 PERSONAL
(Matching tags: Bez­plat­ný,M4 PERSONAL,Soft­ware,Verze 7.1,Výkon,Integrace,CAD Schröer,CAD)
Bez­plat­ný CAD soft­ware M4 Per­so­nal na­bí­zí ve verzi 7.1 lepší in­te­gra­ci a vyšší výkon. M4 Per­so­nal je snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware CAD. Často ho po­u­ží­va­jí hobbys­té pro své osob­ní ...
Středa, 16 Únor 2022
5. Kompaktní skříňka pro ovládání skenovacího systému
(Matching tags: RTC6 EtherBox,Click-in-system,Průmyslová výroba,SCANLAB,Integrace,Skenování)
Vý­rob­ce la­se­ro­vých ske­no­va­cích sys­té­mů SCANLAB usnadňuje in­sta­la­ci ří­di­cí elek­tro­ni­ky RTC6 do la­se­ro­vých stro­jů. S novým RTC6 Ether­Bo­xem na­bí­zí Scan­lab ovlá­da­cí panel ...
Úterý, 06 Červenec 2021
6. Plná integrace SpaceMouse do ZBrush
(Matching tags: ZBrush,Pixologic,Integrace,SpaceMouse,3Dconnexion)
Spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on a Pi­xo­lo­gic spo­ji­ly své síly, aby di­gi­tál­ním uměl­cům pro­střed­nic­tvím peč­li­vé in­te­gra­ce řady 3D myši Spa­ce­Mou­se a apli­ka­ce ZBrush na­bíd­ly ...
Pondělí, 22 Únor 2021
7. BricsCAD BIM ve verzi 20 integruje Enscape
(Matching tags: Integrace,Bricscad,BIM,Enscape,Verze 20)
Spo­leč­nost Brics­ys, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mi­la in­te­gra­ci vy­kres­lo­va­cí­ho en­gi­nu Ens­ca­pe v Brics­CAD BIM verze 20. Ens­ca­pe je stan­dard­ní apli­ka­cí růz­ných svě­to­vých pro­jek­tů ...
Pátek, 29 Listopad 2019
8. Nová verze BIMcollab integrovaná s BIM360
(Matching tags: BIMcollab,KUBUS,Docs,BIM360,BIM,CDE,Integrace)
... je integrace s Autodesk BIM360, další budou následovat. BIM týmy díky tomu mají přístup k modelům uloženým v BIM 360 Docs přímo z internetové aplikace BIMcollab. Sdílený model lze prohlédnout ...
Úterý, 09 Červenec 2019
9. Integrace InsiteVR ve stavební plaformě BIM 360
(Matching tags: InsiteVR,BIM 360,Autodesk,Stavebnictví,Integrace)
Díky této integraci mohou uživatelé platformy Autodesk BIM 360 prohlížet modely v prostředí virtuální reality. Místo sdílení obrazovky mohou členové týmu procházet modely ve 3D prostředí pro ...
Pondělí, 06 Květen 2019
10. ICT se připojuje k Autodesk BIM 360
(Matching tags: BIM 360,Travebnictví,Autodesk,TZB,ICT,MEP,Integrace)
Softwarová společnost Innovative Construction Technology (ICT), zabývající se řešeními rozšířené reality (AR – augmented reality) v oblasti stavebnictví, oznámila integraci s Autodesk BIM ...
Čtvrtek, 06 Prosinec 2018
11. Bentley Systems oznamuje akvizici ACE enterprise Slovakia
(Matching tags: EAM,Ace Enterprise,SAP,AssetWise,GIS,Akvizice,ERP,Integrace,Bentley Systems)
Společnost Bentley Systems oznámila 13. listopadu akvizici bra­ti­slav­ské společnosti ACE enterprise Slovakia, poskytovatele inovačních technologických řešení pro rychlý vývoj aplikací na bázi lehkých ...
Středa, 14 Listopad 2018
12. VoluMill byl kompletně integrován do ZW3D
(Matching tags: ZW3D,VoluMill,Integrace,Strojírenství,CAD/CAM,CNC,Zkrácení doby cyklu)
ZW3D v sobě nyní zcela integruje VoluMill, technologii pro vy­so­ko­ry­ch­lo­st­ní hrubování, jež zahrnuje i optimální cesty frézování a maximální odstranění materiálu. Zabudovaná technologie ...
Čtvrtek, 27 Září 2018
13. EarthCam integrován do Autodesk BIM 360
(Matching tags: EarthCam,Panoramata,Forge,Terén,BIM 360,Integrace,Autodesk)
Díky strategickému partnerství s EarthCam nyní platforma Autodesk BIM 360 (postavená na cloudovém programu Autodesk Forge) nabízí přístup k nabídce jejich kamer a 360° VR fotografiím ...
Pátek, 27 Červenec 2018
14. Ultimaker Cura integruje skenovací software HP
(Matching tags: Integrace,3D Structured Light Scanner,Pro S3,HP Sprout,Ultimaker,Cura,Skenování,Software)
Výrobce 3D tiskáren Ultimaker nově integruje skenovací software HP do Ultimaker Cura, což zjednodušuje 3D tisk skenů z produktů Sprout a 3D Structured Light Scanner Pro S3 od HP. V současné ...
Pondělí, 19 Březen 2018
15. Cloudová platforma LEDAS integruje C3D Toolkit
(Matching tags: Cloud,Integrace,Ledas,Platforma,C3D Toolkit,LCP,b-rep)
Společnost LEDAS nabízí služby pro trh CAD/CAM/CAE/PDM/PLM. C3D Labs je dceřiná společnost skupiny ASCON, jež vyvíjí C3D Tool­kit. Ten byl nyní integrován do cloudové platformy (LEDAS Cloud Plat­form ...
Pátek, 02 Březen 2018
16. 3DR integruje Site Scan s Autodesk BIM 360
(Matching tags: BIM,Autodesk,Integrace,360,3DR,Site Scan)
Platforma pro sběr dat z dronů, Site Scan od 3DR, určená profesioná­lům v oblasti stavebnictví a inženýrství, bude integrována s Autodesk BIM 360, využívající platformu Autodesk ...
Čtvrtek, 16 Listopad 2017
17. Polar Cloud se integruje s Autodesk Tinkercadem
(Matching tags: Integrace,Tinkercad,Autodesk,3D tisk,Polar Cloud,GE Additive,Education Program)
... Jedním z důvodů integrace je totiž podpora výukového programu GE Additive Education Program pro základní a střední školy.  ...
Středa, 28 Červen 2017
18. Siemens integruje Materialise do NX
(Matching tags: Magics,Software NX,3D tisk.CAD,Aditivní výroba,Materialise,Integrace,Siemens)
... má zkrátit o 30 procent a více. Integrace kompletního cyklu přípravy a tisku navíc omezí počet chyb, protože nejsou nutné konverze dat.  ...
Čtvrtek, 13 Duben 2017
19. IronCAD podporuje přímé propojení se SprutCAM
(Matching tags: Integrace,IronCAD,SprutCAM,CNC,CAD,CAM)
Řešení od společnosti IronCAD budou od nynějška obsahovat plnou integraci s nejnovější verzí SprutCAMu, což je programovací systém pro frézování, soustružení, drátové řezání, víceúkolové ...
Úterý, 29 Březen 2016
20. Dassault Systèmes a CST partnery v oblasti simulace
(Matching tags: Dassault,CST,elektromagnetické,Systèmes,Technology,Simulation,3DEXPERIENCE,Integrace,Computer)
Společnosti Dassault Systèmes a CST - Computer Simulation Technology uzavřely partnerství, díky kterému budou integrovat 3D elektromagnetické simulační technologie od CST do platformy 3DExperience ...
Pondělí, 08 Červen 2015
21. Hannover Messe 2015 – průmysl budoucnosti propojený sítí
(Matching tags: Veletrh,Messe,Hannover,Integrace,Průmysl 4,2015,Síť)
Stále větší digitalizace hospodářství přispívá k dynamice průmyslu. Továrny a energetické systémy jsou digitalizované, výrobní cykly se zkracují, vznikají nové obchodní modely. Kdo se spoléhá ...
Středa, 12 Listopad 2014
22. Integrace KeyShotu a IronCADu = rychlejší 3D vizualizace
(Matching tags: KeyShot,Integrace,IronCAD,Luxion)
... geometrii modelu a zefektivní se proces 3D vizuální tvorby. Tato těsná integrace mezi KeyShotem a IronCADem, vybaveném technologií LiveLinking od Luxionu, umožňuje uživatelům IronCADu rozvíjet své ...
Úterý, 26 Listopad 2013
23. Canon a Océ zahájily integraci v ČR a SR
(Matching tags: Integrace,Canon,Společnost,Océ)
Společnosti Canon a Océ oznámily 2. ledna zahájení integrace v České republice a na Slovensku. Obě země patří do druhé fáze EMEA integračního procesu, který v první fázi již úspěšně proběhl ve Švýcarsku, ...
Středa, 02 Leden 2013
24. Nový generální ředitel a jednatel Océ ČR a Océ SR
(Matching tags: Integrace,Polygrafie,Tiskárny,Společnost,Océ,Canon)
Společnost Canon oznámila jmenování Hermanna Anderla generálním ředitelem a jednatelem společností Océ Česká republika a Océ Slovenská republika. Hermann Anderl je odpovědný Rokusovi van Iperenovi, prezidentovi ...
Pondělí, 17 Září 2012