Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kanalizace

Celkem nalezeno výsledků : 12.

1. SiteFlow při rekonstrukci vodovodů a kanalizací v Lysé
(Matching tags: SiteFlow,Kanalizace,Vodovody,Potrubí,Aquion,Liniové stavby)
Pro­gram Si­teflow po­mohl dobře a rych­le zvlád­nout pro­jekt re­kon­struk­ce vo­do­vo­dů a ka­na­li­za­cí v Mí­ro­vé ulici. V srpnu loňského roku do­kon­čil Ze­pris spolu se svými do­da­va­te­li stav­bu ...
Středa, 28 Únor 2024
2. Obchvatu Řevničova na D6 přispěl program SiteFlow
(Matching tags: SiteFlow,Projektování,Kanalizace,Aquion,Liniové stavby,Stavebnictví)
Úsek ob­chva­tu Řev­ni­čo­va a Kru­šo­vic byl na dál­ni­ci D6 ote­vřen v lis­to­pa­du 2020 a zklid­nil do­pra­vu v obou ob­cích. Od červ­na 2016 do dubna 2017 zpra­co­vá­va­la pro­vá­dě­cí ...
Středa, 03 Únor 2021
3. Co vše se dá zjistit v aplikaci Chytremapy.cz
(Matching tags: RÚIAN,Katastr,Kanalizace,Chytrémapy.cz,Vodovod,Vytápění,Rozměry,TopGis)
Jak je velký pozemek, na kterém leží váš vysněný dům? Jaké vytápění má sousední bytovka a z čeho je postavená? Kdo je vlastníkem nemovitosti a je vůbec napojená na obecní kanalizaci? ...
Čtvrtek, 21 Únor 2019
4. Innovyze vydává InfoWorks ICM ve verzi 9.5
(Matching tags: Innovyze,InfoWorks,Kanalizace,ICM,Odtokové systémy,Verze 9.5)
InfoWorks ICM je řešení pro tvorbu modelů a kompletní 1D a 2D simulace kanalizací a odtokových systémů. Verze InfoWorks ICM 9.5 nabízí nová 2D potrubí Linear Drainage (2D) a Conduits ...
Sobota, 17 Listopad 2018
5. Innovyze nabízí XPSWMM a XPSTORM ve verzi 2018.2
(Matching tags: Verze 2018.2,XPSWMM,XPSTORM,Hydrodynamika,Simulace,Kanalizace,Povodně,Innovyze)
Společnost Innovyze nabízí novými verzemi vylepšení svých hyd­ro­dy­na­mic­kých softwarových řešení pro simulaci sanitárních kanalizačních systémů, systémů dešťové vody, řek a městských záplav. Xpswmm ...
Čtvrtek, 01 Listopad 2018
6. Innovyze vydává XPDRAINAGE ve verzi 2018.2
(Matching tags: Innovyze,Kanalizace,Verze 2018.2,XPDRAINAGE,Drenáž)
Verze Xpdrainage 2018.2 nabízí na přání zákazníků například au­to­ma­ti­c­ký výpočet kapacity vstupních otvorů s využitím metodologie HEC22 díky datům z plánu, výsledkům analýzy nebo manuálnímu vstupu, ...
Pátek, 31 Srpen 2018
7. Innovyze vydává InfoWorks ICM Generation ve verzi 8
(Matching tags: Innovyze,InfoWorks,Verze 8,Kanalizace,ICM,ESRI,Simulace,Generation)
Komplexní řešení InfoWorks ICM pro modely městské kanalizace, jež umožňuje 1D hydrodynamické simulace toku řek, otevřených kanálů a sítě potrubí a 2D simulace povrchových záplav v městském ...
Pondělí, 31 Červenec 2017
8. GIS ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín
(Matching tags: Vodovody,Kanalizace,Liniové stavby,iGIS.NET,VaK,Hodonín,HSIcom,GIS)
Koncem června jsem vyrazil směr Hodonín do tamějších Vodovodů a kanalizací (VaK). Mým záměrem bylo zjistit, jaké tam používají GIS technologie. Mým partnerem pro tuto příležitost byl Marek Měchura, ...
Úterý, 16 Prosinec 2014
9. Innovyze přichází s InfoSWMM verze 13
(Matching tags: InfoSWMM,Verze 13,Software,Kanalizace,Modelování,Innovyze)
InfoSWMM je software, jenž je kompletním modelovacím kanalizačním řešením pro města a má certifikaci od National Association of GIS-centric Software. Nabízí všechny potřebné možnosti – od analýzy ...
Středa, 22 Říjen 2014
10. ČEVAK – technologie Autodesku urychlují vyřízení žádostí
(Matching tags: GIS,Sítě,Autodesk,CAD Studio,Vodovody,Kanalizace,ČEVAK,Žádosti)
CAD Studio poskytuje odborné služby akciové společnosti Čevak, která spravuje vodohospodářský majetek měst a obcí na jihu Čech a části krajů Plzeňský a Vysočina. Výsledkem spolupráce je ...
Úterý, 05 Srpen 2014
11. Urbano v8.1.0.5 pro kanalizace a vodní design v AutoCADu
(Matching tags: Urbano,8.1.0.5,Plyn,Kalkulace,AutoCAD,Infrastruktura,Analýzy,Kanalizace,Voda,Záplavy)
Chorvatská společnost StudioARS vydává novou verzi svého softwaru pro kanalizační sítě a vodní potrubí, Urbano v8.1.0.5. Software, jenž je na trhu od roku 1991, umožňuje návrh, kalkulace a analýzy ...
Úterý, 18 Březen 2014
12. Innovyze uvedla SCADAMaster pro inteligentní vodovodní sítě
(Matching tags: SCADA,Innovyze,Vodovody,Kanalizace,SCADAmaster,Telemetrie)
Firma Innovyze oznámila 18. prosince vydání softwaru SCADAMaster. Tento nový real-time nástroj pro správu dat vodovodních a kanalizačních systémů mění tradiční off-line analýzy na extrémně přesné ...
Čtvrtek, 27 Prosinec 2012