Google překladač: English Deutsch

Innovyze uvedla SCADAMaster pro inteligentní vodovodní sítě

Autor článku: Innovyze   

Tags: Innovyze | Kanalizace | SCADA | SCADAmaster | Telemetrie | Vodovody

scadamasterFlowChartFirma Innovyze oznámila 18. prosince vydání softwaru SCADAMaster. Tento nový real-time nástroj pro správu dat vodovodních a kanalizačních systémů mění tradiční off-line analýzy na extrémně přesné a věrné on-line simulace sítí – dává veřejným službám nákladově nejefektivnější způsob prohlížení a syntézy SCADA a jiných telemetrických dat v reálném čase se síťovým modelováním a dalšími podnikovými aplikacemi.

Přes širokou dostupnost a využívání dispečerského řízení a získávání dat (SCADA) nebo rovnocenných telemetrických systémů, nejsou modely rozvodů vody a kanalizačních sběrných sítí průběžně aktualizovány terénními daty v reálném čase a jejich aplikace jsou obecně omezeny na režim offline analýzy. Zatímco tyto analýzy mohou poskytnout užitečné informace pro návrh sítě a aplikace dlouhodobého plánování kapitálu, chybí jim prediktivní přesnost nezbytná pro řízení provozu a nouzových událostí. SCADAMaster poskytuje přesnou funkční charakteristiku sítě a provozní informace z dat v reálném čase, což umožňuje operátorům velínu rychle a spolehlivě posoudit integritu sítě a reagovat na zhoršení, selhání, a jiné mimořádné situace.
SCADAMaster rozšiřuje využitelnost modelování inteligentní sítě tak, aby zahrnovala provozní údaje řízené simulace a prediktivní předpovědi výkonnosti. To může být nastaveno v „read only“ režimu, nebo v takovém, který umožňuje obousměrnou komunikaci. Při použití v kombinaci s IWLive a BalanceNet může balíček řešení velínu poskytnout optimalizované kontrolní návrhy pro operativní přezkoumání, nebo je poslat přímo do systému SCADA. Toto výkonné nastavení umožňuje zjistit problémy dříve, než se doopravdy stanou události, a snižuje riziko selhání systému nebo výkonu.
SCADA systémy poskytují veřejným službám informace o stavu jejich sběrných a distribučních systémů v reálném čase. Většina SCADA systémů je optimalizována pro předávání rychlých a spolehlivých údajů přímo do velínu – ale ne na plánovací úrovni podpory rozhodování.
SCADAMaster vyplňuje tuto mezeru cenově efektivním propojením přes OPC UA/DA klienta k existujícímu OPC serveru prostřednictvím zabezpečeného připojení a skladování dat v nastavitelné relační databázi SQL Serveru.

Mohlo by vás zajímat: