Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo keyboard pro

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Jarní akce na produkty 3Dconnexion
(Matching tags: 3D myši,3D aplikace,CAD,Akce,Slevy,3Dconnexion,SpaceMouse,Keyboard Pro)
3D­con­nexi­on již přes 20 let vy­rá­bí za­ří­ze­ní, která mají za cíl zlep­šit kom­fort, efek­ti­vi­tu a ply­nu­lost práce de­sig­né­rů, ar­chi­tek­tů a uměl­ců tvo­ří­cích ve 3D a CAD ...
Pondělí, 11 Březen 2024
2. Keyboard Pro s Numpadem v češtině a další novinky
(Matching tags: Klávessnice,Numpad Pro,Keyboard Pro,3DxWare,3Dconnexion,CAD)
Ve 3D­con­nexi­on vědí, jak dů­le­ži­té je pro české uži­va­te­le roz­lo­že­ní čes­kých pís­men na klá­ves­ni­ci, a proto uvádí na český trh klá­ves­ni­ci Key­bo­ard Pro with Num­pad s čes­ký­mi ...
Pondělí, 19 Prosinec 2022
3. Špičková zařízení od 3Dconnexion s dárkem do 31. 7.
(Matching tags: CAD,3Dconnexion,Keyboard Pro,Numpad Pro,CadMouse Pro Wireless)
3D­con­nexi­on Key­bo­ard Pro with Num­pad je nová, pro­fe­si­o­nál­ní a er­go­no­mic­ká klá­ves­ni­ce pro in­že­ný­ry, pro­jek­tan­ty, ar­chi­tek­ty a další pro­fe­si­o­ná­ly, kteří si cení po­hod­lí, ...
Úterý, 28 Červen 2022
4. 3Dconnexion přichází s klávesnicí pro CAD
(Matching tags: Numpad,Keyboard Pro,Klávesnice,3Dconnexion,Hardware)
Key­bo­ard Pro with Num­pad je nej­no­věj­ším pro­duk­tem spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on, která se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním nej­po­kro­či­lej­ších, nej­přes­něj­ších a nej­po­ho­dl­něj­ších pe­ri­fe­rií ...
Pátek, 15 Říjen 2021