Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo konektory

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Heilind nabízí konektor Mini I/O Cat6A
(Matching tags: Cat6A,Mini I/O,Součástky,ECAD,Konektory,Výroba,Robotika,Strojírenství)
He­i­lind Electro­nics, dis­tri­bu­tor elek­tro­nic­kých sou­čás­tek a au­to­ri­zo­va­ný dis­tri­bu­tor pro TE Con­necti­vi­ty, na­bí­zí ko­nek­tor Mini I/O Cat6A jako sou­část kom­plet­ní řady ...
Středa, 01 Únor 2023
2. Positronic zveřejňuje své konektory na platformě TraceParts
(Matching tags: Positronic,Katalogy,TraceParts,Konektory,3D data,CAD)
Spo­leč­nost Po­si­t­ro­nic, svě­to­vý vý­rob­ce vy­so­ce spo­leh­li­vých elek­tro­nic­kých ko­nek­to­rů, si vy­bra­la Tra­ce­Parts jako vy­da­va­te­le ka­ta­lo­gů pro pu­b­li­ka­ci svých pro­duk­tů na ...
Úterý, 28 Červenec 2020
3. CADSync s nativním konektorem Solidworks
(Matching tags: ECAD,Plošné spoje,EDA,Konektory,CADSync,MCAD,SolidWorks,EMA Design Automation,PCB)
Spo­leč­nost EMA De­sign Au­to­mati­on, po­sky­to­va­tel­ka kom­plex­ních slu­žeb a ino­vá­tor ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­kých ná­vrhů (EDA), oz­ná­mi­la uve­de­ní pro­duk­tu CAD­Sync, ...
Pondělí, 20 Leden 2020
4. Výrobky FCI ve více než 25 CAD formátech on-line
(Matching tags: FCI,Konektory,TraceParts,3D CAD,Elektro)
Společnost FCI, přední vývojář a výrobce konektorů a propojovacích systémů, oznámila, že její internetové stránky, www.fciconnect.com, nyní nabízí ke stažení 3D modely a 3D prohlížeč, aby  ušetřila ...
Středa, 01 Únor 2012