Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo lanxess

Celkem nalezeno výsledků : 5.

1. Materiál na olejové vany převodovek dodává LANXESS
(Matching tags: IBS Fil­tran,Du­re­than Po­ly­a­mid,Olejové vany,PA6,Lanxess,Vstřikování,Materiály)
Ole­jo­vá vana po­u­ží­va­ná u špič­ko­vých pře­vo­do­vek au­to­mo­bi­lů je vy­ro­be­ná z pro­duk­tu Du­re­than Po­ly­a­mid PA6 od spo­leč­nos­ti La­nxess. Po­ly­a­mi­dy totiž opro­ti oce­lo­vé­mu ...
Neděle, 23 Květen 2021
2. Pigmenty od LANXESS obarvují beton z 3D tiskáren
(Matching tags: Barevnost,Vzorkovnice,Beton,Lanxess,3D tisk,Bayferrox)
La­nxess pod­po­ru­je své zá­kaz­ní­ky při při­dá­vá­ní barev do svých 3D vy­tiš­tě­ných be­to­no­vých vý­rob­ků. Zmi­ňo­va­ná che­mic­ká spo­leč­nost vy­tvo­ři­la vzor­kov­ni­ci, která uka­zu­je, jaké ...
Středa, 17 Únor 2021
3. Využití termoplastů Tepex v technologii vytlačování vyfukováním
(Matching tags: Vytlačovací vyfukování,Lanxess,Tepex,Termoplasty,Technologie)
Che­mic­ká spo­leč­nost LA­NXESS roz­ši­řu­je mož­nos­ti tak­zva­né­ho vy­tla­čo­va­cí­ho vy­fu­ko­vá­ní. Tato tech­no­lo­gie se po­u­ží­vá pro vý­ro­bu ná­dr­ží a růz­ných dal­ších du­tých dílů. ...
Pátek, 11 Září 2020
4. Vývoj prvního celoplastového brzdového pedálu
(Matching tags: Tepex,Lanxess,Elektromobily,Technologie,Vývoj,Brzdové pedály,Spolupráce)
Elek­tro­mo­bi­li­ta je na vze­stu­pu. Trh roste a na­jde­me na něm i spor­tov­ní vozy na elek­tric­ký pohon. Ta­ko­vý „spor­ťák“ ale musí být velmi lehký, a proto se při jeho vý­vo­ji po­čí­tá ...
Čtvrtek, 09 Duben 2020
5. Digimat ve verzi 5.1.1
(Matching tags: e-Xstream,Digimat,5.1.1,RVE,Tepex,Lanxess,FEM,Software,MSC,FEA)
Pro modelování plastů a kompozitních materiálů vyvinuly společnosti MSC Software Corp. a e-Xstream řešení Digimat, jež nyní vychází ve verzi 5.1.1. Nabízí analýzy metodou konečných prvků, technologii ...
Úterý, 23 Září 2014