Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo macos

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Nové grafické tablety EVOLVEO řady Grafico
(Matching tags: Grafika,Android,Windows,Tablety,USB,Evolveo,MacOS,Grafico)
Evolveo uvádí na trh řadu gra­fic­kých table­tů, které se vy­zna­ču­jí rych­lou ode­zvou, vy­so­kou cit­li­vos­tí a roz­li­še­ním sní­ma­cí vrst­vy. Za­ru­ču­jí tak ply­nu­lost a přes­nost tahů. ...
Úterý, 18 Říjen 2022
2. K dispozici je nová aktualizace Artlantisu
(Matching tags: Artlantis,Aktualizace,Abvent,Opravy,MacOS,Win­dows)
Nová ak­tu­a­li­za­ce Art­lan­tis 2021 je nyní k dis­po­zi­ci pro uži­va­te­le sys­té­mů macOS a Win­dows. Pro­to­že au­to­ma­tic­kou ak­tu­a­li­za­ci blo­ku­je tech­nic­ký pro­blém, je do­po­ru­če­no ...
Pondělí, 29 Srpen 2022
3. Nový software na mračna bodů pro macOS
(Matching tags: Origins,PointCab,MacOS,LiDAR,CAD,Mračna bodů)
Point­Cab vy­dá­vá svůj soft­ware Ori­gins pro vy­hod­no­ce­ní mra­čen bodů LiDAR v sys­té­mu macOS. Apple se stal sy­no­ny­mem pro dobrý de­sign. Není tedy divu, že Apple za­ří­ze­ní jsou mezi de­sig­né­ry ...
Úterý, 27 Červenec 2021
4. Lokalizace Fusion 360 nyní opět i pro MacOS
(Matching tags: Česká lo­ka­li­za­ce,Fusi­on 360,Arkance Systems,MacOS)
... obě verze – CZ lo­ka­li­za­ce pro Fusi­on 360 Win­dows i Fusi­on 360 MacOS. Roz­sah lo­ka­li­za­ce je stej­ný, Mac verze pouze ne­ob­sa­hu­je doplňkový panel výuky. Při ná­ku­pu a ná­sled­ných ...
Neděle, 18 Červenec 2021
5. Basemark GPU 1.2 Beta je připraven
(Matching tags: Beta,API,iOS,MacOS,Testy,1.2,Basemark,GPU,Grafika)
... GPU 1.2 při­dá­vá k již pod­po­ro­va­ným ope­rač­ním sys­té­mům An­dro­id, Win­dows a Li­nux také iOS a macOS. Při­by­la pod­po­ra pro gra­fic­ká API Open­GL ES 3.1, Open­GL 4.5, Vul­kan ...
Sobota, 12 Říjen 2019
6. AutoCAD 2018 pro Mac nyní podporuje macOS Mojave
(Matching tags: Mojave,Dark Mode,MacOS,Mac,AutoCAD,Software,Autodesk)
Pokud jste to ještě nezaznamenali, tak AutoCAD 2018 pro Mac nově podporuje macOS Mojave, a to v nových verzích AutoCAD 2018.2 pro Mac a AutoCAD 2017.3 pro Mac. Obě tato vydání je možné stáhnout ...
Pátek, 26 Říjen 2018
7. Vectorworks 2019 Service Pack 1
(Matching tags: Vectorworks,Apple,SP1,2019,Service Pack 1,Mojave,Opravy,MacOS)
Pro řadu Vectorworks 2019 vychází servisní balíček číslo 1, který vedle dalších vylepšení opravuje dvě velké chyby, jež se objevily v souvislosti s nedávným vydáním operačního systému macOS ...
Sobota, 13 Říjen 2018
8. BricsCAD Shape pro MacOS je dostupný
(Matching tags: Bricscad,dwg,Bricsys,Dokumentace,BIM,MacOS,BricsCAD Shape)
Po vydání verze pro Windows přichází BricsCAD Shape pro MacOS. Jde o nástroj pro schematické modelování na základě těles, jenž je ke stažení zdarma. Nabízí jednoduché rozhraní, na výběr ...
Středa, 18 Duben 2018
9. ZWCAD 2017 – pro všechny co navrhují a staví stavby
(Matching tags: Linux,ZWCAD,ZWSOFT,CADservis,DGN,Windows,Software,2017,Distributor,MacOS)
ZWCAD je CAD program pro projektování, čtení a revizi výkresové dokumentace, který pracuje s nejnovějším DWG formátem a je 100% kompatibilní s výkresy vytvořenými v jiných CAD ...
Středa, 27 Červenec 2016