Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo markforget

Celkem nalezeno výsledků : 3.

1. 3Dwiser představí na MSV 3D tiskárny pro průmysl
(Matching tags: Meltio,Markforget,EVO-tech,3Dwiser,Formlabs,3D tiskárny,MSV,Výstavy)
V po­sled­ních le­tech se 3D tis­kár­ny uká­za­ly být velmi pruž­ným vý­rob­ním ná­stro­jem. V do­bách ne­če­ka­ných a rych­lých změn skvě­le doplňují tra­dič­ní tech­no­lo­gie, mnoh­de ...
Pátek, 16 Září 2022
2. Markforged kupuje Digital Metal
(Matching tags: Höganäs,Markforget,Digital Metal,Kovový 3D tisk,Aditivní výroba,Akvizice)
Spo­leč­nost Mark­for­ged ozná­mi­la, že zís­ka­la vý­rob­ce ko­vo­vých 3D tis­ká­ren Di­gi­tal Metal. Di­gi­tal Metal je velmi za­jí­ma­vá spo­leč­nost, kte­rou v roce 2003 za­lo­ži­la švéd­ská spo­leč­nost ...
Čtvrtek, 14 Červenec 2022
3. Voices of Industry – Tomáš Soóky (3Dwiser)
(Matching tags: 3D tiskárny,3D tisk,Voices of Industry,Markforget,EnvisionTEC,3ntr,Ultimaker,Formlabs,3Dwiser,Tomáš Soóky)
Po­kra­ču­je­me ve zve­řejňování videí roz­ho­vo­rů se za­jí­ma­vý­mi zá­stup­ci firem vy­sta­vu­jí­cích na Me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu 2019 v Brně. Tato videa vznik­la přímo na našem stán­ku v pavilónu ...
Čtvrtek, 06 Únor 2020