Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo moduly

Celkem nalezeno výsledků : 12.

1. Autodesk vydává Structural Bridge Design v2024.1.1
(Matching tags: 2024.1.1,Structu­ral Bridge De­sign,Moduly,Mosty,Autodesk)
Au­to­de­sk Structu­ral Bridge De­sign je kom­plet­ní sada mo­du­lů pro po­sou­ze­ní prů­ře­zu, ná­vr­ho­vé­ho nos­ní­ku a sta­tic­ké ana­lý­zy in­te­gro­va­ná do jed­no­ho pro­duk­tu, která po­sky­tu­je ...
Čtvrtek, 10 Srpen 2023
2. Mitsubishi Electric uvádí modul systémového záznamníku řady iQ-R
(Matching tags: iQ-R,Systémový záznamník,Moduly)
Mitsu­bis­hi Elect­ric Au­to­mati­on uvádí na trh nový modul sys­té­mo­vé­ho zá­znam­ní­ku řady iQ-R, který účin­ně po­má­há pro­gra­má­to­rům při ur­čo­vá­ní pří­či­ny po­ru­chy stro­je tím, že za­zna­me­ná­vá ...
Čtvrtek, 23 Březen 2023
3. Nové produkty ROEQ pro zvýšení nosnosti a zlepšení manipulace
(Matching tags: TMS-C1500,TML200,Automatizuace,ROEQ,Logistika,Moduly)
Společnost ROEQ uvedla dva nové nadstavbové moduly a související doplňky určené ke zvýšení nosnosti a zlepšení manipulačních schopností AMR robotů od Mobile Industrial Robots (MiR). Zatímco nový ...
Středa, 06 Říjen 2021
4. GOM slučuje měřicí a vyhodnocovací SW do jedné platformy
(Matching tags: Verze 2020,ZEISS,Moduly,Inspekce,Měření,GOM,Školení,Software)
Pro­fe­si­o­nál­ní vy­hod­no­ce­ní je to, co z přes­ných vý­sled­ků mě­ře­ní dělá kon­ku­renč­ní vý­ho­du. GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, se stal v mnoha od­vět­vích zla­tým stan­dar­dem ...
Úterý, 18 Srpen 2020
5. Vylepšený unikátní modul pro IoT sítě firmy M2MC
(Matching tags: M2MC,PG Board.NB-IoT,Firmwary,Sítě,Moduly,IoT)
Spo­leč­nost M2MC před­sta­vi­la vy­lep­še­nou verzi ino­va­tiv­ní­ho mo­du­lu PG Board. Jedná se o uni­kát­ní ře­še­ní, ur­če­né pro nej­no­věj­ší ge­ne­ra­ci sítí in­ter­ne­tu věcí, tzv. Narrow-bandu ...
Pátek, 20 Březen 2020
6. Aktualizace modulu Prediction and Analytics v BIM 360
(Matching tags: Stavebnictví,Prediction and Analytics,BIM 360,Moduly,Aktualizace)
Nový update nabízí Construction IQ, službu strojového učení od Au­to­de­s­ku pro projekty BIM 360 Field Managementu další generace. Služba sou­ča­s­ně podporuje i klasické terénní projekty. Zabudována ...
Neděle, 23 Červen 2019
7. Altium implementuje moduly C3D do svého PCB softwaru
(Matching tags: PLM,PCB software,Vision,Converter,Moduly,C3D Labs,Solver,Implementace,Modeler,C3D,Altium)
Společnost Altium nabízí software Altium Designer pro navrhování elektronických komponent a desek plošných spojů (PCB). Ten nově využívá moduly ze sady nástrojů C3D (C3D Toolkit) od ruské spo­leč­nosti ...
Úterý, 02 Leden 2018
8. ESI Group spouští PAM-Composites 2016
(Matching tags: Software,Moduly,Defekty,PAM-Composites,Předvídání,Opravy,ESI Group,Kompozity,Analýza)
... výrobních defektů ve struktuře komponent. Řešení kombinuje existující moduly ESI Group s novými vylepšeními pro přesnou identifikaci defektů a vyšší přesnost při výrobě. Navíc spojuje moduly ...
Pátek, 07 Říjen 2016
9. BobCAD-CAM vydává Nesting Standard a Pro
(Matching tags: CAD-CAM,Nesting,Moduly,Pro,BobCAD-CAM,Standard)
Dva nové softwarové CAD-CAM moduly, Nesting Standard a Nesting Pro, nabízejí vylepšené rozvrhování (nesting) s inteligentní technologií optimalizace plechových dílů, která dokáže ušetřit až 15 % ...
Středa, 11 Květen 2016
10. V létě bude vydán Tebis verze 4.0
(Matching tags: Moduly,CAD,Tebis,Výpočty,CAM,NC programování,4.0)
Společnost Tebis, která se specializuje na CAD/CAM systémy pro konstrukci a výrobu, vydá v létě 2015 verzi 4.0 svého stejnojmenného softwaru. Hlavními novinkami je nový grafický design a intuitivní ...
Pondělí, 25 Květen 2015
11. MecSoft vydává VisualCAM 2015 pro Solidworks
(Matching tags: VisualCAM,Moduly,VisualCAM-MILL,VisualCAM-TURN,2015,MecSoft,CAM,SolidWorks)
VisualCAM 2015 pro Solidworks od firmy MecSoft je hlavní vydání zahrnující 2 CAM moduly známé jako VisualCAM-MILL pro Solidworks a VisualCAM-TURN pro Solidworks, každý z nich integrovatelný ...
Úterý, 24 Březen 2015
12. Čtyři nové moduly pro ArtCAM Express
(Matching tags: Delcam,Obrábění,CAM,Express,ArtCAM,Moduly,Šablony)
Společnost Delcam představila čtyři nové moduly pro ArtCAM Express, což je software pro tvorbu rytin, firemních znaků a zpracování dřeva, jehož ceny jsou 149 dolarů, 99 liber nebo 125 euro. Nabízí ...
Pondělí, 09 Březen 2015