Google překladač: English Deutsch

Aktualizace modulu Prediction and Analytics v BIM 360

Autor článku: Autodesk   

Tags: Aktualizace | BIM 360 | Moduly | Prediction and Analytics | Stavebnictví

design-dashboard-1925Nový update nabízí Construction IQ, službu strojového učení od Au­to­de­s­ku pro projekty BIM 360 Field Managementu další generace. Služba sou­ča­s­ně podporuje i klasické terénní projekty. Zabudována je navigace, provázání se specifickými problémy ve Field Managementu či dialogové okno s predikcí a vstupem. Lze tak určit hrozby rizik u projektů, třeba dopravu u subdodavatelů, a ihned je řešit. Pro manažery je zde ještě možnost křížového pohledu na rizika projektu. Další novinkou této ak­tu­a­li­za­ce je řídicí panel pro Design, v němž se nacházejí analýzy pro­b­lé­mů s designem a s koordinací (jsou přesunuty z ovládacího panelu Pro­ject Controls).

Umožňuje sledovat tendence a vzorce u rozpracovaného návrhu a analyzovat a řešit problémy se součinností.
Zprávu v originále a další informace najdete na blogs.autodesk.com/bim360-release-notes.


Mohlo by vás zajímat: