Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo nano dimension

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. Stratasys a Desktop Metal se spojují
(Matching tags: Desktop Metal,Nano Dimension,Polymery,Kovy,Aditivní výroba,Stratasys)
Stra­ta­sys a Desktop Metal se roz­hod­ly spo­jit v rámci do­ho­dy za při­bliž­ně 1,8 mi­li­ar­dy do­la­rů. Do­ho­da spo­ju­je silné strán­ky Stra­ta­sy­su v ob­las­ti po­ly­me­rů s prů­mys­lo­vou ...
Středa, 07 Červen 2023
2. Stratasys odmítl nevyžádaný návrh Nano Dimension
(Matching tags: Nano Dimension,Nabídka,Stratasys,Společnost)
Stra­ta­sys ozná­mil, že jeho správ­ní rada jed­no­my­sl­ně od­mít­la ne­vy­žá­da­nou na­bíd­ku Nano Di­mensi­on na pře­vze­tí Stra­ta­sy­su za 18,00 USD na akcii v ho­to­vos­ti. V sou­la­du ...
Středa, 22 Březen 2023
3. Webinář Vývoj technologie AME v MEMS
(Matching tags: AME,Webináře,Nano Dimension,MEMS,Elektronika,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Spo­leč­nost Nano Di­mensi­on po­řá­dá ve čtvr­tek 15. října v 16: 00 hodin webi­nář Vývoj tech­no­lo­gie AME v mi­k­ro­elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mech (MEMS). Do­zví­te se na něm, jak po­u­žít ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
4. Nano Dimension představuje NaNoS
(Matching tags: NaNoS,Elektronické obvody,Nano Dimension,PCB,ECAD,Služby)
Iz­ra­el­ská firma Nano Di­mensi­on před­sta­vu­je NaNoS – Nano Di­mensi­on Ser­vi­ces. Jde o služ­bu umož­ňu­jí­cí ex­ter­ně za­dá­vat pro­to­ty­py elek­tro­ni­ky. S adi­tiv­ním vý­rob­ním ...
Pondělí, 08 Červen 2020
5. Nano Dimension stěhuje hlavní obchodní činnost do USA
(Matching tags: USA,Aditivní výroba,Nano Dimension,Centrála,Florida,Boca Raton,AME,Hi-PED,CAD/CAM)
Iz­ra­el­ská spo­leč­nost Nano Di­mensi­on, vý­rob­ce tis­ká­ren pro adi­tiv­ně vy­rá­bě­nou elek­tro­ni­ku (AME), ozná­mi­la 18. února zří­ze­ní svého ústře­dí pro Ame­ri­ku na jihu Flo­ri­dy. S ros­tou­cí ...
Pondělí, 24 Únor 2020
6. LDM systém DragonFly od Nano Dimension
(Matching tags: Plošné spoje,PCB,Nano Dimension,Dragonfly,Tevhnologie,LDM,Hensoldt)
Firma Nano Dimension představila svou novou tiskovou technologii Dra­gon­Fly Lights-Out Digital Manufacturing (LDM) vytvořenou pro nepřetržitý 3D tisk elektronických obvodů. Systém je postaven na Dra­gon­Fly ...
Úterý, 30 Červenec 2019
7. 3D tištěné IoT zařízení od Nano Dimension
(Matching tags: Nano Dimension,Dragonfly,IoT,Komunikace,3D tisk)
Společnost Nano Dimension vytvořila pomocí 3D tisku první zcela funkční komunikační zařízení určené pro internet věcí. Celý tisk prototypu proběhl za 18 hodin, tedy o 90 % rychleji než běžnými ...
Pátek, 03 Květen 2019
8. AMTECH bude v ČR prodávat DragonFly Pro
(Matching tags: Prodej,AMTECH,DragonFly Pro,Nano Dimension,Aditivní výroba,Elektronika,3D tisk)
Společnost Nano Dimension, nabízející aditivní elektronická řešení, dále rozšiřuje své působení v oblasti EMEA, a to dohodou s firmou Amtech, která bude distribuovat v České a Slovenské ...
Pondělí, 14 Leden 2019
9. Prvním komerčním uživatelem DragonFly 2020 PCB je Jabil
(Matching tags: 3D tiskárna,Nano Dimension,Dragonfly,Komerční,Uživatel,2020,Jabil,PCB,Plošné spoje,ECAD)
Společnost Nano Dimension Technologies při vývoji své 3D tiskárny DragonFly 2020 oslovila v rámci testovacího beta programu od roku 2016 více firem. Tiskárna umožňuje produkci desek plošných ...
Středa, 06 Září 2017
10. 3D tiskové centrum jeruzalémské Hebrejské univerzity
(Matching tags: Hebrew,Jeruzalém,Nano Dimension,Dragonfly,Dip-Tech,Centrum,University,3D tisk)
... které nabízí několik let, např. vodivý nano-inkoust s nanočásticemi, jenž využívá firma Nano Dimension, nabízející tiskárnu desek plošných spojů Dragonfly 2020. Nebo společnost Dip-Tech, která se zapsala ...
Pondělí, 04 Leden 2016