Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo nexa3d

Celkem nalezeno výsledků : 10.

1. EasyRx spolupracuje s Nexa3D
(Matching tags: 3D tisk,Spolupráce,3D software,Nexa3D,Ortodoncie,EasyRX,Zubní lékařství)
Ea­sy­Rx, známá z ob­las­ti uni­ver­zál­ní­ho la­bo­ra­tor­ní­ho před­pi­su, di­gi­tál­ní­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu a 3D soft­wa­ru pro zubní lé­ka­ře a or­to­don­tis­ty, ozna­mu­je spo­lu­prá­ci ...
Středa, 27 Prosinec 2023
2. Na Formnextu 2023
(Matching tags: D2F Solution,RMF500,FX10,#Formnext2023,Nexa3D,Raise3D,Markforged,FDM,Stratasys)
Po­pr­vé na ve­letr­hu Form­next, tedy na Form­nex­tu. Ono to při­dá­vá­ní ve­letrhů, vý­stav a po­dob­ně k názvu akce stej­ně slou­ží jen k tomu, aby se ne­mu­se­lo skloňovat. A aby ...
Středa, 15 Listopad 2023
3. Nexa3D kupuje XYZprinting
(Matching tags: Akvizice,XYZprinting,Nexa3D,QLS 820,Mf­g­Pro­230 xS,Mf­g­Pro­236 xS)
Nexa­3D zís­ká­vá zbyt­ky spo­leč­nos­ti XY­Zprin­ting – tech­no­lo­gii la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní, kanál a ce­lo­svě­to­vou zá­kaz­nic­kou zá­klad­nu XY­Zprin­ting, čímž do­pl­ni­la svá vlast­ní špič­ko­vá ...
Pondělí, 20 Březen 2023
4. S XiP od CAD k dílu za 30 minut nebo méně
(Matching tags: 3D tisk,Webinar,Zoom,Nexa3D,XiP)
Všich­ni tvrdí, že je­jich 3D tis­kár­na je rych­lá, ale je tu malé ta­jem­ství – pokud jde o sku­teč­ný 3D tisk, vět­ši­na 3D tis­ká­ren je tak tro­chu po­ma­lá… Stav­ba s XiP je jiná. 3D tisk ...
Pátek, 12 Srpen 2022
5. Webinář Výzva Pepsi (3D tisk)
(Matching tags: xPE­EK147,Pepsi,Nexa3D,Webinar,Formy,3D tisk)
O tom, jak spo­leč­nost Pe­p­si­Co ze­fek­tiv­ni­la pro­ces vý­vo­je vy­fu­ko­va­cí formy ze 4 týdnů na pou­hých 5 dní s po­mo­cí 3D tisku bude live webi­nář spo­leč­nos­ti Nexa­3D ve čtvr­tek ...
Středa, 27 Červenec 2022
6. Ultrarychlý 3D tisk XiP na pracovní stoly
(Matching tags: mSLA,XiP,LSPc,Nexa3D,3D tiskárny,Hardware)
Prv­ní­ho čer­ven­ce byly ode­slá­ny první zá­kaz­nic­ké ob­jed­náv­ky nové re­vo­luč­ní stol­ní 3D tis­kár­ny XiP, která při­ná­ší rych­lost a výkon prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku přímo na pra­cov­ní ...
Čtvrtek, 07 Červenec 2022
7. Představuje se XiP: ultrarychlý stolní 3D tisk
(Matching tags: mSLA,XiP,LSPc,Nexa3D,3D tiskárny,Hardware)
Ve stře­du 27. dubna 2022 ve 20:00 na­še­ho času před­sta­ví Nexa­3D svoji novou ul­tra­rych­lou stol­ní 3D tis­kár­nu XiP na prys­ky­ři­ci. Rych­lá tvor­ba pro­to­ty­pů po­mo­cí 3D tisku je v ob­las­ti ...
Úterý, 19 Duben 2022
8. Nexa3D uvádí na trh průmyslovou tiskárnu NXE 200
(Matching tags: NexaX 2.0,xCure,NXE 200,Nexa3D,Průmysl,3D tiskárny)
Díky kom­bi­na­ci rych­los­ti a ob­je­mu tis­kár­ny NXE 200 mohou uži­va­te­lé vy­rá­bět velké díly a vý­rob­ní série men­ších dílů za zlo­mek času, který po­tře­bu­jí jiné 3D tis­kár­ny. Tato ...
Pondělí, 04 Duben 2022
9. Nexa3D vydala první ze své nové řady časopisů
(Matching tags: The Nexa Level,Časopis,Nexa3D,3D tisk)
Ka­nad­ská spo­leč­nost Nexa­3D, prů­kop­ník ul­tra­rych­lé po­ly­mer­ní tech­no­lo­gie 3D tisku, ozná­mi­la vy­dá­ní prv­ní­ho čísla nové řady ča­so­pi­sů The Nexa Level. Ča­so­pis sdílí ex­klu­ziv­ní ...
Středa, 11 Srpen 2021
10. Velkoformátová 3D tiskárna NXE400 od Nexa3D
(Matching tags: NXE400,Nexa3D,LSPc,XYZprinting,3D tiskárny,Hardware,Velkoformáty)
3D tiskový systém NXE400 je údajně šestkrát rychlejší a má 2,5krát vět­ší tiskovou plochu, než mají jiné porovnatelné produkty. Patří do no­vé řa­dy tiskáren využívajících technologii LSPc (Lubricant ...
Pátek, 16 Listopad 2018