Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo nové funkce

Celkem nalezeno výsledků : 12.

1. Distribuční dohoda HTC a Dellu a aktualizace Vive Focus Plus
(Matching tags: Firemní použití,Vive Focus Plus,Distribuční dohoda,Headsety,Vive,HTC,Nové funkce,Dell)
Spo­leč­nost HTC ozná­mi­la 27. lis­to­pa­du no­vin­ky, které ocení pře­de­vším fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci. Díky nové do­ho­dě se spo­leč­nos­tí Dell zís­ka­jí pří­stup k ře­še­ní pra­cov­ních sta­nic ...
Pondělí, 30 Listopad 2020
2. Maplesoft usnadňuje matematiku pomocí Maple 2020
(Matching tags: Matematika,2020,Maple,Vizualizace,Analýzy,Maplesoft,Nové funkce)
Spo­leč­nost Ma­ple­soft ozná­mi­la 12. břez­na 2020 vý­znam­né nové vy­dá­ní svého pro­duk­tu Maple, vý­kon­né­ho a snad­no po­u­ži­tel­né­ho ma­te­ma­tic­ké­ho soft­wa­ru. Maple po­u­ží­va­jí ma­te­ma­ti­ci, ...
Pondělí, 16 Březen 2020
3. ITC vydává IntelliCAD 9.2a
(Matching tags: 9.2a,IntelliCAD,ITC,Nové funkce,Opravy)
Tech­no­lo­gic­ké kon­sor­ci­um In­tel­li­CAD Tech­no­lo­gy Con­sor­ti­um (ITC) ozná­mi­lo vy­dá­ní In­tel­li­CA­Du ve verzi 9.2a, která se sice pri­már­ně sou­stře­dí na opra­vy vy­dá­ní 9.2 ze srpna ...
Středa, 18 Prosinec 2019
4. Datakit 2019.4 s novými funkcemi
(Matching tags: Výměna,2019.4,Data,konverze,Datakit,Nové funkce)
Soft­ware pro vý­mě­nu 2D a 3D CAD dat na­bí­zí nově kon­ver­zi do for­má­tů FBX a glTF, pod­po­ru no­vých ver­zí for­má­tů Creo Pa­ra­met­ric, Pa­ra­so­lid, NX a So­lid Edge a tři ...
Pátek, 22 Listopad 2019
5. EON Reality představuje nové funkce v AVR Platform
(Matching tags: Výkon,EON Reality,Creator AVR,AVR Platform,Web Portal,Vylepšení,Nové funkce)
Nejnovější aktualizace AVR Platform od EON Reality nabízí funkce pro více uživatelů, nahrávání interakcí a spoustu dalších funkcí pro lepší správu a výkon. V nabídce novinek najdeme i internetový portál ...
Úterý, 27 Listopad 2018
6. Luxion vydává KeyShot 8
(Matching tags: Viewer,Rendering,Vykreslení,Keyshot 8,Luxion,Nové funkce)
Mezi novými funkcemi najdeme např. Image Styles, jež umožňuje fotografické úpravy (mapování barevných odstínů, nastavení barev, ovládání křivek, potlačení barvy pozadí aj.) v KeyShot scéně v reálném ...
Pátek, 05 Říjen 2018
7. ZWCAD Mechanical a Architecture ve verzi 2019
(Matching tags: Verze 2019,Zjednodušení,ZWSOFT,Architecture,Mechanical,ZWCAD,Vylepšení,Nové funkce)
... důležité nové funkce a vylepšení jako Dynamic Block (dynamický blok), jenž lze vytvářet i modifikovat, funkce PDF a DWFx Underlay, Annotative Object (popisný objekt) atd. Kromě toho obsahují ...
Neděle, 16 Září 2018
8. Exocad představuje novou verzi DentalCAD 2.2 Valletta
(Matching tags: Exocad,DentalCAD,2.2 Valletta,Rozšíření,Stomatologie,Zubaři,Vylepšení,Nové funkce)
... center. Letošní vydání dostalo název po Evropském hlavním městě kultury 2018. Verze DentalCAD 2.2 Valletta přinese odborníkům v oblasti stomatologie zcela nové možnosti. Je ve velké míře ...
Středa, 11 Duben 2018
9. Service Pack 2 Beta pro ZWCAD 2018
(Matching tags: ZWCAD 2018,Service Pack 2 Beta,CADservis,Vylepšení,SP2,Nové funkce)
CADservis oznámil dostupnost dalšího Servis Packu ZWCAD 2018 SP2 Beta. V něm se opět podařilo přidat nové funkce, vylepšení a bylo opraveno přes 1000 chyb. Pro všechny uživatele ZWCAD 2018 ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
10. HSI uvolní nové verze aplikačních softwarů
(Matching tags: ProGEO,EnPRO,ČEZ,Nové funkce,GIS,Tools,HSI,E.ON,Nástorje,DSPS,RDF)
Během měsíce ledna 2015 uvolní společnost HSI nové verze programů ProGEO, HSI Tools, EnPRO. Zákazníci, kteří vlastní platný certifikát o Rozšířené softwarové podpoře (RSP) obdrží upgrade softwaru ...
Čtvrtek, 20 Listopad 2014
11. Vylepšení v Mastercam Designu
(Matching tags: Vylepšení,Nové funkce,Mastercam X7,CAM,Design)
Verze Mastercam X7 Design nabízí některé nové funkce, např. Modify Solid pro vytváření těles a odstraňování funkcí z trojrozměrných modelů, s nimiž se ještě nepracovalo. Pro vytvoření nebo ...
Úterý, 18 Únor 2014
12. Corel uvádí CorelDRAW v edici pro domácnosti a studenty
(Matching tags: Graphics Suite X6,Home & Student,Nové funkce,CorelDRAW)
Společnost Corel uvedla 29. srpna 2013 na trh verzi Home & Student 2014 sady CorelDRAW Graphics Suite X6. Vzhledem k ceně 99 EUR včetně DPH a možnosti instalace až na tři počítače v domácnosti představuje ...
Pondělí, 02 Září 2013