Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo plasty

Celkem nalezeno výsledků : 25.

1. Jak hodnotit aditivní výrobní materiály pro výrobu plastů
(Matching tags: Aditivní výroba,Průvodce,Materiály,3D Systems,Plasty,3D tisk,Figure 4)
Díky ne­dáv­né­mu po­kro­ku v pro­ce­sech umožňuje adi­tiv­ní vý­ro­ba pří­stup k dílům s kva­li­tou, rych­los­tí a cenou při­pra­ve­nou pro vý­ro­bu. Je­di­né, co zbývá zvlád­nout, ...
Úterý, 12 Březen 2024
2. Velkoobjemový 3D tisk z plastů s Weber Additive
(Matching tags: Plasty,Weber Additive,Velkoobjemový,3Dwiser,Webinar,3D tisk)
3Dwi­ser zve zá­jem­ce na nový ter­mín webi­ná­ře o prak­tic­kých mož­nos­tech vel­ko­ob­je­mo­vé­ho 3D tisku z plas­tů s kva­lit­ní ně­mec­kou tech­no­lo­gií Weber Ad­di­ti­ve. Je na­chys­tán ...
Pondělí, 11 Březen 2024
3. Plastic Fischer s Xceleratorem proti plastu v mořích
(Matching tags: Odpad,Te­am­cen­ter Share,Plas­tic Fischer,Si­e­mens,Soft­ware,Solid Edge,Plasty)
Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­la, že Plas­tic Fischer, so­ci­ál­ní pod­nik, který se za­bý­vá sni­žo­vá­ním množ­ství plas­to­vé­ho od­pa­du v ře­kách, aby ne­zne­čiš­ťo­val naše ...
Pondělí, 30 Říjen 2023
4. Inovace v aditivní výrobě z plastů a kovů roku 2022
(Matching tags: Webinar,Plasty,3D Systems,Inovace,Aditivní výroba,Kovy,2022)
Při­poj­te se na živý webi­nář 15. pro­sin­ce v 17:00 k Samu Gre­e­no­vi a Paulu Mille­ro­vi, kteří shr­nou ma­te­ri­á­lo­vé a pro­duk­to­vé ino­va­ce, k nimž došlo v tomto ...
Pondělí, 05 Prosinec 2022
5. 3D Systems rozšiřují partnerství se Sanminou
(Matching tags: Sanmina,3D tisk,Plasty,Figure 4,Partnerství,3D tiskárny,3D Systems)
Spo­leč­nost 3D Sys­tems ozná­mi­la roz­ší­ře­né part­ner­ství s fir­mou Sa­n­mi­na, po­sky­to­va­tel­kou in­te­gro­va­ných vý­rob­ních slu­žeb, při vý­ro­bě spo­leh­li­vých plas­to­vých 3D tis­ko­vých ...
Pátek, 07 Únor 2020
6. EOS představuje tiskárnu FORMIGA P 110 Velocis
(Matching tags: 3D tiskárny,Hardware,Plasty,FORMIGA,P 110,Velocis,Rapid.Tech,EOS)
Nový průmyslový systém pro 3D tisk polymerů vychází z předchozí tiskárny Formiga P 110 pro aditivní výrobu pomocí plastů. Formiga P 110 Velocis obsahuje technická vylepšení, která o 20 procent ...
Pondělí, 04 Červen 2018
7. CoreTechnologie aktualizuje 3D_Analyzer
(Matching tags: 3D_Analyzer,CoreTechnologie,Plasty,Aktualizace,Analýzy)
Inovační centrum společnosti CoreTechnologie představilo nejnovější verzi svého CAD prohlížeče pro analýzu 3D modelů, vyvinutý speciálně pro průmysl s plasty. Nástroj 3D_Analyzer umožňuje analyzovat ...
Pondělí, 24 Duben 2017
8. Společnost Zálesí používá ZW3D CAD/CAM
(Matching tags: ZW3D,MSV,Brno,CADservis,Konstrukce,CAD/CAM,Plasty,Elektrody,Zálesí,2016)
Akciová společnost Zálesí, závod Plasty – nástrojárna v Luhačovicích se rozhodla pro ZW3D už v roce 2014. Firma se zabývá výrobou forem pro plastikářský průmysl, vstřikování termoplastů. Vyrábí ...
Úterý, 23 Srpen 2016
9. CoreTech vydává Moldex3D R14.0
(Matching tags: Řešiče,Designer BLM,FRP,RTM,CoreTech,Moldex3D,Plasty,Simulace,System,Anylýzy)
Společnost CoreTech System (Moldex3D) vydává Moldex3D R14.0. Nová verze byla významně vylepšena, což umožňuje uživatelům pracovat rychleji a snadněji na komplexních modelech s vyšší přesnosti ...
Pátek, 15 Leden 2016
10. Rapid Prototyping a jeho využití
(Matching tags: Plasty,CNC,Reverse,Engineering,Rapid,Prototyping,3D skenování)
Termínem Rapid Prototyping (RP) jsou od konce 80. let minulého století označovány ty technologie, které výrobek vytváří neklasickými postupy – obvykle tzv. vrstveným aditivním procesem. Při tomto ...
Čtvrtek, 23 Duben 2015
11. Moldex3D vydává Digimat-RP pro vylepšené modelování materiálu
(Matching tags: Digimat-RP,CoreTech,Moldex3D,Plasty,Simulace,System,Anylýzy)
Společnost CoreTech System vydává Moldex3D Digimat-RP (Reinforced Plastics), jenž kombinuje 3D analýzu injekčního vstřikování Moldex3D a specializovanou technologii Digimat pro vylepšené modelování ...
Úterý, 15 Září 2015
12. Produkty Autodesku pro návrh a výrobu plastových dílů
(Matching tags: CAM,CAE,Autodesk,CAD,TD-IS,Plasty,Moldflow)
Technologie vstřikování je nejrozšířenější výrobní proces pro výrobu finálních plastových dílů. V procesu vývoje dílů směřuje konstrukce ke stále větší komplexnosti. Zpracovatelé dnes řeší ...
Pondělí, 19 Leden 2015
13. Webinář Optimalizace vstřikování plastů
(Matching tags: SolidWorks,Webinar,Plasty,Vzdělávání,Vstřikování,Plastics,D9ly)
Na středu 3. 6. 2015 od 10.00 hodin připravila společnost DS SolidWorks hodinový webinář určený všem, kdo se zabývají technologií vstřikování plastových dílů. Podívá se na to, jak zkvalitnit práci konstruktéra ...
Středa, 27 Květen 2015
14. Proto Labs nabízejí optický tekutý silikonový kaučuk
(Matching tags: Materiály,Vstřikování,Proto Labs,Prototypy,Plasty,Optika,rapid prototyping,Výrobce,LSR)
Výrobce rychlých prototypů Proto Labs přidal ke své řadě tvarovatelných plastů, kovů a LSR materiálů tekutý silikonový kaučuk (LSR) s optickými vlastnostmi. Výkonný optický LSR je průhledný, ...
Pondělí, 02 Březen 2015
15. Snižování nákladů na vývoj výrobku s využitím MKP softwaru SIMULIA Abaqus
(Matching tags: MKP,Plasty,Simulace,Optimalizace,Abaqus,SIMULIA,fe-safe)
Snižování nákladů bylo vždy aktuální téma. Někdy však vede k určité standardizaci procesů, což má za následek omezení v oblasti inovací. U vývoje výrobku naopak optimalizace přímo inovaci ...
Úterý, 27 Květen 2014
16. Webinář Aplikace Shape Morphing v Catii
(Matching tags: Technodat,CATIA,Webinar,Plasty,Formy,Vstřikování,deformace)
Technodat zve 21. května 2014 v 10 hod zájemce o problematiku eliminace deformací při vstřikování plastů a lisování plechů na bezplatný webinář. Seminář se zaměřuje na funkce technologie ...
Pátek, 09 Květen 2014
17. Seminář Abaqus pro výpočty nelineárních materiálů
(Matching tags: Abaqus,Anylýza,Plasty,Seminář,FEM,Vzdělávání,Idiada,Guma)
... Ve čtvrtek 27. února 2014 se bude hovořit o nelineárních materiálech – zejména o využití FEM analýz při výpočtech s gumou a plasty. Seminář se zaměří na popis chování těchto ...
Čtvrtek, 06 Únor 2014
18. Trh s materiálem pro 3D tisk vzroste do roku 2018 na 408,5 mil. dolarů
(Matching tags: Keramika,Materiál pro tisk,Kovy,Analýza,MarketsandMarkets,3D tisk,Plasty)
Ve 190stránkové zprávě společnosti MarketsandMarkets, jejíž celý název zní 3D Printing Materials Market by Plastics (ABS, PLA, Nylon & Others), by Metals (Steel, Titanium, Gold & Others), ...
Pátek, 27 Prosinec 2013
19. Cimatron a Moldex3D představují nové simulace ochlazování
(Matching tags: CoreTech,Moldex3D,Chlazení,Simulace,Plasty,Formy,Cimatron)
Společnosti Cimatron a CoreTech System (Moldex3D) se spojily, aby nabídly nástroj integrovaný v CimatronE pro simulaci chlazení plastů při použití 3D tisku pro jádra a vložky forem. Běžné ...
Čtvrtek, 08 Srpen 2013
20. Efektivní vývoj plastových dílů a vstřikovacích forem
(Matching tags: Plasty,SolidWorks,Formy,Plastics,Vstřikování)
V mnoha odvětvích, včetně automobilového průmyslu, zdravotnických technologií nebo spotřebního zboží, představuje proces vstřikování do forem nejpoužívanější a ekonomicky nejvýhodnější metodu výroby ...
Pondělí, 17 Září 2012
21. Kreslení a modelování ve 3D na stole bez PC a softwaru
(Matching tags: 3D Kreslení,3D Modelování,ABS,PLA,Design,Plasty)
Pokud jste kutilové, asi znáte nejrůznější modely lepicích pistolí a nejspíš jste ji už i mnohokrát využili. A možná vás také napadlo, že by se z roztaveného lepidla daly vytvářet i nějaké, byť ...
Středa, 20 Únor 2013
22. Proto Labs rozšiřuje nabídku Protomold materiálů
(Matching tags: Plasty,Vstřikování,Protomold,Proto Labs,Vysokoteplotní)
Proto Labs, přední on-line a technologie zpřístupňující výrobce rychloobrátkových produktů, oznamil dostupnost několika dalších vysokoteplotních pryskyřic ve své službě vstřikování plastů Protomold. Od ...
Sobota, 29 Prosinec 2012
23. Missler Software přichází s TopSolid’Split 7.7
(Matching tags: Split,Vstřikování,TopSolid,Plasty,Design)
TopSolid’Split 7.7 je nové rozšíření pro TopSolid’Design, určený pro tvorbu nástrojů, zvláště u plastového vstřikování. Rozšíření dovoluje snadno definovat a vytvářet dutiny v blocích jádra z importovaných ...
Pátek, 16 Listopad 2012
24. Nové webové stránky Simpoe
(Matching tags: Software,Plasty)
Společnost Simpoe SAS, tvůrce nového standardu simulací pro vstřikování plastů, oznámila, že uvedla do provozu své nové firemní webové stránky. Webové stránky byly navrženy s dvěma cíli. Prvním, aby neustále ...
Středa, 07 Červenec 2010
SimpoePro je prvním kompletním simulačním řešení vstřikování plastů plně zakotveným do softwaru Pro/ENGINEER. Se SimpoePro se už nemusí uživatelé Pro/E přepínat ze svého známého každodenního grafického ...
Středa, 09 Červen 2010