Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo potrubí

Celkem nalezeno výsledků : 41.

1. Prvním krokem je efektivní návrh potrubí
(Matching tags: M4 Plant,Projektování,P&ID,Potrubí,CAD Schröer,Plant Design)
Návrh po­tru­bí je jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších kon­strukč­ních dis­ci­plín v ob­las­ti pro­ces­ní­ho in­že­nýr­ství. Vzhle­dem k enorm­ní slo­ži­tos­ti mo­der­ních pro­ces­ních zá­vo­dů ...
Čtvrtek, 29 Duben 2021
2. CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru
(Matching tags: Verze 7.0,DXF/DWG,CAD Schröer,Potrubí,P&ID,M4 P&ID FX,Výkresy)
Nová verze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho P&ID soft­wa­ru fir­my CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vy­tvá­ře­ní P&ID – po­trub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 07 Květen 2020
3. Hexagon aktualizoval TubeShaper pro měření potrubí
(Matching tags: Aktualizace,Hexagon,Měření,Potrubí,Trubky,TubeShaper)
Spo­leč­nost He­xa­gon vy­da­la ak­tu­a­li­za­ci plat­for­my Tu­be­Sha­per, která slou­ží k pro­jek­ci, ana­lý­ze a vý­ro­bě tru­bek. Nová verze při­ná­ší zá­kaz­ní­kům dů­le­ži­té funk­ce sou­vi­se­jí­cí ...
Pátek, 07 Únor 2020
4. Pipecheck od Creaformu vychází ve verzi 5.1
(Matching tags: Software,3D skenování,NDT,Creaform,Potrubí,Pipecheck,Verze 5.1)
Software Pipecheck je určen pro nedestruktivní testování (non-destructive testing – NDT) a kontrolu integrity potrubních sítí v petrolejářském a naftařském průmyslu. Verze Pipecheck 5.1 je kompatibilní ...
Středa, 12 Červen 2019
5. Dvacátá edice IronCAD Mechanical
(Matching tags: BIM,3D CAD,Mechanical,Potrubí,IronCAD,2019,IPRO CAD Viewer)
... průhlednosti sestav. Ak­tua­li­zo­vá­ny byly i další příkazy pro práci s 3D potrubím (pro změnu velikostí a tloušťky trubek). Prohlížeč IPRO CAD Viewer nabízí nově zoomování a panoramování, ...
Pátek, 01 Únor 2019
6. CAD Schroer vydává M4 ISO ve verzi 2.5
(Matching tags: Piping,Verze 2.5,CAD Schröer,Potrubí,M4 ISO,Výkresy,Creo)
M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping je software určený pro projektování potrubí, jenž nabízí automatickou tvorbu neškálovaných výkresů Piping Isometrics z dat 3D modelu potrubní sítě. Nová verze ...
Pondělí, 14 Leden 2019
7. Creaform vydává Pipecheck 5.0
(Matching tags: Software,Skenování,Povrchy,Ultrazvuk,Creaform,Testování,Potrubí,Pipecheck)
Pipecheck je určen pro nedestruktivní způsob testování povrchů a po­š­ko­ze­ní (koroze, promáčknutí, díry) vnitřních i vnějších obložení potrubí za pomoci jak ultrazvukového testování, tak ...
Pátek, 26 Říjen 2018
8. PROCAD představuje Plant Design Suite
(Matching tags: Ortho,Isometric,Plant Design Suite,Elektrorozvody,3DSMART,PROCAD,Potrubí,P&ID,Továrny)
Na přání zákazníků společnost PROCAD (ta americká, která nabízí doplňky pro AutoCAD k návrhům potrubí, elektřiny a továren obecně, nikoliv ta brněnská se softwarem pro prodej a opravy ...
Čtvrtek, 06 Září 2018
9. Stabiplan Productivity Tools pro Revit
(Matching tags: TZB,Revit,Productivity Tools,MEP,Potrubí,Stabiplan)
... v Revitu. Není tedy nutné opouštět stávající náhled, když je potřeba propojit armaturu s potrubím, otočit celý systém ve 3D nebo znovu propojit a odpojit sedlo s trubkou. Productivity ...
Pondělí, 02 Červenec 2018
10. Progman vydává MagiCAD 2018 UR-3 pro Revit a AutoCAD
(Matching tags: Potrubí,Progman,BIM,AutoCAD,Revit,Elektrika,MagiCAD 2018,UR-3,Ventilace)
Nová verze softwaru MagiCAD pro Revit a AutoCAD je dostupná ke stažení. MagiCAD 2018 UR-3 nabízí nové funkce pro moduly MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Sprinkler a Schematics. Kompletní ...
Středa, 07 Březen 2018
11. EPLAN Preplanning s modulem pro potrubí
(Matching tags: Specifikace,Propojení,Preplanning,Eplan,Kabely,Potrubí,P&ID,Trasy)
... a kam povedou jednotlivá potrubí a jaké budou jejich parametry. Stejně to platí pro data o kabelech. Nová verze softwaru EPLAN Preplanning nyní zahrnuje svůj vlastní modul pro návrh potrubí. ...
Úterý, 15 Srpen 2017
12. CAD Partner nabízí Smap3D Plant Design Studio
(Matching tags: Studio,Potrubí,Smap3D,CAD Partner,3D CAD,Stavebnictví,Plant Design)
... kombinuje dvě doposud samostatné aplikace: 3D CAD software a softwarové řešení pro 2D/3D plánování potrubí s komplexním řetězcem automatizovaných dat a centrální definicí specifikací potrubí. ...
Pátek, 23 Červen 2017
13. SolidPlant B.V. ohlásil nový SolidPlant 2017
(Matching tags: 3D modely,Kabely,Potrubí,Trasování,Továrny,2017,SolidPlant B.V.,SolidPlant)
Společnost SolidPlant B.V. vydává SolidPlant 2017. Mezi novými funkcemi najdeme vylepšenou funkci Smart Route, díky níž lze pracovat na dvou samostatných částech stejného potrubí, a to i u trubek ...
Úterý, 30 Květen 2017
14. RhinoPiping ve verzi 1.2.8
(Matching tags: Rhino,Potrubí,RhinoPiping,Verze 1.2.8,Zoo 6,NAVINN)
Společnost Navinn oznámila vydání RhinoPiping ve verzi 1.2.8, u které je i nová licenční politika. Tento doplněk nyní využívá tu samou licenci jako Rhino, je stabilnější a nově také kompatibilní se ...
Pondělí, 17 Duben 2017
15. M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping v2.2
(Matching tags: Potrubí,Schroer,M4 ISO,CAD,Sítě,PTC,Creo,Isometrics,Piping,v2.2)
Software M4 ISO Isometrics pro PTC Creo firmy CAD Schroer je určen pro konstrukci potrubních sítí a automatickou tvorbu neškálovaných výkresů Piping Isometrics ze 3D dat modelu v Creo, a to ...
Pondělí, 16 Leden 2017
16. StudioARS vydává Urbano ve verzi 9.0.28.0
(Matching tags: Potrubí,Urbano,StudioAR,9.0.28.0,Autodesk,AutoCAD)
Společnost StudioARS nabízí software pro navrhování, výpočty a analýzu sítí potrubí a jejich infrastrukturu. Nyní Urbano vychází po roce v nové verzi 9.0.28.0, která je plně kompatibilní ...
Středa, 04 Leden 2017
17. Creaform vydává Pipecheck ve verzi 4.0
(Matching tags: NDT,Creaform,Potrubí,Verze 4.0,3D měření,Pipecheck,Detekce defektů)
... potrubí, ve verzi 4.0. Nová verze bude v prodeji od listopadu. Je postavena na výkonném a vysoce přesném softwaru pro nedestruktivní testování (NDT) a nabízí velká vylepšení ...
Středa, 26 Říjen 2016
18. Elysium vydává InfiPoints ve verzi 3.0 pro BIM
(Matching tags: Potrubí,Elysium,IFC,InfiPoints 3.0,Mračno bodů,Nosníky,CAD,BIM,Skenování)
Nová verze InfiPoints 3.0 nabízí širší podporu výstupních formátů včetně parametrických informací (nově např. formát IFC), možnost kvantitativně vyhodnotit registrační přesnost mračna bodu (srovnat snímky, ...
Středa, 19 Říjen 2016
19. Intergraph PP&M vydává software CAESAR II 2017
(Matching tags: CAESAR II 2017,Pevnost,Hexagon,Intergraph,Potrubí,PP&M,Výpočty,CAE)
V současnosti je komerčně dostupný CAESAR II 2017, v podstatě standard pro pevnostní výpočty potrubí. Najdeme v něm mezinárodní předpisy a standardy potrubních systémů, přičemž verze ...
Úterý, 30 Srpen 2016
20. Studioars nabízí Urbano Visio pro AutoCAD Civil 3D
(Matching tags: Civil 3D,Plugin,Potrubí,Map 3D,Urbano,Visio,Doplněk,Studioars,Sítě,AutoCAD,YouTube)
... funkce je možné zhlédnout v YouTube videu zde. Patří sem možnost zobrazit všechna data týkající se potrubí a těles včetně vlastních ze seznamu částí, z označení a objektových ...
Středa, 22 Červen 2016
21. Creaform vydává Pipecheck ve verzi 3.3
(Matching tags: Detekce,Defekty,Poškození,Creaform,Potrubí,3.3,Pipecheck,Koroze)
Software Pipecheck dokáže rychle detekovat a vyznačit defekty potrubí (vnitřní i vnější) jako koroze nebo mechanické poškození. Výsledky jsou sledovatelné a s kódem shody ASME B31G/ASME ...
Čtvrtek, 02 Červen 2016
22. CAD Schroer s novinkou pro tvorbu výkresů potrubí
(Matching tags: Potrubí,Schroer,M4 ISO,CAD,PTC,Creo,Isometrics,Piping)
Řešení M4 ISO Isometrics pro PTC Creo Piping je plně integrované v softwaru PTC Creo a jak název napovídá, je určené speciálně pro tvorbu izometrických výkresů potrubí. Usnadňuje automatickou ...
Pátek, 15 Duben 2016
23. Creaform vydává Pipecheck ve verzi 3.2
(Matching tags: Creaform,Potrubí,3D měření,Pipecheck,Software)
... a B31.8 je Pipecheck v této chvíli údajně jediným řešením, jež umožňuje identifikaci jakýchkoliv potenciálních problémů jak ve vnitřním, tak vnějším obložení potrubí, např. koroze, poškození ...
Čtvrtek, 29 Říjen 2015
24. Hexagon Metrology vydává TubeShaper
(Matching tags: Arm,ROMER,TubeSharper,Absolute,CAD,Hexagon,Měření,Potrubí,Metrology)
Společnost Hexagon Metrology oznámila komerční dostupnost svého softwaru TubeShaper pro přenosnou robotickou paži Romer Absolute Arm, určenou ke kontrolám potrubí. Škálovatelný TubeShaper je zcela ...
Pondělí, 19 Říjen 2015
25. BendWorks pro Revit a Revit MEP
(Matching tags: Greenlee,Textron,BendWorks,Ohýbačky,Autodesk,Software,Revit,MEP,Rozvody,Potrubí)
Společnost Greenlee nově nabízí BendWorks, software určený pro Autodesk Revit a Revit MEP, jenž pomáhá optimalizovat návrhy vedení nebo potrubí. BendWorks v sobě kombinuje řemeslné znalosti o vedení ...
Pondělí, 17 Srpen 2015
26. Aktualizovaný bezplatný nástroj pro analýzu toků
(Matching tags: Dalton,PCF,Toky,Sítě,Autodesk,Zdarma,Labs,Potrubí,Preview,Analýza)
V Autodesk Labs byl aktualizován projekt Dalton, technologické preview nástroje zdarma pro analýzu toků, jenž umožňuje vyvíjet a analyzovat komplexní potrubní systémy a distribuční sítě a pomáhá ...
Úterý, 14 Červenec 2015
27. Doplňkové nástroje Victaulic pro Revit MEP
(Matching tags: MEP,Výroba,Potrubí,Nástroje,Konstrukce,Autodesk,Dokumentace,Revit,Victaulic)
Společnost Victaulic, zabývající se systémy konstrukčních propojení potrubí, vydává nástroje Victaulic Tools pro Revit, které doplňují možnosti produktu Autodesk Revit MEP o možnosti výkresů, řešení ...
Pondělí, 15 Červen 2015
28. Autodesk Screencast pro Plant 3D
(Matching tags: Podpora,Videa,Plant 3D,Potrubí,Autodesk,Design,Suite,Screencast,Instruktáže)
Bezplatná služba Autodesk Screencast umožňuje každému nahrát, zobrazit a sdílet videa o produktech firmy Autodesk, pracovních postupech nebo jako odpovědi na dotazy a problémy. Autodesk ...
Pátek, 12 Červen 2015
29. Creaform nabízí Pipecheck ve verzi 3.1
(Matching tags: Skenování,3.1,ASME,B31.8,ILI,Creaform,Potrubí,Pipecheck)
Ve verzi 3.1 vydává společnost Creaform svůj software Pipecheck, určený pro stanovení integrity potrubí, nyní nově s průmyslovým standardem ASME B31.8. Software pracuje i metrologickými skenery ...
Pátek, 12 Červen 2015
30. Stabiplan vydal Stabicad 10
(Matching tags: BIM,AutoCAD,Revit,MEP,BDS,Potrubí,Stabiplan,Stabicad 10)
... elektrickými symboly, BIM výpočty potrubí, podporu Autodesk BDS 2016, standard ISSO 55 pro vodovodní instalace nebo schematické a mechanické diagramy potrubních systémů.  ...
Pondělí, 08 Červen 2015
31. Hydroflo 3 pro návrhy potrubních systémů
(Matching tags: Tahoe,Hydroflo 3,Software,Design,Systémy,Modelování,Potrubí,Analýza)
Společnost Tahoe Design Software vydává novou verzi svého softwaru Hydroflo 3, výkonný, ale snadno použitelný softwarový nástroj pro analýzu potrubních systémů, jehož pomocí může být analyzováno proudění ...
Středa, 01 Duben 2015
32. Aktualizovaný projekt Dalton na Autodesk Labs
(Matching tags: Labs,Potrubí,Preview,Distribuce,Analýza,Dalton,Sítě,Autodesk)
Projekt Dalton je technologické preview, jež je zdarma k vyzkoušení a odeslání zkušeností s tímto produktem zpět do Autodesk Labs. Jde o nástroj k analýze toku v 1D a k analýze ...
Úterý, 11 Listopad 2014
33. Pipecheck ve verzi 3.0
(Matching tags: Creaform,Testování,Potrubí,3.0,Pipecheck,ASNT)
Software od společnosti Creaform pro kontrolu a optické měření potrubí je v oblasti nedestruktivního testování jedním z nejpoužívanějších. Nyní vychází ve verzi 3.0 a nově nabízí nástroje ...
Neděle, 26 Říjen 2014
34. InfiPoints 2.0 pro modelování potrubí
(Matching tags: 2.0,Potrubí,Elysium,Mračna bodů,InfiPoints,CAD,Strojírenství)
Společnost Elysium vydává verzi 2.0 svého produktu InfiPoints, která se více zaměřuje na modelování a renderování potrubí a trubek z dat mračna bodů obsahujícího miliardy bodů. Rychle lze zpracovat ...
Čtvrtek, 19 Červen 2014
35. Creaform vydává Pipecheck v2.2
(Matching tags: Creaform,Potrubí,2.2,Analýza,Pipecheck,Koroze,Mechanické poškození,Stárnutí)
Společnost Creaform vydala novou verzi svého softwaru pro posuzování integrity potrubí, Pipecheck 2.2. V kombinaci s ručním 3D skenerem HandySCAN a novým algoritmem umožňuje rychlé ...
Čtvrtek, 29 Květen 2014
36. CAD Schroer vydává M4 P&ID FX
(Matching tags: CAD,Potrubí,Schroer,M4 P&ID FX)
Samostatná verze softwaru P&ID je určena pro vytváření návrhů potrubních systémů a přístrojového vybavení ve vysoké kvalitě a podle standardů, a není nutné ji integrovat do žádného dalšího ...
Čtvrtek, 20 Březen 2014
37. FeatureCAM od Delcamu na závodních tratích
(Matching tags: CAM,Delcam,Potrubí,Hogan,FeatureCAM,Motory)
... 38 let ve výrobě aut s více sacími a výfukovými potrubími. Působí v kalifornské Santa Marii a vyrábí výfuky a sací potrubí pro různá odvětví automobilového průmyslu, včetně akceleračních závodů ...
Pondělí, 13 Leden 2014
Pokročilé 3D technologie pomáhají projektantům společnosti SITEZ efektivněji a přesněji zpracovávat projekty. Při projekci moderních energetických zdrojů a souvisejících tepelných sítí je dnes zcela nepostradatelná ...
Pátek, 09 Listopad 2012
39. CAD Schroer zdůrazňuje podporu udržitelné energie
(Matching tags: CAD Schröer,Potrubí,MPDS4,Software,Plant Design)
Podpora udržitelných energetických projektů výkonným a přesto cenově dostupným softwarem pro Plant design (projekce a konstrukce potrubních systémů průmyslových podniků) je pro CAD Schroer v roce ...
Středa, 30 Leden 2013
40. SimpleCAD nabízí P&ID knihovnu pro AutoCAD a AutoCAD LT
(Matching tags: SimpleCAD,Potrubí,Roury,Knihovny,AutoCAD,AutoCAD LT)
Knihovny potrubí a rour od SimpleCAD jsou nyní dostupné i pro uživatele AutoCAD a AutoCAD LT. Společnost tak reaguje na situaci na trhu, kdy je na internetu množství podobných knihoven, ale nijak organizovaných ...
Čtvrtek, 20 Prosinec 2012
41. PROCAD vydal software pro izometrické návrhy SpoolCAD
(Matching tags: dwg,PROCAD,SpoolCAD,Izometrie,Potrubí,Software)
Kanadská společnost PROCAD Software (www.procad.com) se zaměřuje na software pro design rour, potrubí a továren v petrochemickém průmyslu. Její nejnovější produkt SpoolCAD nabízí komplexní 2D řešení ...
Pátek, 19 Říjen 2012