Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo profika

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Nová řada CNC strojů od Hyundai Wia na českém trhu
(Matching tags: KF-II,FACTORY 4.0,Hyundai Wia,Obráběcí stroje,Profika,CNC)
Spo­leč­nost Pro­fi­ka, vý­hrad­ní de­a­ler CNC stro­jů Hy­un­dai Wia pro tu­zem­ský trh, do­vez­la do Česka nej­no­věj­ší řadu ob­rá­bě­cích cen­ter od této ji­ho­ko­rej­ské znač­ky. Ver­ti­kál­ní cen­t­ra ...
Pátek, 29 Červenec 2022
2. PROFIKA OPEN HOUSE 2022
(Matching tags: CAM ESPRIT,CHEC­Kit­B4,Obráběcí stroje,Open House,Profika,CNC)
Spo­leč­nost Pro­fi­ka zve zá­kaz­ní­ky na ju­bi­lej­ní Pro­fi­ka Open House 2022, který se bude konat 15. červ­na 2022 od 9 do 16 hodin v sídle firmy – Prů­mys­lo­vá 1006, Be­nát­ky nad Ji­ze­rou. ...
Pondělí, 06 Červen 2022
3. Spolehlivá příprava CNC stroje na odstávku
(Matching tags: Odstávka,Údržba,Stroje,Profika,CNC)
Každý velký stroj časem vy­ža­du­je ge­ne­rál­ní údrž­bu či vý­mě­nu dů­le­ži­tých sou­čás­tek. Firmy také pře­ru­šu­jí pro­voz, ať se jedná o plá­no­va­nou pauzu s na­ří­ze­nou do­vo­le­nou ...
Pátek, 29 Duben 2022
4. On-line veletrh představí zájemcům i obráběcí stroje
(Matching tags: Hy­un­dai-Wia,CNC stroje,Veletrhy,Profika)
V po­sled­ních dvou le­tech si­tu­a­ce ve světě ome­zi­la mož­nos­ti, jak mohou stro­jí­ren­ské firmy se­zná­mit kli­en­ty s no­vý­mi stro­ji a služ­ba­mi. Řada ve­letrhů byla buď zru­še­na, ...
Středa, 02 Březen 2022
5. Jak si vybrat ten správný CNC stroj
(Matching tags: výběr,Stroje,Profika,Soustružení,Frézování,CNC)
Pokud firma do­spě­je k roz­hod­nu­tí kou­pit ob­rá­bě­cí stroj, může si vy­brat ze ši­ro­ké na­bíd­ky do­má­cích i ově­ře­ných za­hra­nič­ních vý­rob­ců. Zá­sad­ní ovšem je, aby si zvo­li­la ...
Čtvrtek, 24 Únor 2022
6. Ohlédnutí za soutěží „GibbsCAM za vizitku“ na MSV 2013
(Matching tags: MSV,Profika,GibbsCAM,Brno,technology-support)
V rámci letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zorganizovala firma Profika ve spolupráci se společností Technology-support soutěž nazvanou „GibbsCAM za vizitku“. Této soutěže se bylo ...
Čtvrtek, 05 Prosinec 2013
7. Oplatková soutěž slevového serveru proCNC.cz
(Matching tags: Soutěž,t-support,proCNC.cz,Profika,Oplatková)
Slevový server pro strojaře proCNC.cz ukončil Velkou oplatkovou soutěž o řadu cen. Hlavní cenou byl notebook TOSHIBA Satellite 17“. Soutěž byla spolupořádána se společností Profika a startovala ...
Pátek, 30 Prosinec 2011