E LINKX
Helios
Minerva
Google překladač: English Deutsch
GstarCAD – DWG kompatibilní 2D/3D CAD
ZW3D 2022
GFI

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo prohlížeč

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Jak prezentovat své produkty v rozšířené realitě
(Matching tags: i4 AUGMENTED REVIEW,Rozšířená realita,Prohlížeč,CAD Schröer,Zdarma)
Ome­ze­né ná­vštěvy zá­kaz­ní­ků a ne­ob­vyk­lé udá­los­ti zne­snadňují v sou­čas­né době mnoha spo­leč­nos­tem pre­zen­to­vat své vý­rob­ky zá­kaz­ní­kům. Apli­ka­ce i4 Aug­men­ted Re­view firmy ...
Pátek, 11 Září 2020
2. Prohlížeč virtuální reality (VR) vhodný pro průmysl
(Matching tags: CAD,Virtuální realita,FBX,i4 VIRTUAL REVIEW,3D modely,CAD Schröer,Prohlížeč)
Nová verze (2.0) i4 VIR­TU­AL RE­VIEW VR Viewer před­sta­vu­je ob­rov­ský skok vpřed v nové tech­no­lo­gii pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce. i4 Vir­tu­al Re­view je na trhu již více než rok a od ...
Čtvrtek, 23 Duben 2020
3. Altium přichází s cloudovým prohlížečem A365
(Matching tags: ECAD,Altium,Prohlížeč,Plošné spoje,Návrhy,PCB,Altium 365,A365)
Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la spuš­tě­ní nové clou­do­vé apli­ka­ce, která ob­no­vu­je způ­sob sdí­le­ní ná­vrhů desek ploš­ných spojů mezi de­sig­né­ry, do­da­va­te­li dílů, a vý­rob­ci. Pro­hlí­žeč ...
Středa, 26 Únor 2020
4. ZWSOFT představuje CADbro 2020
(Matching tags: 3D CAD,Data,ZWSOFT,Prohlížeč,Spolupráce,Reálný čas,CADbro 2020)
Téměř po roce od na­bíd­ky CAD­bro 2019 před­sta­vil ZW­SOFT nový CAD­­bro 2020, snad­no po­u­ži­tel­ný 3D CAD pro­hlí­žeč ur­če­ný pro kaž­dé­ho, kdo po­tře­bu­je spo­lu­pra­co­vat na tech­nic­kých da­tech. ...
Středa, 15 Leden 2020
5. Pointwise Viewer pro zobrazení CFD sítí
(Matching tags: Formáty,Sítě,Viewer,Prohlížeč,Import,Pointwise)
CAD pro­hlí­žeč Poin­twi­se Vie­wer je zdar­ma a umo­ž­ňu­je im­port, pro­hlí­že­ní, mě­ře­ní a pro­zkou­má­ní kva­li­ty me­t­rik bu­něk prak­tic­ky ja­ké­ko­liv sí­tě ve 3D. Pro­hlí­žeč zob­ra­zí ...
Pátek, 18 Říjen 2019
6. Nový prohlížeč rozšířené reality od firmy CAD Schroer
(Matching tags: FBX,CAD.3D modely,CAD Schröer,Prohlížeč,Rozšířená realita,OBJ)
AR-Viewer i4 Aug­men­ted Re­view umo­ž­ňu­je 3D mo­de­ly z CAD ne­bo 3D sys­té­mů vy­ex­por­to­va­né ve for­má­tech OBJ nebo FBX zob­ra­zit po­mo­cí AR pro­hlí­že­če v re­a­lis­tic­kém pro­stře­dí ...
Čtvrtek, 26 Září 2019
7. Vychází Altium Designer 19.1
(Matching tags: Cloud,Altium,Designer,Prohlížeč,BOM,Plošné spoje,PCB,19.1,365 Viewer,Altium 365,Octopart)
Poskytovatel systémů pro návrh elektronických plošných desek, společnost Altium, vydává Altium Designer 19.1 a prohlížeč Altium 365 Viewer, on-line nástroj zdarma pro prohlížení projektů a návrhů z Altium ...
Pátek, 14 Červen 2019
8. CADbro 2019 SP nabízí vyšší efektivitu při komunikaci s daty
(Matching tags: CADbro,HTML,2019 SP,Cloud,ZWSOFT,Prohlížeč,SolidWorks,CATIA)
CADbro 2019 SP je nová verze 3D CAD prohlížeče, který nabízí na­pří­klad vylepšení v přesnějším importu 2D výkresů Catia a Solidworks, kdy je rozeznáno více typů čar a rozměrů, přesnější ...
Pondělí, 03 Červen 2019
9. Nový BIMcollab ZOOM 2.2 je připraven na velké projekty
(Matching tags: Zoom,Prohlížeč,IFC,Verze 2.2,BIM,Stavebnictví,Modely,BIMcollab,CAD data,KUBUS)
BIMcollab ZOOM je IFC prohlížeč, podle BIMcollabu nejrychlejší ze všech dostupných, který dokáže pracovat i s velmi velkými BIM modely. Nová verze má vylepšený renderovací engine, jenž dokáže ...
Středa, 17 Duben 2019
10. Smart Browser pro Revit 2018/2019 v Autodesk App Store
(Matching tags: Prohlížeč,AGACAD,Smart Browser,Autodesk App Store,TOOLS4BIM Dock,BIM,Revit)
Aplikace Smart Browser pro Revit 2018/2019 je nyní dostupná v ob­cho­dě Autodesk App Store. Dá se stáhnout také přes TOOLS4BIM Dock. Nástroje, jež jsou zdarma (např. Smart Select, Cut Opening ...
Úterý, 26 Únor 2019
11. ZWSOFT přichází s CADbro 2019
(Matching tags: Cloud,ZWSOFT,Soubory,Prohlížeč,CADbro,2019,3D CAD,Data)
CADbro 2019 je 3D CAD prohlížeč, který pomocí nově přidané on-line cloudové služby umožňuje prohlédnout si 3D model tzv. za pochodu, tedy na jakémkoliv zařízení, a modely rovněž nahrávat, ...
Úterý, 29 Leden 2019
12. Vero vydává WorkXplore 2019 R1
(Matching tags: Prohlížeč,VERO,Anylýza,CAD,Data,Překladače,2019 R1,WorkXplore,Client Viewer)
Většina vylepšení této nové verze prohlížeče CAD souborů s možností analýz týká funkce Client Viewer, kdy lze pracovat s hodnotami pa­ra­me­t­rů jak manuálně, tak automaticky, v menu Options (volby) pak ...
Úterý, 27 Listopad 2018
13. CAD Schroer vydává M4 VIRTUAL REVIEW
(Matching tags: M4 VIRTUAL REVIEW VR-Viewer,CAD Schröer,Prohlížeč,Virtuální realita)
Prohlížeč virtuální reality M4 Virtual Review (VR-Viewer) od firmy CAD Schroer umožňuje nahrát 3D CAD data do prostředí virtuální reality, kde je lze „prohlédnout“ více smysly pomocí notebooku s Windows ...
Středa, 03 Říjen 2018
14. ZWSOFT vydává CADbro 2018 SP2
(Matching tags: ZWSOFT,Prohlížeč,CAD,3D CAD,Data,2D CAD,CADbro,2018 SP2)
2018 SP2 je prohlížeč 3D CAD dat, jenž nabízí jak zobrazení 2D, tak 3D, měření, značení a další analytické funkce. Umožňuje přístup k in­že­nýr­ským a výrobním datům bez nutnosti instalace ...
Pátek, 21 Září 2018
15. Bezplatný IFC prohlížeč usBIM.viewer+
(Matching tags: buildingSMART,3D modely,Prohlížeč,IFC,BIM,Stavebnictví,Viewer)
usBIM.viewer+ je bezplatný prohlížeč souborů IFC s dalšími funkcemi pro konverzi souborů DWG, SKP, 3DS do souborů formátu IFC a psaní vlastních parametrů IFC vztahujících se ke 3D ...
Čtvrtek, 26 Červenec 2018
16. CCE aktualizuje EnSuite pro automobilový průmysl
(Matching tags: CAD,Automobilový průmysl,Konverze dat,Aktualizace,Překladač,Prohlížeč,CCE,EnSuite)
EnSuite je CAD prohlížeč a překladač, jehož nejnovější verze pod­po­ru­je aktuální verze CAD souborů jako Catia V5 R28, PTC Creo 5.0 nebo Autodesk Inventor 2019. Tím doplňuje již existující podporu ...
Čtvrtek, 26 Červenec 2018
17. ZWSOFT vydává CADbro 2018 SP1
(Matching tags: 3D CAD,Data,Testy,Anotace,CADbro,2018,SP1,Prohlížeč)
Nová verze cenově dostupného 3D CAD prohlížeče CADbro 2018 SP1 umožňuje velmi rychlou společnou práci s daty díky náhledům, anotacím a funkcím testování. Prohlížeč má moderní rozhraní (tak ještě ...
Pátek, 01 Červen 2018
18. 3DViewStation Desktop ve verzi 2018.0
(Matching tags: 3D CAD,Desktop,Verze 2018.0,Prohlížeč,KISTERS,3DViewStation,Analýza,DMU)
Společnost Kisters vydává 3DViewStation, jenž funguje jako 3D pro­hlí­žeč, nástroj pro analýzu 3D CAD a digitální mockup (DMU), kom­pa­ti­bil­ní s moderním rozhraním Office. Pro integrace lze ...
Středa, 23 Květen 2018
19. ZWSOFT nabízí 3D CAD prohlížeč CADbro 2018
(Matching tags: CADbro 2018,3D CAD,ZWSOFT,ZW3D,Prohlížeč)
3D CAD prohlížeč CADbro 2018 umožňuje anotace a analýzu dat. Stačí jeden příkaz v ZW3D a uživatelé mohou měřit různé geometrické informace. V nové verzi prohlížeče lze také automaticky ...
Středa, 13 Prosinec 2017
20. Kisters North America nabízí 3DViewStation Desktop 2017.1
(Matching tags: Desktop,North America,2017.1.3D CAD,Prohlížeč,KISTERS,3DViewStation)
3DViewStation Desktop je univerzální 3D CAD prohlížeč, jenž v nové verzi 2017.1 nabízí několik aktualizací, např. průlet 3D modelem pro podrobnější vhled nebo ochranu intelektuálního vlastnictví (možnost ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2017
21. ZWSOFT uvedl na trh CADbro 2017 SP1
(Matching tags: 3D data,ZWSOFT,Prohlížeč,3D PDF,Export,CADbro,2017 SP1)
3D CAD prohlížeč s názvem CADbro 2017 SP1 nabízí v nové verzi snadnější přístup k funkcím, anotace a analýzu konstrukčních dat. Jde o první servisní balíček v roce 2017, odpovídající ...
Středa, 24 Květen 2017
22. Kisters vydává prohlížeč 3DViewStation 2017
(Matching tags: 3D CAD,Data,2D CAD,2017,Prohlížeč,Internet,KISTERS,3DViewStation,Office)
3DViewStation WebViewer je univerzální 3D CAD prohlížeč určený inženýrům a projektantům. Nová verze nabízí několik aktualizací, nové rozhraní ve stylu Office nebo vylepšený vykreslovací výkon ...
Pondělí, 03 Duben 2017
23. CAD-Viewer od 3D-Tool ve verzi 12
(Matching tags: Prohlížeč,3D-Tool,CAD-Viewer,Data,konverze,Verze 12,3D-NativeCAD)
Verze 12 prohlížeče 3D-Tool CAD Viewer má moderní design ve stylu Windows 10, využívá 4K monitory a optimalizované byly i dotykové obrazovky. 3D rozhraní pro hlavní CAD programy jsou aktualizovaná ...
Čtvrtek, 02 Březen 2017
24. Dotty Digital vydává DottyAR
(Matching tags: Cloud,3D modely,Apple,iOS,Prohlížeč,Rozšířená realita,DottyView,DottyAR)
Cloudový prohlížeč 3D modelů pro rozšířenou realitu je určen pro iOS a umožňuje sdílení 3D modelů s kamarády nebo spolupracovníky pomocí platformy DottyView nebo služby DropBox nastavené pro ...
Čtvrtek, 23 Únor 2017
25. Solibri Model Viewer v profesionální verzi
(Matching tags: Prohlížeč,Connector,Solibri,Model,Checker,BCF,Issue Sorter,BIM,Viewer)
Prohlížeč modelů Solibri Model Viewer (SMV) vyšel v nové verzi – SMV Pro, která je určena všem, kteří pracují v rušném pracovním prostředí a potřebují sdílet a spolupracovat na cloudových ...
Pátek, 03 Únor 2017
26. CCE vydává EnSuite 2017 pro CAD
(Matching tags: 2017,Podsestavy,Sestavy,Aktualizace,Překladač,Prohlížeč,CCE,EnSuite,CAD)
Sada nástrojů s CAD překladačem a zobrazovačem, vydávaná pod názvem EnSuite, vychází nyní ve verzi 2017. Ta nabízí několik významných aktualizací. Nejzajímavější z nich je asi podpora ...
Pátek, 27 Leden 2017
27. CCE aktualizuje EnSuite pro Inventor 2017 a Solid Edge ST9
(Matching tags: CAD,Inventor 2017,Solid Edge ST9,Aktualizace,Překladač,Prohlížeč,CCE,EnSuite)
CAD prohlížeč a překladač EnSuite vychází v nové verzi, s podporou nejnovějších CAD formátů a s nabídkou užitečných funkcí pro snadnější práci s daty sestav. Aktualizace EnSuite ...
Čtvrtek, 06 Říjen 2016
28. Mobilní prohlížeč formZ pro iPad a iPhone
(Matching tags: iOS,Mobile,Prohlížeč,Mobilní,Viewer,iPhone,iPad,formZ,AutoDesSys)
Společnost AutoDesSys, známá svou 3D modelovací aplikací formZ, přichází s mobilním prohlížečem formZ Mobile Viewer, určeným pro zařízení iPad a iPhone s iOS. Nová mobilní aplikace není ...
Pondělí, 18 Červenec 2016
29. ZWSOFT přichází s prohlížečem CADbro 2016
(Matching tags: ZWSOFT,Prohlížeč,Symboly,CAD,Data,Rozměry,Anotace,CADbro,Odchylky,Texty)
CADbro je novým 3D CAD prohlížečem pro přístup k inženýrským datům s možností přidávat k nim anotace a analyzovat je. Přímé čtení dat by mělo fungovat pro skoro všechny CAD formáty, ...
Čtvrtek, 05 Květen 2016
30. ZWCAD prohlížeč pro DWG zdarma
(Matching tags: Viewer,Zdarma,dwg,ZWSOFT,Windows,Prohlížeč,Linux,ZWCAD,Mac OS)
Společnost ZWSOFT vydává zdarma prohlížeč ZWCAD Viewer, určený pro zobrazení a vykreslení DWG souborů. ZWCAD Viewer má být rychlejší a přesnější než jeho konkurenční aplikace nebo samotný program ...
Úterý, 05 Duben 2016
31. CL3VER vydává CL3VER 3.3
(Matching tags: Prezentace,Prohlížeč,3.3,CL3VER,Desktop)
Verzi 3.3 své platformy oznámila společnost CL3VER. Hlavní aktualizace se týkají vylepšení kvality při prohlížení projektů CL3VER v mobilních zařízeních nebo možnosti přehrávat CL3VER prezentace ...
Čtvrtek, 21 Leden 2016
32. Nové unifikované rozhraní Unified Interface od Theoremu
(Matching tags: 3D CAD,Data,Unified Interface (UI),CADviewer,Theorem,Solutions,Prohlížeč,PDF,3D PDF)
Unifikované rozhraní Unified Interface (UI) od Theorem Solutions nahrazuje prohlížeč CADviewer a umožňuje vzájemnou výměnu dat a navazujících procesů díky jediné aplikaci pro prohlížení, ...
Pátek, 27 Listopad 2015
33. Edgecam aktualizoval 3D prohlížeč PartXplore
(Matching tags: Software,EDGECAM,Hexagon,Prohlížeč,VERO,PartXplore)
Bez nutnosti originálních 3D aplikací nebo softwaru umožňuje 3D prohlížeč od Edgecamu možnost zobrazit 3D CAD soubory. Edgecam PartXplore importuje a analyzuje všechny druhy souborů a velikostí, ...
Středa, 18 Listopad 2015
34. Prohlížeče RxView a RxHighlight R17
(Matching tags: Rasterex,Prohlížeč,PDF,IFC,RxView,RxHighlight,Software,Data,Inventor,AutoCAD,R17)
Desktopové prohlížeče pro Windows společnosti Rasterex Software pro sdílení a prohlížení dokumentace vycházejí ve verzích R17.0. Podporují AutoCAD 2016, Inventor 2016, IFC a vylepšenou PDF technologii ...
Úterý, 16 Červen 2015
35. ZWCAD Design vydává CAD Pockets Android verze 2.1
(Matching tags: Pockets,Mobilní program,dwg,Prohlížeč,ZWCAD,DXF,DWF,CAD,Design,Android)
Nová verze CAD Pockets Android již neslouží jen jako pouhý prohlížeč, ale také jako mobilní program pro tvorbu návrhů kdekoliv a kdykoliv je potřeba. CAD Pockets tak nyní nabízí možnosti tvorby výkresů ...
Úterý, 24 Březen 2015
36. Mobilní prohlížeč Sapphire firmy MiTek
(Matching tags: BIM,Stavebnictví,Viewer,Mobile,Windows,Prohlížeč,MiTek,Industries,Sapphire)
MiTek Industries nově nabízí mobilní prohlížeč Sapphire Mobile Viewer, určený pro Windows, jenž je ke stažení zdarma na Windows Store. Umožňuje sdílet stavební BIM modely odesláním odkazu e-mailem ...
Pátek, 27 Únor 2015
37. Vydán prohlížeč HyperMILL ShopViewer
(Matching tags: Mind,NC program,ShopViewer,hyperMILL,Open,Technologies,Prohlížeč,CAD)
Společnost Open Mind Technologies vydává hyperMILL ShopViewer, patentem chráněné zobrazovací řešení pro menší továrny a dílny. Nabízí kompletní přehled strojních operací v NC programu díky simulaci, ...
Středa, 11 Únor 2015
38. Prohlížeč BIM Vision jako freeware
(Matching tags: Prohlížeč,IFC,CAD,BIM,Vision,Datacomp)
Společnost Datacomp vydává prohlížeč IFC modelů s názvem BIM Vision. Umožňuje prohlížet virtuální modely z různých CAD systémů jako Revit, Archicad, Advance, DDS CAD, Tekla, Nemetschek VectorWorks, ...
Pátek, 30 Leden 2015
39. On-line 3D CAD prohlížeč v Chapoo
(Matching tags: dwg,Bricsys,Prohlížeč,STEP,Chapoo,International,WebGL,Unity 5,Mono,3D CAD)
Na konferenci Bricsys International 2014 bylo představena ukázka 3D CAD prohlížeče, který bude přidán do služby Chapoo. 3D modely se ukládají na cloudový server v Belgii. Prohlížeč umožňuje podívat ...
Pátek, 17 Říjen 2014
40. NCSIMUL Player verze 9.2
(Matching tags: Spring,NCSIMUL,Player,Industrie,Paris,Zdarma,Technologies,Prohlížeč,9.2)
Firma Spring Technologies vydává NCSIMUL Player ve verzi 9.2. Jde o 3D prohlížeč zdarma pro NCSIMUL Machine, umožňující realistické simulace výroby. Novinkou je synchronizace v reálném čase (modul ...
Čtvrtek, 16 Říjen 2014
41. Prohlížeč 3D PDF Viewer pro iOS zdarma
(Matching tags: Viewer,iPhone,iPad,App Store,Beta,Prohlížeč,3D PDF,ProtoTech)
Společnost ProtoTech Solutions and Services vydává 3D PDF prohlížeč pro iOS, který je zdarma. 3D PDF Viewer je odlehčeným prohlížečem 3D PDF dokumentů, který umožňuje také interakci s daty v zařízeních ...
Čtvrtek, 16 Říjen 2014
42. Prohlížeče RxView a RxHighlight ve verzi R16
(Matching tags: CAD,SolidWorks,Software,AutoCAD,R16,Rasterex,Prohlížeč,ECW,RxView,RxHighlight)
Společnost Rasterex Software vydala verzi R16.0 prohlížeče pro stolní počítače s Windows, který používají tisíce uživatelů v celém světě. AutoCAD 2015 už byl podporován od jeho vydání firmou ...
Úterý, 26 Srpen 2014
43. 3DViewStation vydán ve verzi 2014.1
(Matching tags: 3D CAD,Novinky,Prohlížeč,KISTERS,3DViewStation)
Společnost Kisters oznámila vydání verze 2014.1 svého 3D CAD prohlížeče 3DViewStation. Ten nabízí moderní uživatelské rozhraní, Digital MockUp (DMU), CAD import např. pro formáty Catia, NX, Creo, Solidworks, ...
Středa, 23 Červenec 2014
44. ZWCAD Touch 1.2 pro Android s novými funkcemi
(Matching tags: Cloud,Prohlížeč,ZWCAD,Touch,Editor,Design,Android)
ZWCAD Design oznámil 30. dubna vydání zbrusu nové aktualizace pro ZWCAD Touch na Androidu. Verze 1.2 přináší na Android 3D pohled a také vkládání obrázků, novější kompatibilní cloudové úložné služby ...
Pondělí, 05 Květen 2014
45. Multi-CAD prohlížeč KeyMarkUp v12 od Kuboteku
(Matching tags: CAD,Data,Viewer,Multi-CAD,Prohlížeč,Kubotek,KeyMarkUp)
Nejnovější verzi prohlížeče KeyMarkUp Multi-CAD Viewer vydala firma Kubotek. Ten umožňuje prohlížet celkem 34 formátů souborů a bez nutnosti jakéhokoliv CAD softwaru přidávat poznámky, hodnotit, ...
Středa, 26 Únor 2014
46. Rasterex vydal RxView a RxHighlight R15
(Matching tags: Rasterex,Prohlížeč,PDF,R15,RxView,RxHighlight,CAD,Microsoft,3D data)
Společnost Rasterex Software nabízí produkty pro prohlížení dokumentů a spolupráci. Nově vydala verzi R15.0 svých desktopových prohlížečů pro Windows. Verze R15 je aktualizací čtečky AutoCADu s podporou ...
Pátek, 13 Září 2013
47. Geometric investuje kapitál v Anark Corporation
(Matching tags: CAD,Data,Prohlížeč,Geometric,Glovius,3D PDF,Anark,3D HTML,3D MBE)
... prohlížečem, umožňujícím uživatelům kdykoli a odkudkoli stahovat a prohlížet vysoce věrná 3D data.  ...
Pátek, 13 Září 2013
48. CAD prohlížeč Brava v7.2
(Matching tags: Prohlížeč,HTML5,IGC,Brava!,7.2,PDF/E)
Společnost Informative Graphics Corporation (IGC), která nabízí technologii pro prohlížení, spolupráci a redigování, vydala verzi 7.2 svého softwaru Brava!, která doznala některá vylepšení. Např. ...
Středa, 28 Srpen 2013
49. Vytvořte CAD ve svém prohlížeči
(Matching tags: CAD,Autodesk,Modely,GrabCAD,Prohlížeč,2D/3D)
Hardi, zakladatel a generální ředitel GrabCADu, rozeslal další e-mail, ve kterém sděluje aktuální novinky. Nejdřív došlo ke spojení s Autodeskem, takže nyní můžete on-line prohlížet a upravovat 2D ...
Pátek, 28 Červen 2013
50. CADSoftTools vydal ABViewer 9
(Matching tags: Prohlížeč,ABViewer,DWG 2013)
Nová verze prohlížeče, editoru a převaděče pro 2D i 3D ABViewer je na světě. Aplikace umožňuje správu dokumentů týkající se designu a inženýrství, a to za pomoci mnoha zobrazovacích i editačních nástrojů. ...
Pátek, 09 Listopad 2012