Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo rhino

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Datakit oznamuje verzi 2021.1 svých převaděčů CAD souborů
(Matching tags: V2021.1,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
... verzí CAD soft­wa­ru na trhu (JT, Open Cas­ca­de, Catia V6, Solid Edge, So­li­dworks, NX a Rhino) a ne­za­po­mí­ná ani na nové mož­nos­ti pře­vo­du v CrossMa­nage­ru. Po zá­pi­su for­má­tu ...
Středa, 13 Leden 2021
2. Nová verze Jevera pro navrhování obuvi
(Matching tags: Digitální vzorování,2021.0,Jevero,Obuv,Navrhování,Rhino,YouTube)
... Rhino a je kom­pa­ti­bil­ní s Rhino 7, umožňuje vy­tvá­řet sou­čás­ti vzorů, vy­ví­jet ve­li­kos­ti a ex­por­to­vat do všech druhů ře­za­cích stro­jů. Pod­po­ru­je všech­ny druhy pra­cov­ních ...
Úterý, 15 Prosinec 2020
3. Verze 2020.3 softwaru Datakitu pro převod 3D a 2D dat
(Matching tags: V2020.3,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
... Revit, STEP a NX, pod­po­ru­je tex­tu­ry pro psaní for­má­tů FBX a glTF a nové plu­gi­ny pro Rhino. Při­dá­vá pod­po­ru pro čtení no­vých verzí for­má­tů CAD a BIM pro veš­ke­rý soft­ware ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
4. Datakit aktualizuje překladače pro Rhino
(Matching tags: Data,Překladače,Aktualizace,Rhino,Datakit,konverze)
... po­vr­cho­vé en­ti­ty. Ne­chy­bí mož­nost kon­ver­ze gra­fic­ké­ho zob­ra­ze­ní PMI. Rhino 3D do So­li­dworks ex­por­tu­je sou­čás­ti a se­sta­vy So­lid­works a stej­ně jako Rhino 3D do PDF 3D ...
Úterý, 07 Leden 2020
5. Datakit nabízí Rhino doplňky pro CreoView, Revit a IFC
(Matching tags: Doplňky,IFC,Konverze dat,CreoView,Revit,Rhino,Datakit)
V na­bíd­ce Rhino (4.0, 5.0 a 6.0) nyní na­jde­me nové doplňky pro Cre­o­View, Revit a for­má­ty IFC. Rhi­no­ce­ros 3D, zná­měj­ší jako Rhino 3D, je CAD soft­ware pro snad­né mo­de­lo­vá­ní ...
Pondělí, 30 Prosinec 2019
6. Nový doplněk 2Shapes pro Rhino
(Matching tags: 2Shapes,Rafael del Molino,Pluginy,Design,Klenoty,Doplňky,RhinoGold,Rhino)
Za no­vým, kle­not­nic­kým plu­gi­nem stojí za­kla­da­tel a pro­duk­to­vý ma­na­žer Rhi­no­Gold, Ra­fa­el del Mo­li­no, a tým 2Sha­pes. Do­pl­něk, jenž je k dis­po­zi­ci zdar­ma, umož­ňu­je ...
Středa, 11 Prosinec 2019
7. Plugin ShapeDiver ve verzi 1.6
(Matching tags: Plugin,Rhino,AEC,Verze 1.6,GeometryGym,ShapeDiver,Grasshopper,glTF)
Do­pl­něk Sha­pe­Di­ver nově na­bí­zí na­pří­klad glTF Ex­por­ter pro Rhi­no, vzhle­dem k to­mu, že for­mát glTF stal stan­dar­dem pro on-line zob­ra­ze­ní ge­o­me­t­rie, rych­le se na­čí­tá ...
Úterý, 03 Prosinec 2019
8. xNURBS vydává NURBS software
(Matching tags: Rhino,Křivky,NURBS,XNurbs,Povrchy,Software,SolidWorks,CAD)
Spo­leč­nost xNURBS vy­da­la své vlast­ní jádro, které je v sou­čas­nos­ti mož­né in­te­gro­vat se So­lid­works a Rhi­nem. Je do­stup­né pou­ze pro ISV (ne­zá­vis­lé pro­dej­ce soft­wa­ru), ne ...
Úterý, 03 Září 2019
9. Verze VisualARQ 2.5 dostupná ke stažení
(Matching tags: Verze 2.5,Grasshopper,VisualARQ,Rhino,Architektura,Stavebnictví)
Nová verze je zdarma pro všechny uživatele VisualARQ, podporuje Rhi­­no 6 SR14 a nabízí pár nových funkcí a řadu oprav chyb na­hlá­še­ných uživateli. V komponentách Grasshopperu přibyly ...
Pondělí, 22 Červenec 2019
10. Layouts Panel pro Rhino 6 pro Windows
(Matching tags: Rhino,RealDrawings,Layouts Panel,Open Source,Doplněk,McNeel)
RealDrawings je open source doplněk zdarma pro Rhino 6 pro Win­dows, který byl vyvinut během hackathonu AEC Tech 2019 v Seattlu v ame­ri­c­kém státě Washington. Kód je pod otevřenou licencí MIT. ...
Čtvrtek, 04 Duben 2019
11. Ennoble pro navrhování křišťálů a drahokamů v Rhinu
(Matching tags: Rhinoceros,Plugin,Rhino,D. Swarovski Distribution,Ennoble,Doplněk)
Ennoble je softwarový doplněk pro Rhino od firmy D. Swarovski Dis­t­ri­bu­tion, který umožňuje navrhovat křišťály a drahokamy díky propojenému katalogu Swarovski Crystal, integrovanému jako inteligentní ...
Čtvrtek, 21 Březen 2019
12. Chaos vydává V-Ray Next pro Rhino
(Matching tags: Scene Intelligence,Grasshopper,Rhino,NeXT,Chaos Group,V-Ray)
V-Ray Next nyní nabízí až o 50 % vyšší rychlost vykreslování než předchozí verze, vylepšení u GPU pak znamenají další zrychlení údajně o 200 %. A V-Ray Scene Intelligence díky ...
Pátek, 15 Březen 2019
13. Nová technologie ve V-Ray 3.6 pro Rhino
(Matching tags: 3.6,Vykreslování,Cloud,Rhino,Chaos Group,V-Ray,GPU,Rendering)
Společnost Chaos Group krátce poté, co vydala V-Ray ve verzi pro Rhino 6, představila i novou V-Ray vykreslovací technologii, která nabízí GPU a hybrid renderování pro rychlejší vykreslení, ...
Středa, 16 Květen 2018
14. Mesh2Surface je připraven na Rhino 6
(Matching tags: McNeel Europe,Mesh2Surface,Rhino,CAD modely,3D skenování)
Doplněk pro reverzní inženýrství Mesh2Surface pro Rhino nabízí jednoduché a účinné nástroje pro převod naskenovaných 3D sítí do CAD modelu. Aktuálně je Mesh2Surface plně kompatibilní s novou ...
Středa, 18 Duben 2018
15. Doplněk Crystallon pro příhradový 3D tisk z Rhina
(Matching tags: Plug-in,Rhino,3D tisk,Crystallon,Příhrady,Mřížky,Doplněk,Grasshopper)
Firma Fathom, zabývající se rychlými prototypy, nabízí doplněk Cry­stal­lon určený pro Rhino a Grasshopper. Crystallon je open source CAD doplněk pro 3D tisk, jenž umožňuje vytvářet v prostředí ...
Čtvrtek, 01 Březen 2018
16. SHINING 3D a McNeel představují řešení pro 3D modelování
(Matching tags: Rhino,3D Modelování,Rhinoceros,Associates,Flamingo,Penguin,Bomgo,McNeel,Shining 3D)
Společnost Shining 3D, zabývající se 3D digitalizací a 3D tiskem, a Robert McNeel & Associates, stojící za vývojem softwaru Rhinoceros, nabízejí společné řešení pro 3D digitalizaci 3D ...
Pondělí, 04 Prosinec 2017
17. Iray pro Rhino ve verzi 1.4
(Matching tags: Vykreslení,Iray,McNeel,Vizualizace,Rhinoceros,Rhino,Nvidia)
Nvidia Iray pro Rhino je doplněk pro renderování v softwaru McNeel Rhinoceros a vytváření fotorealistických vizualizací. Iray je integrován v Rhinu a vykreslování probíhá přímo v jeho ...
Pondělí, 30 Říjen 2017
18. Xirus – rozšířený CAD v Rhinu
(Matching tags: Rhino,Jádro,Xirus,Rozšířený CAD,Geometrické modelování,CAD)
Společnost Mirrakoi nedávno oznámila na konferenci uživatelů Rhina v Berlíně (Rhino User Meeting) vydání jádra Xirus, zcela nového jádra pro geometrické modelování, jež nabízí rozšířený CAD. Jde o ...
Čtvrtek, 12 Říjen 2017
19. Digitální modelování s programy ExactFlat a Rhino
(Matching tags: Webinar,Vzdělávání,McNeel,Rhino,ExactFlat,Plugin,Windows)
... webinář věnovaný přehledu digitálního vzorování a pluginu ExactFlat pro Rhino pro Windows. Ukážou, jak ExactFlat pracuje na rozvinu 3D do 2D u řady výrobků, jako jsou batohy, ohniště ...
Úterý, 25 Červenec 2017
20. Vychází VisualARQ 2.0 Beta 6
(Matching tags: Grasshopper,2.0 Beta,IFC,BIM,VisualARQ,Rhino)
... Grasshopperu využité pro styly objektů VisualARQ jsou vloženy do souboru Rhino .3dm, přidán byl nový zobrazovací mód Conceptual, styly objektů VisualARQ z definic Grasshopperu mohou mít rozdílné ...
Úterý, 11 Červenec 2017
21. Vylepšení Pythonu v Rhino WIP
(Matching tags: Rhino,Scott,Python,Davidson,API dokumentace,GHPython,WIP,Editor)
Nová vylepšení Pythonu v nejnovější verzi Rhino WIP nabízejí např. nový modulový strom editoru Python, organizovaný způsobem sad pro snadnější navigaci, více podrobností u API dokumentace, výstupní ...
Středa, 03 Květen 2017
22. RhinoPiping ve verzi 1.2.8
(Matching tags: RhinoPiping,Verze 1.2.8,Zoo 6,NAVINN,Potrubí,Rhino)
Společnost Navinn oznámila vydání RhinoPiping ve verzi 1.2.8, u které je i nová licenční politika. Tento doplněk nyní využívá tu samou licenci jako Rhino, je stabilnější a nově také kompatibilní se ...
Pondělí, 17 Duben 2017
23. Chaos Group vydává V-Ray 3 pro Rhino
(Matching tags: Rhinoceros,Rendering,Group,Rhino,Chaos,Vykreslování,V-Ray 3)
V-Ray 3 pro Rhino je vykreslovací doplněk, jenž umožňuje hladké propojení s modelovacím programem Rhinoceros společnosti Robert McNeel & Associates. Tento doplněk je rychlý interaktivní a s optimalizovaným ...
Čtvrtek, 06 Duben 2017
24. Sculpture Department získal certifikaci RhinoFabStudio
(Matching tags: McNeel,RhinoFabStudio,Sculpture Department,Savannah,Rhino,Certifikace)
Katedra sochařství Sculpture Department na vysoké škole umění a designu v Savannah se stala novým studiem s certifikací RhinoFabStudio. Na vysvětlenou, RhinoFabStudio (název ...
Pátek, 24 Únor 2017
25. Nový plugin IrisVR Prospect
(Matching tags: Rhino,Plugin,IrisVR,Prospect,Grasshopper,Doplněk)
... HTC Vive. Doplněk umí export povrchů, sítí a Brep, a také aplikovat materiál a sadu vrstev na každý objekt. Materiály se dají načíst z právě používaného Rhino souboru nebo ...
Pátek, 23 Prosinec 2016
26. Generátor sítí BlockRanger pro Rhino je nyní ve verzi 1.2
(Matching tags: Sítě,BlockRanger,FLAC3D,3DEC,Griddle,Tělesa,Rhino)
... uspořádání a orientace. Mezi funkce tohoto doplňku tedy patří tvorba modelů s komplexní sítí za využití pokročilých nástrojů v Rhinu. Pak se dá doplněk BlockRanger pro Rhino využít ...
Středa, 05 Říjen 2016
27. Aktualizace konvertorů pro Rhino od Datakitu
(Matching tags: CAD,Data,Rhinoceros,Převod,UG/NX,PMI,konverze,3D PDF,Datakit,Plug-in,Rhino)
Řadu nových doplňků oznámila společnost Datakit. Konvertor UG NX 3D (verze UG NX: 15 až NX10.3) do Rhina (verze 4 a 5) umožňuje převod CAD dat ze souborů Unigraphics/NX bez nutnosti ...
Úterý, 23 Srpen 2016
28. Konstrukční simulace Scan&Solve Pro beta pro Rhino
(Matching tags: Simulace,Pro,Rhino,Beta,Scan&Solve,Konstrukční)
Pro uživatele Rhina byla uvolněna beta verze Scan&Solve Pro určená ke konstrukčním simulacím. Nahrazuje tak předchozí neveřejnou verzi Scan&Solve WIP. Software umožňuje vázat sestavy komponent ...
Čtvrtek, 18 Srpen 2016
29. Iris – WebGL Exporter v nové verzi
(Matching tags: Logic,Exporter,WebGL,IRIS,Application,Doplněk,Plug-in,Rhino,Web)
Iris je neustále se vyvíjející bezplatný doplněk pro Rhino 5 x64 pro Windows, Rhino 5.1 pro Mac OS X a Rhino WIP (Windows i OS X), umožňující export souborů. Iris vytváří JSON dokument, ...
Pondělí, 08 Srpen 2016
30. Doplněk Kubrix-Geo pro Rhino 5
(Matching tags: Group,Stavby,Rhino,Modely,Itasca,Consulting,KUBRIX,Generátor,Geo)
... jde spustit přímo z prostředí Rhino a v nabídce jsou možnosti mapovaných šestistěnných sítí, rozdělení konvexních bloků pro specifické použití s analytickým produktem 3DEC DEM/Continuum ...
Pondělí, 18 Červenec 2016
31. Kangaroo 2.0 v první veřejné beta verzi
(Matching tags: Simulace,Doplněk,Kangaroo,Hrasshopper,Daniel Piker,Rhino,Plugin,Analýza,2.0)
Doplněk Kangaroo pro Grasshopper (Rhino) od Daniela Pikera umožňuje interaktivní simulace, tvorbu formulářů, optimalizaci analýzy konstrukčních prvků a vlastní kontroly omezujících podmínek. Nyní ...
Úterý, 21 Červen 2016
32. Doplněk lingMatrix pro Rhino
(Matching tags: Virtuální,Realita,Doplněk,lingMatrix,Architektura,Plugin,Modelování,Rhino)
Plugin lingMatrix pro Rhino je určen pro architekty a modelování virtuální reality. Navíc lingMatrix propojuje Oculus DK2 a Rhino 5.0 sr12 a dále nabízí několik metod vstupu zadávání příkazů ...
Pátek, 13 Květen 2016
33. Graphisoft vydává Grasshopper – ArchiCAD Live Connection
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,Live,Rhino,Connection,ArchiCAD,Graphisoft,Grasshopper)
... „živé“ propojení, jež dovoluje uživatelům Rhino/Grasshopperu propojit se s profesionálním BIM softwarem (ArchiCAD). Je tak možné využít naplno tří prostředí pro tvorbu návrhu – Rhino, Grasshopper ...
Úterý, 03 Květen 2016
34. Datakit rozšiřuje nabídku pluginů
(Matching tags: ThinkDesignCAD,Formát,Doplněk,Rhino,Plugin,Datakit)
Nové dva doplňky pro ThinkDesign rozšiřují nabídku o možnost importu dvou nových CAD formátů. Umožňují uživatelům ThinkDesignu importovat soubory ve formátech JT (.jt) a Rhino (.3dm). ...
Středa, 09 Březen 2016
35. SeaHorse Hydrostatics 1.44b
(Matching tags: Plug-in,Rhino,Analýza,SeaHorse,Hydrostatics,Trup,Lodi,Vizible,Doplněk)
SeaHorse Hydrostatics je doplněk pro Rhino zajišťující rozšířenou hydrostatickou analýzu pro trupy lodi. Nabízí jediný příkaz – shHydrostatics. Plugin je zdarma, ale je možné poslat určitou částku jako ...
Čtvrtek, 19 Listopad 2015
36. Evolute přichází s aktualizacemi D.LOFT a EvoluteTools PRO
(Matching tags: Evoluce,D.LOFT,EvoluteTools,Pro,Aktualizace,Rhino)
... výpočtům geometrie v moderní architektuře, námořnictví nebo výrobě. D.LOFT je doplněk pro Rhino, jenž poprvé vyšel přede dvěma lety a umožňuje umístit rozvinutelné plochy mezi páry křivek. Vylepšeno ...
Pondělí, 26 Říjen 2015
37. MicMacTools 1.0 pro Rhino
(Matching tags: Windows,Rhino,Python,Mac,MicMacTools,Mitch Heynick)
Pro operační systémy Mac je určena první verze MicMacTools, za níž stojí Mitch Heynick. Jde o sadu skriptovacích nástrojů Python z jeho knihovny, společně určených pro Rhino na operačních ...
Pátek, 16 Říjen 2015
38. Dva nové doplňky pro Grasshopper
(Matching tags: Grasshopper,Intralattice,Exoskeleton,Wireframe,Cytoskeleton,Rhino)
Dva nové pluginy pro Grasshopper umožňují vytvářet odlehčené vnitřní struktury pomocí výpočetních technik, nových materiálů a výrobních procesů. Struktury mají odlehčenou prostorovou mřížku, přesto ...
Pátek, 25 Září 2015
39. Beta verze propojení Rhino–Grasshopper–Archicad
(Matching tags: Stavebnictví,BIM,Propojení,Grasshopper,ArchiCAD,Rhino,Graphisoft)
Společnost Graphisoft, jež nabízí BIM software, oznámila veřejnou beta verzi svého propojení Rhino–Grasshopper–Archicad. Obousměrné propojení v reálném čase umožní architektům a projektantům ...
Středa, 16 Září 2015
40. Orca3D nově ve verzích 1.3.3 a 1.4 WIP
(Matching tags: Kompatibilita,Rhino,Software,WIP,Orca3D,1.3.3,1.4,Příkazy)
Nové aktualizace Orca3D přicházejí ve dvou provedeních. Verze 1.3.3 je aktualizací zdarma pro platící uživatele a její platnost nevyprší. Jakékoliv Orca3D informace v souboru Rhino uložené v této ...
Pondělí, 08 Červen 2015
41. Skriptovací jazyk BIMscript a řešení LENA pro authoring
(Matching tags: CAD,BIM,Rhino,BIMobject,BIMscript,LENA,Authoring,Hercules)
Společnost BIMobject nabízí novou technologii a řešení pro tvorbu a procesy obsahu BIM. Onou technologií je BIMscript, otevřený a zdarma dostupný skriptovací jazyk, authoringové řešení pro ...
Pátek, 29 Květen 2015
42. Doplněk Urban Network Analysis pro Rhino
(Matching tags: Form,Lab,Urban,Analyis,UNA,City,Modelování,Rhino,Network,Města)
Sada nástrojů Urban Network Analyis (UNA) je určena pro urbanistické plánování a modelování měst ve Rhinu 5.0. Doplněk je produktem společnosti City Form Lab a nabízí funkce pro měření a spojení ...
Pondělí, 25 Květen 2015
43. Aktualizace pluginu Hummingbird pro Grasshopper
(Matching tags: Rhino,Revit,Hummingbird,Whitefeet,ModelBuilder,CSV,Grasshopper)
Hummingbird nabízí aktualizace svého doplňku, sady geometrických komponent pro Grasshopper, jež vytvářejí obousměrnou komunikaci mezi geometrií Revitu a Rhina. Nová komponenta rovněž umožňuje čtení ...
Čtvrtek, 14 Květen 2015
44. Projekt Gaudi pro Rhino byl ukončen
(Matching tags: Analýzy,Labs,Rhino,Revit,Stavebnictví,Autodesk,BIM,Gaudí)
Autodesk Labs ukončil projekt Gaudi pro Rhino. Šlo o technologické preview, nabízející generátor strukturální geometrie a možnost analýzy, to vše jakožto doplněk programu Rhino pro konceptuální ...
Středa, 01 Duben 2015
45. NICOM 3d kurzy – svět není placatý
(Matching tags: Corel,Rhino,Trimble,Nicom,Vzdělávání,Kurzy,Autodesk)
Zamyslete se, kdy jste naposledy viděli nějaký návrh domu, bytu, zahrady, auta nebo třeba jen nějakého domácího spotřebiče pouze ve 2d? Buď je to už nějaký ten pátek nebo to za moc nestálo, že? Svět kolem ...
Čtvrtek, 26 Březen 2015
46. Vychází Lands Design WIP XII
(Matching tags: Krajinotvorba,Soft,Lands,WIP,XII,Asuni,2D/3D,Rhino,zahrady,Design,CAD)
Nedávno byla vydána nová verze Lands Design WIP XII. Software je určen pro Rhino a lze s ním vytvářet návrhy zahrad, zelených ploch a krajiny přímo v prostředí Rhina, což je hlavní ...
Pátek, 20 Březen 2015
47. Nová verze 1.2.0 Arena4D pro Rhino
(Matching tags: Rhino,Grafika,Animace,GIS,Mračna bodů,Big data,Veesus,Arena4D)
Nedávno jsme psali o vydání doplňku Arena4D pro Rhino s podporou mračen bodů a GIS, kdy plugin umožňuje využít algoritmy pro vysokou rychlost referování bodů a zobrazit mračna bodů ...
Pondělí, 16 Březen 2015
48. MecSoft vydává RhinoCAM 2015
(Matching tags: Rhino,Art,RhinoCAM,NEST,MILL,TURN,CAM,MecSoft)
Společnost MecSoft vydává RhinoCAM 2015, integrované CAM řešení pro Rhino. Také RhinoCAM 2015 obsahuje klasicky čtyři CAM moduly známé jaké RhinoCAM-MILL, RhinoCAM-TURN, RhinoCAM-NEST a RhinoCAM-ART, ...
Středa, 04 Březen 2015
49. Arena4D pro Rhino s podporou mračen bodů a GIS
(Matching tags: Veesus,Arena4D,Mračna bodů,Doplněk,Rhino,Plugin,GIS)
Společnost Veesus vydává doplněk Arena4D pro Rhino 5. Tento dlouho očekávaný plugin umožňuje využít algoritmy pro vysokou rychlost referování bodů a zobrazit mračna bodů v Rhino 5. Arena4D ...
Čtvrtek, 26 Únor 2015
50. Aktualizace projektů Scandium a Gaudi pro Rhino
(Matching tags: Scandium,Gaudí,Simulace,Autodesk,Labs,Rhino,Project,Konstrukce)
Autodesk Labs nabízejí aktualizace u dvou svých projektů. Projekt Scandium určený pro Autodesk Simulation Moldflow Insight je zdarma jako technologické preview. Rozšiřuje možnosti simulace a nově ...
Úterý, 03 Únor 2015