E LINKX
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo saas

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. PTC dokončilo akvizici Arena Solutions
(Matching tags: PTC,Akvizice,Arena Solutions,SaaS,Onshape,CAD,PLM)
Spo­leč­nost PTC do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Arena So­lu­ti­ons, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­by (SaaS). Kom­bi­na­ce ...
Pátek, 29 Leden 2021
2. US Navy si vybrala Windchill PLM SaaS od PTC
(Matching tags: US Navy,SaaS,Windchill,PTC,PLM)
Spo­leč­nost PTC ozná­mi­la, že ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo vy­bra­lo její soft­ware Wind­chill pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­bu (SaaS) na­bí­ze­jí­cí pod­po­ru ini­ci­a­tiv v ob­las­ti ...
Pondělí, 10 Srpen 2020
3. Siemens koupil Vizendo kvůli virtuálním školením pro průmyslové podniky
(Matching tags: Automobilová výroba,Virtuální školení,Vizendo,SaaS,Siemens,CAD,PLM)
... mo­de­lu Soft­ware jako služ­ba (SaaS), vy­chá­ze­jí přímo z vlast­ních CAD/PLM dat zá­kaz­ní­ka a mají řadu výhod.  ...
Čtvrtek, 04 Červen 2020
4. PTC kupuje Onshape
(Matching tags: CAD,PTC,Akvizice,SaaS,Onshape,Jon Hirschtick,Jim Happelmann)
... (SaaS), která sjed­no­cu­je ro­bust­ní CAD s vý­kon­nou sprá­vou dat a ná­stro­ji pro spo­lu­prá­ci. Cena koupě činí 470 mi­li­o­nů do­la­rů za sto­pro­cent­ní vlast­nic­tví. Celá trans­ak­ce ...
Pátek, 25 Říjen 2019
5. eQuorum vydává ImageSite ve verzi 10.3
(Matching tags: eQuorum,ImageSite,Verze 10.3,Cloud,SaaS,Správa dokumentů,PDM)
... uni­ver­zi­tám i pro vlá­dy. Vše­ch­ny funk­ce jsou ta­ké za­čle­ně­ny do En­gi­ne-Box.com, clou­do­vé­ho SaaS ře­še­ní pro sprá­vu do­ku­men­tů. Me­zi hlav­ní vy­lep­še­ní Image­Si­te 10.3 patří ...
Úterý, 10 Září 2019
6. Behavox je Google Cloud Partner
(Matching tags: Google,Umělá inteligence,Behavox,GCP,Cloud,Platform,Partner,Amazon,SaaS,AWS)
... společnosti Behavox SaaS: plně řízenou službu, která poskytuje zákazníkům rychlé nasazení, nižší náklady a pokročilé funkce právě na infrastruktuře GCP. Na podzim firma získala prestižní ...
Čtvrtek, 21 Březen 2019
7. UberCloud dostupný v Microsoft Azure Marketplace
(Matching tags: ANSYS,SaaS,HPC,Azure,Microsoft,Marketplace,Konzultace,UberCloud)
... kde se dají prodávat a koupit hotové aplikace softwaru jako služby (SaaS) a prémiové sady dat, všechny certifikované pro optimalizovaný běh na Azure. UberCloud zde nabízí HPC (high-performance ...
Neděle, 11 Listopad 2018
8. Autodesk kupuje Assemble Systems kvůli BIM
(Matching tags: SaaS,BIM 360,BIM,Autodesk,Akvizice,Assemble Systems)
Assemble Systems nabízí SaaS řešení pro odhady, správu, plánování či financování v rámci BIM projektů. V průběhu doby bylo integrováno do platformy BIM 360 od Autodesku a nově ...
Středa, 11 Červenec 2018
9. T-Systems pořádá PLM cloud webinář
(Matching tags: SaaS,Aras,T-Systems.Cloud,PLM,Vzdělávání,Webinar)
... platforma T-Systems založená na Aras Innovatoru pro interní spolupráci ve společnosti, Přehled služeb zahrnutých v Aras Innovator SaaS nabízených společností T-Systems nebo Porovnání cloudového ...
Úterý, 29 Září 2015
10. Správu staveb v terénu zajistí Trimble ProjectSight
(Matching tags: iPad,Trimble,Stavby,App Store,Trial,Správa,SaaS,ProjectSight)
Trimble ProjectSight je cloudové řešení pro správu staveb přímo v terénu, jež zjednodušuje tvorbu, přístup a sdílení projektových informací mezi kanceláří a pracovníky v terénu. Ti ...
Čtvrtek, 08 Leden 2015
11. Siemens vydal webový Tecnomatix IntoSite
(Matching tags: Cloud,Tecnomatix,SaaS,IntoSite,PLM,Software,Siemens,Teamcenter)
Společnost Siemens PLM Software vydává program Tecnomatix IntoSite, což je webová aplikace na cloudové bázi, která spravuje 3D znázornění výrobního zařízení, nabízí je i v geografickém kontextu a ...
Úterý, 22 Říjen 2013
12. Nové uživatelské rozhraní 3DExperience a cloudové portfolio
(Matching tags: Cloud,Systèmes,3DEXPERIENCE,SaaS,Verze V6,Dassault,CATIA)
Společnost Dassault Systèmes uvedla verzi V6 2014, kterou je možné využít v cloudu. Přináší jednotné uživatelské rozhraní napříč celou platformou 3DExperience. Ta je nyní dostupná prostřednictvím licence ...
Pondělí, 29 Červenec 2013
13. Výměna technických dat – kdekoli a kdykoli
(Matching tags: SaaS,Seeburger,ENGDAT,Business Integration,PLM,PDM)
Bezproblémová výměna CAD dat ve výrobním průmyslu je základem pro to, jak zůstat konkurenceschopným na celosvětové úrovni. S řešením výměny CAD dat jako řízenou službou jsou společnosti schopny upřednostnit ...
Pondělí, 15 Červenec 2013
14. Autodesk získal firmu Inforbix
(Matching tags: Shilovitsky,Inforbix,SaaS,Data Management,PLM,Autodesk)
Strategické investice Autodesku do product lifecycle management (PLM) se pormítly v akvizici společnosti Inforbix, LLC. Inforbix je softwarová společnost zaměřená na cloudová SaaS řešení. Podmínky transakce ...
Pondělí, 03 Září 2012