Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo softconsult

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. SOFTconsult rozšířil nabídku podpory 3D technologií
(Matching tags: SimLab,Composer,SOFTconsult,Design,Výrobky,Web,Architektura,Interiéry)
SOFT­con­sult jako re­se­ler ná­stro­je SimLab Com­poser ozná­mil roz­ší­ře­ní na­bíd­ky pod­po­ry 3D tech­no­lo­gií. Pro soft­ware z ob­las­ti vi­zu­a­li­za­cí a CAD /CAM na­bí­zí ši­ro­ké spek­trum ...
Středa, 16 Září 2020
2. Novinky verze SimLab Composer 10
(Matching tags: Výrobky,Verze 10,SimLab,Web,Interiéry,SOFTconsult,Composer,Architektura,Design)
SimLab Com­poser je 3D vi­zu­a­li­zač­ní soft­ware ur­če­ný ar­chi­tek­tům, in­te­ri­é­ro­vým de­signe­rům, de­signe­rům vý­rob­ků, web de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům. Od 15. čer­ven­ce 2020 je k dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 23 Červenec 2020
3. SPIRIT 2019 – podpora BIM s kontrolou nákladů
(Matching tags: Stavebnictví,CAD,BIM,Vizualizace,Spirit,IFC,SOFTconsult,Petr Randula)
Ar­chi­tek­ti a pro­jek­tan­ti in­že­ný­ři po­tře­bu­jí ná­stro­je, které jsou spe­ci­ál­ně při­způ­so­be­ny je­jich pra­cov­ním me­to­dám. V sys­té­mu SPI­RIT na­jde­te pro­fe­si­o­nál­ní CAD ...
Úterý, 27 Srpen 2019
4. SOFTconsult nabízí SimLab Composer 9 v češtině
(Matching tags: SimLab Composer 9,Virtuální realita,Vizualizace,Animace,Simulace,Lokalizace,Čeština,SOFTconsult)
SOFTconsult – prodejce (oficiálně Reseller) softwaru Sim­Lab Com­­po­ser společnosti Sim­Lab Soft, uvedl novou verzi 9 v českém jazyce. Sim­Lab Composer poskytuje nástroje virtuální reality, simulace, ...
Pondělí, 27 Srpen 2018
5. SOFTconsult řešení pro značky HOBIS, Office Pro, EXNER
(Matching tags: Architektura,SOFTconsult,Interiér,HOBIS,EXNER,Office Pro,kancelář)
Společnost SOFTconsult je v prostředí CAD známá přes svoje aktivity v AEC/CAD software a tvorbě 3D dat pro grafické systémy. Od roku 1997 ale zároveň intenzívně pracuje v oblasti tvorby ...
Středa, 17 Prosinec 2014
6. Značka aec-creative – aplikace na návrhy interiérů slaví 15 let
(Matching tags: aec-creative,Architektura,Kuchyně,Arcon,Cabinet,SOFTconsult,Interiér)
Společnost SOFTconsult působí na českém a slovenském trhu v oblasti informačních technologií v architektuře a projektování řadu let. Pod její vlastní křídla patří i aplikace prezentované ...
Pondělí, 15 Prosinec 2014
7. 3D server AEC-DATA
(Matching tags: 3D data,SOFTconsult,Stavebnictví,AEC)
Internetový projekt AEC-DATA, určený k volnému stahování dat pro 3D software, byl společností SOFTconsult vytvořen v roce 1996. Od tohoto roku tato společnost připravuje pro širokou uživatelskou obec 3D ...
Pátek, 10 Červen 2011