Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo studie

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Významná úloha aditivní výroby v digitální transformaci
(Matching tags: 3dbpm Re­search,HP Inc.,Transformace,Aditivní výroba,Studie,Digitalizace,3D tisk)
3D tisk má vliv na di­gi­ta­li­za­ci vý­ro­by a zá­sad­ní pro­mě­nu prů­mys­lo­vých od­vět­ví, a jak uká­za­la nová stu­die spo­leč­nos­ti HP, re­a­li­zo­va­ná ve spo­lu­prá­ci s 3dbpm Re­search, ...
Pondělí, 28 Červen 2021
2. Pandemie urychluje digitální transformaci podniků
(Matching tags: DT Index,Digitální transformace,Studie,Dell,Technologie)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je po­va­žo­vá­na za dů­le­ži­tý klíč k zo­ta­ve­ní pod­ni­ků. Firmy si to dobře uvě­do­mu­jí a na pan­de­mii ko­ro­na­vi­ru za­re­a­go­va­ly, za­chy­ti­la to ak­tu­ál­ní ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
3. BEKO E-CITY – koncept malého elektromobilu s možným dojezdem až 250 km
(Matching tags: BEKO E-CITY,Elektromobil,Koncept,Studie,3DEXPERIENCE,Design)
V pos­led­ních le­tech se poh­led na au­to­mo­bi­lo­vou dop­ra­vu vý­raz­ně pro­mě­ňu­je. Vlast­nic­tví au­to­mo­bi­lu již nez­na­me­ná pou­ze vý­ho­dy pře­pra­vy či pot­vr­ze­ní so­ci­ál­ní­ho sta­tu­su, ...
Středa, 14 Říjen 2020
4. Ortéza vyrobená 3D tiskem
(Matching tags: 3D tisk,3D skenování,Studie,Lékařství,Ortéza,ZMorph,2.0 S,Eliza Wrobel,Rehabilitace)
Mladý muž se zdravotním postižením, trpící obrnou horní končetiny, potřeboval zařízení, které by mu pomohlo uchopovat svou rukou objekty a provádět fyzické aktivity. Studentka biomedicínského ...
Čtvrtek, 25 Únor 2016
5. Tecplot uvádí na trh Chorus 2016 Release 1
(Matching tags: Studie,CFD,Analýzy,Release 1,2016,CSV,Tecplot,Chorus,Obchodní,Simulace,Software)
... Tecplot 360 EX, o němž jsme psali před měsícem. Mezi nejvýznamnější nové funkce v této verzi patří schopnost urychlit obchodní studie a identifikovat vybrané případy, příkaz Open CSV Project ...
Pátek, 12 Únor 2016
6. O polovinu kratší čas na konstrukční práce na rozváděčích
(Matching tags: Nasazení,GreyLogix,Elektro,EEC One,ECAD,Rozvaděče,Studie,Eplan)
Jak mohou výrobci složitých rozváděčů pro řídicí systémy dosáhnout výhod oproti konkurenci? Automatizací svých procesů. Společnost Bilfinger GreyLogix se sídlem ve Flensburgu (Německo) začala využívat ...
Úterý, 23 Červen 2015
7. 3D CAD SpaceClaim při výrobě městského mobiliáře
(Matching tags: 3D CAD,SpaceClaim,Nexnet,2012+,Studie)
Společnost Urbania se zabývá vlastními návrhy a výrobou originálních prvků městského mobiliáře (laviček, zastávkových přístřešků, stojanů na jízdní kola aj.) pod svou vlastní značkou. Aby mohli být projektanti ...
Čtvrtek, 08 Listopad 2012