Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo t-mapy

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. T-MAPY slaví 30 let na trhu
(Matching tags: GIS,T-Mapy,Výročí,30 let)
Před tři­ce­ti lety vznik­la spo­leč­nost T-MAPY. Dne 20. květ­na 1992 byl při­ve­zen do firmy první po­čí­tač (Com­paq s pro­ce­so­rem 386 a har­d­dis­kem o ve­li­kos­ti 40 MB) a k němu ...
Čtvrtek, 16 Červen 2022
2. Co je nového u společnosti T-MAPY
(Matching tags: Analytická mapa kriminality,Fúze,T-Mapy,Newsletter,GIS)
Břez­no­vý news­let­ter spo­leč­nos­ti T-Mapy jako hlav­ní udá­lost udává do­kon­če­ní fúze a slou­če­ní firem Mapa Slo­va­kia Di­gi­tal a T-Mapy Slo­ven­sko. Pro­po­je­ním know-how obou firem dál ...
Čtvrtek, 03 Březen 2022
3. GIS města Brna oslavil 15 let
(Matching tags: Magistrát,GISMB,T-Mapy,Brno,GIS)
Jak jsme se do­zvě­dě­li z dub­no­vé­ho news­let­te­ru 2021 spo­leč­nos­ti T-MAPY, v září 2020 to bylo přes­ně 15 let, co začal vzni­kat jeden z nej­lep­ších a nej­po­kro­či­lej­ších ...
Pondělí, 19 Duben 2021
4. T-MAPY v roce 2020
(Matching tags: T-WIST,ÚAP.3D vizualizace,DTM ČR,T-Mapy,GIS)
Le­toš­ní rok se musel obe­jít bez Se­tká­ní uži­va­te­lů, ale v T-Ma­pách ne­za­há­le­li. Prů­běž­ně do­dá­va­li data sys­té­mům zá­kaz­ní­ků, která po­má­ha­jí v dal­ším roz­ho­do­vá­ní. Jed­na­lo ...
Neděle, 20 Prosinec 2020
5. T-Mapy na konferenci Chytrá a zdravá MHD
(Matching tags: T-Mapy,Konference,GIS,Mapy,Doprava)
... témat: Udržitelná městská hromadná doprava pro 21. století, Technologie ve vozidlech a na tratích městské veřejné dopravy a Náš zákazník. T-Mapy mají v oblasti dopravy co nabídnout. Jejich ...
Pondělí, 25 Květen 2015
6. 3D mapy jednoduše na webu
(Matching tags: GIS,Mapy,T-Mapy,WebGL,3D GIS,3D mapy)
Mapy ve 3D se v současné době již neodmyslitelně řadí mezi standardní nástroje GIS. Dostupné jsou supermoderní technologie pro tvorbu dat, zpracování i publikaci, stále však schází uspokojivé ...
Úterý, 16 Prosinec 2014
7. Se společností T- MAPY nejen o geoportálech
(Matching tags: ESRI,T-Mapy,geoportály,T-Kaptor,Jiří Bradáč,Rozhovor)
... Sweden AB, která patří k významným subjektům na celosvětové úrovni a klíčovým strategickým partnerům firmy Esri. T-MAPY i T-Kartor se orientují na budování informačních systémů s důrazem ...
Pátek, 30 Květen 2014
8. Vyšlo nové číslo eT-INFO společnosti T-Mapy
(Matching tags: T-Mapy,eT-INFO,GIS)
... v mapovém portálu města Hradec Králové nebo nová aplikace pro brněnský mapový portál. Mohlo by vás také zaujmout, že ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vyvíjí T-Mapy unikátní 3D GIS, který bude fungovat ...
Úterý, 11 Červen 2013
9. Nové aplikace na mapovém portálu Hradce Králové
(Matching tags: GIS,T-Mapy,ArcGIS,MHD,Veřejná doprava)
Na mapovém portálu města Hradce Králové lze nalézt dvě nové mapové aplikace nazvané Veřejná prostranství a Městská hromadná doprava. Hlavními tématy aplikace Veřejná prostranství jsou plochy, kde ...
Úterý, 14 Květen 2013
10. Mapový klient od T-Mapy pro město Třebíč
(Matching tags: Microsoft,GIS,T-Mapy,Třebíč,Mapový portál,ArcGIS,Silverlight)
Návštěvníci Třebíče a okolí jistě ocení nový turistický portál Visit Třebíč, jehož součástí je i moderní mapový klient vytvořený společností T-Mapy. Mapový portál umožňuje plánování výletu v síti turistických ...
Středa, 01 Srpen 2012
11. Nová verze mapové aplikace mikroregionu Polabí
(Matching tags: T-Mapy,Polabí,AJAX klient,GIS)
Mikroregion Polabí ve spolupráci s firmou T-MAPY připravil novou verzi mapové aplikace s názvem Mapa pro občany a podnikatele. Tzv. GIS klient byl nahrazen modernějším AJAX klientem. Stěžejní součástí ...
Pondělí, 09 Červenec 2012