Alvao
Vítkovice Cylinders
Google překladač: English Deutsch
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo verze 2020.1

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. hyperMILL 2020.1 – rychlejší programování a efektivnější řezání
(Matching tags: Verze 2020.1,hyperMILL,Open Mind,CAD/CAM,Obrábění)
Verze 2020.1 CAD/CAM sady hy­per­MILL je nyní k dis­po­zi­ci. Tato verze soft­wa­ru po­sky­tu­je další uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost pro hyperMILL pro­gra­má­to­ry. Vy­lep­še­ní se tý­ka­jí pro­gra­mo­va­cích ...
Pátek, 14 Únor 2020
2. Hexagon vydává QUINDOS ve verzi 2020.1
(Matching tags: QUINDOS,Verze 2020.1,Hexagon MI,Měření,Metrologie,Modely,3D CAD)
Di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­te­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon vy­dá­vá Quin­dos ve ver­zi 2020.1. Jde o me­t­ro­lo­gic­ký soft­ware pro spe­ci­ál­ní ge­o­me­t­rie a fle­xi­bil­ní ře­še­ní ...
Pátek, 29 Listopad 2019
3. IMAGINiT vydává Clarity ve verzi 2020.1
(Matching tags: BIMTrack,BOM 360,Verze 2020.1,Clarity,IMAGINiT,Navisworks,Revit,AutoCAD)
... verze na­bí­zí širší in­te­gra­ci s plat­for­ma­mi Au­to­de­sk BIM 360, Au­to­CAD, Na­visworks, BIM­Track a Micro­soft One Drive, ote­vře­nost Cla­ri­ty API pro vý­vo­já­ře a tím i mož­nost ...
Středa, 20 Listopad 2019
4. WORKXPLORE od Hexagonu ve verzi 2020.1
(Matching tags: Verze 2020.1,WorkXplore,Hexagon,prohlížeče,Data,CAD)
... sí­ťo­vé mo­de­ly i sítě (ty také im­por­to­vat). Mezi no­vin­ka­mi verze Wor­kx­plo­re 2020.1 na­jde­me schop­nost im­por­tu a ex­por­tu for­má­tu IGP pro He­xa­gon I++ Si­mu­la­to­ru, který ...
Pondělí, 04 Listopad 2019