SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Správa projektů ve společnosti Brano

Autor článku: Jakub Šmejda   

Tags: 3DEXPERIENCE | Brano | PDM | PLM | Strojírenství

brano-dytron01Společnost Brano využívala manuálních procesů ke správě projektů napříč celým svým podnikem, což způsobovalo pomalou odezvu zákazníkům a snížený potenciální růst firmy. Společnost si vybrala platformu 3DExperience od Dassault Systèmes, zahrnující systém Enovia V6 pro správu projektů, výrobních dat a struktury, správu změnového řízení a interní spolupráci, stejně jako 3DVIA Composer pro výrobní komunikaci.

Přínos řešení

Společnost Brano je nyní konkurenceschopná na stále se vyvíjejícím trhu a splňování požadavků kvality a jakosti u jejích výrobních procesů se stalo mnohem efektivnějším díky 3DExperience platformě, poskytující všem vyšším složkám manažerství firmy Brano, a to na více pobočkách, přístup k nejaktuálnějším informacím spojeným s výrobky. Všechny projekty jsou řízeny pomocí APQP (Advanced Product Quality Planning) a PPAP (Production Part Approval Process) standardů, které zajišťují sledovatelnost daných procesů.

Znaky, kvalita a cena

Technologické pokroky a rychle se měnící požadavky zákazníků určují směr výrobcům z oblasti automobilového průmyslu ve smyslu inovací a zužitkování nabytých zkušeností. Dodavatelé automobilového průmyslu nejvyššího řádu právě jako společnost Brano v České republice jsou nezaměnitelnými partnery v těchto inovačních procesech. V Branu pracovali dlouhých 17 let na tom, aby si vytvořili jméno na trhu automobilového průmyslu navrhováním a inovativními výrobky pro své zákazníky.

Cílem firmy je být celosvětově nejlepším dodavatelem v oblasti automobilového průmyslu prostřednictvím vlastního výrobního portfolia. Jako u firmy v soukromém vlastnictví jsou zde rozhodovací procesy kratší a tím pádem obraty rychlejší. Tato flexibilita firmě umožňuje se rychleji adaptovat a přicházet s vhodnějšími řešeními pro potřeby zákazníků. Přesně toto ji pak odlišuje od jiných dodavatelů.

Zatímco je doba odezvy pro výrobce důležitá, neméně klíčová je také kvalita a cena. Mnoho předních světových firem z oblasti auto-moto, mezi které se řadí mimo jiné VW, General Motors a Volvo, instalují výrobky Brana do svých vozů a poměr cena/vlastnost je rozhodujícím faktorem v jejich volbě dodavatele. A v této oblasti je Brano obecně cenově přijatelnější než jeho konkurence a při tom stále doručuje kvalitní výrobky.

Vícepolohová spolupráce

Společnost Brano má celkem jedenáct poboček v České republice, kanceláře v Severní Americe a Německu a výrobní prostory v Číně a Jižní Africe. Spravovat projekty mezi takto rozdílnými stanovišti nebylo vždy jednoduché. Vyhledávání informací, spolupráce konstruktérů a inženýrů, dodržování programu a včasné dodávání v rámci rozpočtu se postupně stávalo zdlouhavějším a časově náročnějším úkolem.

Na firemní projekty jsou nabalena obrovská kvanta dat. Informace byly původně skladovány v několikanásobných, na sebe nenavázaných systémech, a dokonce i ve skříňkách v papírové formě.

Bylo promarněno nespočet hodin a dnů hledáním dokumentů či řízením daných úkolů. Neúčinné projektové řízení ohrožovalo schopnost konkurovat a splňovat potřeby zákazníků firmy.

Za účelem zvýšení účinnosti si společnost Brano vybrala platformu 3DExperience od společnosti Dassault Systèmes (3DS), která v sobě zahrnuje aplikaci Enovia V6 pro inovativní spolupráci. Brano využívá systém Enovia především pro projektové řízení, správu dat a řízení struktury, změnové řízení a interní spolupráci.

brano-dytron02
„Dodržujeme a stále zlepšujeme průmyslovou metodologii pro výrobní rozvoj navržený Fordem, GM a společnosti Daimler před patnácti lety, nazvanou APQP (Advanced Product Quality Planning). Tento soubor procedur, společně s PPAP (Production Part Approval Process), se používá k vývoji produktů pro automobilový průmysl a k zajištění rozvoje v rámci očekávané úrovně kvality pro výrobce," prozradil Daniel Otáhal, Ph.D., vedoucí manažer společnosti Brano.

Systém Enovia V6 Program Central byl nastaven pro správu 220 úkolů spojených s APQP. Nyní je přístup ustálený a ve firmě si mohou být jisti, že když uzavírají nové obchody, tak jsou vždy úkoly svěřeny těm správným lidem, kteří za ně nesou zodpovědnost. Enovia V6 navíc pomáhá snížit navrhovanou dobu odezvy. Obchodníci odpovídají na stovky žádostí o cenovou nabídku (RFQ) každý rok. Realizací každé nabídky v Enovii V6 jsou schopni znovu použít tato data pro budoucí obchody, což jim šetří čas a umožňuje se poučit a předcházet stejným chybám z minulosti. S 3DExperience zvyšují svůj obchodní potenciál.

Dytron, obchodní partner společnosti Dassault Systèmes, navázal v průběhu několika let dlouhodobý vztah se společností Brano a výrazně přispěl jako jazýček na vahách ve prospěch platformy 3DExperience. Zkušenosti Dytronu z automobilového průmyslu, znalosti nabídky 3DS a celkové pochopení konkrétních firemních procesů a způsobů práce byly vše elementy, které, jak zde věřili, přinesou úspěch implementace.

Zabezpečený přístup, zlepšená spolupráce, vyšší sebevědomí

Manažerský tým společnosti Brano má se systémem ENOVIA V6 podrobný přehled o jednotlivých fázích každého projektu a osobách zodpovědných za jednotlivé kroky. To pomáhá identifikovat a snižovat rizika, která mohou potenciálně ohrozit doručení výroby. Výrazně byl omezen počet manuálních úkolů spojených s vyhledáváním informací a se stavem dodání. Vše je obsaženo v Enovii V6 a každý manažer z Brana má zabezpečený přístup k těmto informacím, ať už jsou v České republice nebo někde v rozlehlém ekosystému firmy skrze internetové připojení.

Tato úroveň průhlednosti vylepšila možnosti spolupráce a předávání zkušeností mezi konstruktéry firmy a lidmi s úlohou v projektech, jelikož má každý okamžitý přístup k těm správným informacím. Navíc teď mají všichni lepší základy pro inovaci díky jednodušším výměnám založeným na 3D vizualizaci výrobků použitím aplikace Enovia 3DLive z platformy 3DExperience.

Společnost Brano nyní může přistupovat ke každému auditu OEM se sebevědomím díky sledovatelnosti každého projektu. Data, dokumenty, pracovní postupy a úkoly jsou všechny označeny a zdokumentovány v systému Enovia V6.

„Sledovatelnost přispívá k udržitelnosti našich výrobků. Naši OEM partneři jsou spokojeni, protože všechny informace jsou k dispozici. V Branu máme prostředky k analýze toho, co bylo provedeno dobře a co špatně v každém z projektů," podotýká Daniel Otáhal.

brano-dytron03
Společnost Brano spolupracuje s mnoha OEM výrobci a navrhuje své produkty skrze stejné řešení jako jeho zákazníci. Všechna jejich CAD data od různých prodejců jsou však spravována systémem Enovia.
Inženýři si mohou zpřístupnit strojírenské data ve 3DExperience platformě skrze jejich nativní CAD aplikaci, která zahrnuje systém Catia V5 stejně jako jiný konstrukční software. Je zde spravován také multidisciplinární kusovník pomocí aplikace Enovia Engineering Central, která odráží různé technologie (software, elektriku, mechaniku) vystupující v produktech.

Nedávno společnost Brano předvedla zákazníkovi virtuální předlohu jednoho ze svých návrhů výrobku. Přišli s animací 3D modelu a demonstrovali jeho vlastnosti s 3DExperience aplikací 3DVIA Composer. Jako marketingový nástroj není nic silnějšího než realistické znázornění budoucího mechanizmu dveří nebo kufru v podobě systému, o kterém si zákazník udělá dojem, že si na něj skoro může sáhnout nebo si ho vyzkoušet.

„Plánujeme rozšířit použití 3DVIA Composeru k předvádění našich inovací skrze tento typ zážitku, který bychom výhledově rádi systematicky zprostředkovali našim zákazníkům," řekl Daniel Otáhal.

Přes 130 zaměstnanců společnosti Brano nyní používá 3DExperience platformu a toto číslo bude pokračovat v růstu. Společnost také v budoucnu plánuje pokrýt další aspekty svých vývojových procesů. Zvažuje se správa požadavků zákazníka v systému Enovia a propojení těchto požadavků s úkoly v projektech. Se zavedením všech OEM požadavků bude zajištěna lepší sledovatelnost.

Důsledné projektové řízení, automatizované plánování zdrojů, rozhodovací procesy založené fázemi, sledovatelnost, spolupráce, správa multi-CAD dat, virtuální náhled: toto všechno jsou důvody pro možnou realizaci společnosti Brano stát se nejlepším dodavatelem v automobilovém průmyslu.

Zaměření firmy Brano

Přední dodavatel výrobků automobilového průmyslu
Produkty: Dveřní mechanizmy, pedály, zvedáky, kokpity, závěsy, tlumiče, petlice, nářadí atd.
Zaměstanci: 2300
Více informací je k dispozici na www.brano.cz.

Zaměření firmy Dytron

Společnost Dytron byla založena v roce 1992 a je autorizovaným poskytovatelem průmyslových řešení 3DExperience platformy od společnosti Dassault Systèmes. Dytron pomáhá zlepšovat obchodní inovace a proces kvalit, zejména v oblasti PLM, poskytuje konzultační služby a odbornost svým partnerům. Dytron operuje v letectví a obraně, dopravě a mobilitě (automotive), elektronice a High Tech, energetice a stavebnictví. Dytron vyvinul implementační metodologii pro podporu předních dodavatelů automobilového průmyslu založenou na hlubokých znalostech z automobilového průmyslu a úsilí následovat APQP/PPAP procesy.
Více informací na www.dytron.cz.


Mohlo by vás zajímat: