Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Infor

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ArchiCAD 13 – revoluce v BIM projektování

Tags: 3D CAD | Software

Startovací obrazovka ArchiCADu 13 zobrazuje budovu Melbourne Convention & Exhibition Centre architektů z Woods Bagot a NH Architecture, jež se stala jeho symbolem.

ArchiCAD 13 vyvrací tezi, že stavební CAD programy, resp. jejich nové verze, již nemohou přinést nic převratného. Přichází totiž s Teamworkem 2, který kvalitativně mění týmovou spolupráci na projektech zpracovávaných formou virtuální budovy, respektive jako BIM model (Building Information Modeling), a dělá ji vysoce efektivní. Radikálnímu zvýšení produktivity projektování napomáhají i další novinky, jako jsou podpora 64bitových systémů (která logicky navazuje na schopnost ArchiCADu využít víceprocesorové počítače), propracovaná vazba na profesní programy a samozřejmě řada nových funkcí, například „inteligentní“ izolace či vylepšení editace komplexních zavěšených stěn.

Zásadní novinkou je i způsob licencování, archicadovou licenci lze totiž „zapůjčovat“ mimo kancelář. Plně lokalizovaná „třináctka“ dorazí do Česka v říjnu 2009.

Startovací obrazovka ArchiCADu 13 zobrazuje budovu Melbourne Convention & Exhibition Centre architektů z Woods Bagot a NH Architecture, jež se stala jeho symbolem.

Sdílení projektu

Jádro technologie, kterou Graphisoft využívá pro sdílení projektu, si nechal patentovat pod označením Delta Server Technology. Slovo „delta“ vyjadřuje základní charakteristiku tohoto řešení, po síti jsou přenášeny informace pouze o změnách. Opravdový skok v produktivitě týmové práce je dosažen ale i díky novému „barevnému“ kódování v projektu a do vlastního ArchiCADu zabudovaného teamworkového uživatelského rozhraní. To zahrnuje i komunikační on-line systém (podobný jako např. Skype). Oproti jiným BIM systémům je tak veškerá komunikace mezi členy týmu, nezávisle na tom, kde se nacházejí (komunikace prostřednictvím internetu), řešena funkcemi vestavěnými přímo do ArchiCADu. Barevné kódování znamená, že jsou jednotliví uživatelé identifikování pomocí „obarvení“ jim přiřazených částí projektu. Podstatné je, že barevné označení neustále (on-line) informuje o tom, která část projektu je komu přiřazena, a lze kdykoli dohodnout a nastavit „přerozdělení“.

BIM přinesl kvalitativně vyšší způsob počítačového projektování, ale rovněž nové problémy, se kterými je nutné se „popasovat“. Při implementaci BIM na velké projekty dochází k manipulaci s velkým objemem informací a zvyšují se nároky na řízení a organizaci pracovního týmu, což může paradoxně zpomalovat práci. ArchiCAD 13 spolu s BIM Serverem je připraven na využití pro jakkoli velké projekty a jakkoli velké týmy projektantů pracujících v lokální síti či spojených prostřednictvím internetu. Poškození nebo ztráta dat, ať už díky problémům v síťovém připojení nebo havárii některého z počítačů, je jednou z hlavních starostí CAD manažerů. Proto je BIM Server koncipován jako robustní systém, jehož architektura garantuje v každém okamžiku integritu virtuální budovy/BIM projektu.
Teamwork 2 a jeho struktura. Technologie Delta Server díky dramatickému snížení objemu přenášených dat umožňuje sdílet BIM projekt (virtuální budovu) i prostřednictvím internetu.
 
Teamwork 2 a jeho struktura. Technologie Delta Server díky dramatickému snížení objemu
přenášených dat umožňuje sdílet BIM projekt (virtuální budovu) i prostřednictvím internetu.

 Barevné vyznačení rezervovaných konstrukcí v půdorysu
 
Barevné vyznačení rezervovaných konstrukcí v půdorysu

Barevné vyznačení rezervovaných konstrukcí ve 3D
 
Barevné vyznačení rezervovaných konstrukcí ve 3D

Některé další nové funkce ArchiCADu 13

Popisky a kótování náhledu v interaktivní tabulce – schematické zobrazení Oken a dveří v interaktivní výkazové tabulce lze přímo zde dále graficky upravovat, a to včetně použití „inteligentních“ nástrojů, jako jsou asociativní popisky a kóty. Funguje to velmi jednoduše, dvojklikem na náhled objektu v tabulce se otevře nové okno Náhled prvku a zde je možno objekt „dokreslit“, k dispozici jsou všechny 2D nástroje ArchiCADu.Dočasné natočení pohledu – celý model lze pootáčet tak, aby byl orientován svisle/vodorovně. To značně může zjednodušit práci, např. při kótování. Jedná se pouze o dočasné pootočení. Tato nová funkce doplňuje již dlouho existující možnost natáčení uchopovací sítě a dokazuje, že komplexní 3D BIM systém může být vysoce efektivní nástroj pro zpracování 2D dokumentace.

Inteligentní izolace – s výplněmi (šrafami) pracují projekční CADy od jejich vzniku. Ovšem téměř všechny se potýkají se správným a přitom automatickým zobrazením komplikovanějších výplní. Typickým příkladem je izolace v sendvičové struktuře. ArchiCAD 13 dokázal tento problém vyřešit, vykreslení izolace se generuje automaticky ve všech 2D i 3D dokumentech.

Další vylepšení DWG exportu/import – ArchiCAD si s načítáním i exportem DWG výkresů dokázal poradit velmi dobře i v předchozích verzích. Vyladění komunikace však není jen správná interpretace jednotlivých objektů na výkrese, ale přizpůsobení se „filosofii“ datového formátu. ArchiCAD 13 přizpůsobil správu vrstev (hladin) a získal schopnost exportovat vybrané výkresy do jednoho DWG dokumentu tak, jak jsou uživatelé Autocadu zvyklí.

Sdílení dat se specialisty – ArchiCAD 13 podporuje obecnou klasifikaci BIM objektů tak, aby se zjednodušila komunikace napříč profesemi. Jedná se například o rozdělení konstrukcí na nosné a nenosné pro sdílení dat se statiky. Knihovna ArchiCADu byla rozšířena o řadu standardizovaných ocelových nosníků.

Vylepšení editace zavěšených stěn – jednou z výrazných novinek ArchiCADu 12 byla Zavěšená stěna, inteligentní parametrický objekt složený z dalších parametrických objektů. Třináctka ještě zjednodušuje práci s takovouto konstrukcí, lze ji upravovat v jakémkoli pohledu, pro práci s celým objektem lze využít stejné editační nástroje jako u jednoduché zdi.

Zavěšená stěna

Podpora 64bitových systémů – od verze 12 dokáže ArchiCAD využít výkon všech procesorů (jader) počítače. Dalším přirozeným vývojovým stupněm v oblasti maximálního využití „hrubé síly“ hardwaru je tak podpora 64bitového systému, kterou třináctka přináší. To nejen zvyšuje rychlost, ale hlavně umožňuje využití řádově vyšší kapacity operační paměti tolik potřebné pro práci s komplexními BIM projekty.

Stále čtyři licence na výběr

Pro ArchiCAD 13 jsou zachovány 4 základní typy licencí: komerční, výuková pro studenty a učitele (EDU/UNI), zkušební (TRIAL) a demo. Komerční licenci nabízí tři varianty „licencování“ (tedy rozdílnou cenu): „normální“, licence se SupportPackem a licence pro mladé architekty.

Plně funkční demo verze neumožňuje ukládání, tisk či jakýkoliv výstup ze spuštěného programu. Lze vytvořit libovolnou konstrukci za použití všech funkcí komerční verze, ale po ukončení práce se vytvořený projekt nezachová.

Ve zkušební licenci lze ukládat projekt po dobu 30 dnů, oproti komerční licenci ale platí omezení. Každá zkušební instalace používá jedinečný formát souborů, a proto není možné pracovat v týmech. V souborech se zobrazuje vodoznak. Po zakoupení komerční licence lze soubory vytvořené ve zkušební verzi převést a dále s nimi plně pracovat, ale pouze na počítači, na kterém byly vytvořeny. Se zkušební licencí si lze zdarma stáhnout výukové materiály BIM Experience Kit a interaktivní příručky aktualizované pro verzi 13.

Studentské/učitelské verze jsou funkčně totožné s verzemi komerčními. Datová kompatibilita, tedy možnost úprav projektů vzniklých v komerční verzi programu, je obousměrná: projekty vzniklé ve verzi komerční lze dopracovat ve verzi studentské a opačně. Výstupy ze studentské verze jsou označeny textem „Zpracováno ve studentské verzi" či logem Graphisoftu. Je-li projekt rozpracovaný ve studentské verzi dále zpracován ve verzi komerční, přepne se tato do studentského módu (označení výstupů textem či logem).

Instalátor pro všechny typy licencí je společný, Požadovaný typ licence se volí až v průběhu instalace, přičemž demo získáme volbou komerční instalace. Takto nainstalovaný program se bez hardwarového klíče chová jako demo.

Registrace EDU na https://eduregistration.graphisoft.com/
a TRIAL na https://trialregistration.graphisoft.com/default.aspx.

To podstatné na závěr

Volitelně si lze ArchiCAD 13 pořídit se speciálním typem hardwarového klíče, jehož „inteligence“ umožňuje zapůjčení licence. Pořídíte-li si například síťový klíč s 5 licencemi, může v kanceláři na v síti propojených počítačích pracovat současně 5 projektantů s ArchiCADem. Pakliže však jeden z nich chce pracovat mimo kancelář, musel by odnést klíč se všemi 5 licencemi. Z nového hardwarového klíče lze licenci (resp. více licencí) na časově definovaný úsek „vyjmout“ a licenční číslo ve formě textového kódu přeposlat na jiný počítač. Úžasnou výhodou tohoto systému je i to, že „zapůjčená“ licence se po vypršení zápůjční doby sama „vrátí“, přičemž zapůjčování lze neomezeně opakovat.

Firemní materiál CEGRA

Mohlo by vás zajímat: