Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nadstavby pro CATIA V5

Tags: CAD | CAE | CAM

od CENIT AG Systemhaus
Je obecně známo, že systém CATIA, produkt společnosti Dassault Systèmes, je světovou špičkou v oblasti CAD/CAM/CAE technologií. Systém, který nabízí široké spektrum řešení integrovaných do jednoho prostředí pro konstruování a vývoj výrobku, zvyšování konkurence-schopnosti firmy, snižování nákladů a optimalizaci technologických procesů, poskytuje i celou řadu nadstaveb a aplikací, které na trh dodávají partnerské společnosti a které umožňují ještě zvýšit přidanou hodnotu jeho použití.

Jedním z předních dodavatelů těchto aplikací je německá společnost CENIT AG Systemhaus. CENIT patří k nejvýznamnějším VAR partnerům firmy Dassault Systèmes v Německu. Jako vedoucí dodavatel služeb a řešení založených na produktech CATIA, SmarTeam, ENOVIA a DELMIA s bohatými zkušenostmi ve všech oblastech průmyslové výroby je také tvůrcem a dodavatelem nadstavbových řešení pro Dassault Systèmes. Celá řada výrobních řešení, uzpůsobených pro danou konkrétní oblast, je vysoce hodnocena pro svou inteligenci a snadnost použití.

Některá z řešení, vhodná zejména pro oblast tvorby nářadí a vývoje dílců, si přiblížíme blíže.

Integrované řešení programování drátového řezání v CATII V5 - CUT4AXES

Na základě dlouholeté spolupráce s vedoucími výrobci v průmyslu drátového řezání a tvorby nástrojů byl vyvinut tento nástroj založený na požadavcích zákazníků. Zastřešuje kompletní proces návrhu a výroby, ve kterém je potřeba použít technologii drátového řezání a přináší tak  přidanou hodnotu flexibility a funkčnosti pro řešení CATIA V5 v procesu výroby drátovým řezáním.

CATIA V5 a CUT4AXES funguje  na platformách Microsoft Windows 2000, Windows NT a stejně dobře i na UNIX stanicích. Známé prostředí, snadnost použití  funkce drag & drop a integrovaný systém nápovědy významně usnadňuje použití.

V5 PPR-Model (Product Process Resource), stejně jako jeho integrace do CATIA manufacturing infrastruktury, garantuje plnou associativitu s CATIA návrhem a jednotné rozhraní pro všechny CATIA obráběcí aplikace.

CUT4AXES podporuje 2D skicování pro 2D programování, 3D drátovou geometrii pro horní a spodní tvary dutin nebo objemovou geometrii Solid.

Pracoviště umožňuje:

 • 2osé kontury, s nebo bez uvažování sbíhavého úhlu (taper angle)
 • 4osé kontury, synchronizace automatického nebo ručního vstupu pomocí odchylky tětivy (machining tolerance)
 • Automatická detekce maximálního úhlu kuželovitosti pro horní sekci
 • Plně automatické zavádění, výběhy a překrývání drah
 • Automatické napojení zastavení
 • Bezodpadové řezy pro maximální využití neobsluhovaných činností na drátové řezačce

DYNAVISTA Die Layout Design - komplexní řešení pro návrh lisovacího nářadí

Softwarová nadstavba DYNAVISTA od japonské firmy Nihon Unisys je modulárně postavené řešení pro kompletní vývoj lisovacího nářadí, které umožňuje optimalizaci, automatizaci a synchronizaci procesů vývoje forem. Je plně integrováno v CATII V5 jako CAA produkt.

DYNAVISTA napomáhá minimalizovat čas vývoje lisovacího nářadí a garantuje očekávanou kvalitu návrhu, založeného na předním návrhovém systému CATIA V5.

DYNAVISTA Die Layout Design je dílčí řešení kompletního produktu DYNAVISTA vyčleněné pro samotný návrh lisovacího nářadí. Zahrnuje samostatně použitelné DYNAVISTA produkty Formability Fillet, Formability Shaper a DieFace Design.

DYNAVISTA Formability Fillet

Produkt pro zaoblování “tvářitelnými” rádiusy umožňuje detailní a složité zaoblení požadované při tvorbě prolisů a v modelování tvářených tvarů či složitých tvarů, jako např. v návrhu karosérií v automobilovém průmyslu. Je to produkt sestávající z řady sofistikovaných a robustních funkcí, které umožňují maximální automatizaci zaoblovacích procesů. Je navržen tak, aby umožnil pokračování zaoblovacích prací i za okolností, kde automatické zaoblení není možné. “Tvářitelné” zaoblování obsahuje funkce pro tvorbu, editaci, připojování i vyhodnocování radiusů.

Tento modul umožňuje:

 1. Celou řadu pružných a silných zaoblovacích funkcí, které mohou být aplikovány na komplexní složité tvary
 2. Proměnlivý radius, nezávislé připojovací podmínky a volby pro ukončení zaoblení kdekoliv jsou dostupné pro všechny typy zaoblení
 3. Možnosti volby zaoblení jako např. konstantní, proměnlivý radius, délka tětivy radius, vzdálenost od hrany, průchod křivkou a zaoblení třetích ploch
 4. Speciální přístup k zaoblení pro zamezení “zvrásněným” plochám u složitých geometrií
 5. Oddělené a kombinované spouštění a editace tvorby nových i existujích radiusů, které podporuje vysokou kvalitu a úspěšnou tvorbu zaoblení
 6. Výrazné vylepšení produktivity a kvality v tvorbě zaoblení

DYNAVISTA Formability Shaper

Produkt pro tvorbu a modelování lisovaných plechů s přihlédnutím k technologii výroby. Tzn. pomáhá při modelování situací odpovídajících jevům jako je odpružení, předpružení, globálních deformací apod. Výrazně šetří čas a pomáhá při tvorbě geometrie, u které se musí do úvahy brát tyto  technologické procesy.

 • Proměnné transformace pomocí různých hodnot rotací bodů plechu v různých  pozicích plechu.
 • Plech (povrch) po transformaci zůstává stejné povahy jako  originální plocha.
 • Proměnné transformace pomocí různých hodnot posuvů bodů plechu v různých pozicích.
 • Tvorba specifikované plochy rotací okolo základní křivky (Do úvahy je rovněž brána transformace odpružením).
 • Pokročilé funkčnosti pro tvorbu a editaci tvaru ploch  umožňují eliminovat čas potřebný pro návrh nástroje.

DYNAVISTA DieFace Design

Produkt DieFace Design je určen pro podporu návrhu výběhových ploch lisovacích nástrojů v automobilovém průmyslu. Obsahuje funkce pro tvorbu specifických tvarů pro lisovací nástroje a jejich modifikace z důvodu formovatelnosti.

Za zmínku jistě stojí, že jedním z největších světových uživatelů nadstavby Dynavista nad systémem CATIA V5 je náš výrobce automobilů – firma Škoda Auto.

Automatická tvorba, dokumentace a obrábění elektrod elektroerozívního obrábění v CATIA V5 – DIE SINKING ELECTRODE

Die Sinking Electrode je kompletně integrované CATIA V5 řešení pro automatizaci návrhu, tvorby 2D dokumentace a NC programování elektrod použitých v procesu  elektroerozívního obrábění. Touto hladkou integrací do špičkového Product Lifecycle Management (PLM) řešení CATIA V5 je doplněno portfolio systému CATIA v procesu návrhu forem a nástrojů. Cílem a smyslem nasazení této nadstavby je samozřejmě (podobně jako u předešlých řešení) úspora času pro kontruování elektrod a umožnění souběžného konstruování díky rychlé odezvě na změny geometrie formy

Hlavní rysy produktu:

 • Produkt je složený z podsestav elektrod v kombinaci s dílem nebo vložkou formy. Zajišťuje konzistentní strukturu produktu (BOM).
 • Geometrie forem může být plošná nebo objemová, nativní CATIA nebo i převzatá pomocí translátoru.
 • Snadné extrahování ploch elektrody z geometrie formy.
 • CATIA funkce integrovány do jednoho příkazu pro kompletaci geometrie vnějšího tvaru.
 • Elektrody generovány jako plošná nebo objemová geometrie.
 • Tvary polotovarů, pomocné rámečky a držáky elektrod lze vybírat z předdefinovaných katalogů. Katalogy lze  modifikovat standardními CATIA V5 funkčnostmi.
 • Přidávat lze i uživatelsky definované katalogy.
 • Definovat lze i uživatelské technologické parametry.
 • Pro vícenásobné použití elektrod lze kopírovat v sestavách jejich instance.
 • Tvorba 2D dokumentace z elektrod dílů a sestav ve formátu CATDrawing, MS Excel, xml a txt.
 • 2D dokumentace je tvořena několika výkresovými pohledy a výpisem technologických parametrů založených na šabloně. S nadstavbou je zároveň dodána sada předdefinovaných šablon.
 • Automatické programování elektrod.
 • Uživatelské prostředí pro přípravu komplexní geometrie elektrody je s minimem interakcí.
 • Plná integrace CAD funkcí pro optimální extrahování 3D geometrie.
 • Kompletní parametrizace elektrody: všechny vstupy mohou být kdykoliv modifikovány.
 • Plná integrace procesu a jasný tok dat pro NC obrábění a napojení na výrobní střediska.
 • Firemní standardy mohou být snadno integrovány do šablon pro 2D dokumentaci a NC programování.

Uvedené aplikace nejenom rozšiřují funkčnost systému CATIA, ale slouží zejména ke zvýšení produktivity práce, která je stále důležitějším nástrojem konkurenceschopnosti firem. V mnoha oblastech průmyslu je systém CATIA standardem a je téměř nutností pro všechny.  Uvedené aplikace jsou příkladem, jak dosáhnout větší produktivity práce v systému CATIA.

Firmu CENIT AG Systemhaus na našem trhu zastupuje společnost DYTRON, jejímž prostřednictvím je možné se s uvedenými i mnohými dalšími produkty firmy CENIT seznámit. Pro bližší informace  a kontakty navštivte http://www.dytron.cz.

Autor je pracovníkem společnosti Dytron.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit