Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Efektivní navrhování energetických zdrojů a tepelných sítí se SolidWorksem

Autor článku: DS SolidWorks   

Tags: 3D CAD | Potrubí | SolidWorks

Solidworks01Pokročilé 3D technologie pomáhají projektantům společnosti SITEZ efektivněji a přesněji zpracovávat projekty. Při projekci moderních energetických zdrojů a souvisejících tepelných sítí je dnes zcela nepostradatelná možnost konstruovat trojrozměrně. Velmi často jde o prostorově složité a vzájemně provázané systémy. Změna jediného prvku či jeho umístění může mít dopad na celou rozsáhlou sestavu. V praxi se zde velmi osvědčil modul Routing z 3D CAD řešení SolidWorks Premium.

SITEZ, s. r. o., se zaměřuje zejména na projekci tepelných sítí a energetických zdrojů ve všech stupních projektové dokumentace, a to včetně příslušných profesí a činností souvisejících s projektováním a výstavbou. Firma založená v roce 1992 tak poskytuje také inženýrskou činnost, autorský dozor či technické poradenství v oblasti energetiky. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří dodavatelé centrálního zásobování teplem v České republice, například ČEZ Teplárenská, holding MVV Energie CZ či DALKIA Česká republika. Společnost realizovala více než 1000 zakázek v oblasti energetiky v České republice.

Potřeba zefektivnit a zpřesnit náročnou projekční činnost přivedla vedení společnosti k přechodu od 2D na plně 3D CAD řešení. „S příchodem mladší generace specialistů do naší firmy jsme se rozhodli pro změnu projektování tepelných zdrojů z 2D do 3D. Z jiných oblastí už jsme měli zkušenosti s 3D CAD systémy a rozhodli jsme se pro nákup licence řešení SolidWorks Premium 2010. Protože nás toto řešení již v počátku přesvědčilo, po zvážení všech argumentů a pozitivního vlivu na naši práci jsme zakoupili rovnou licence dvě," říká k zavádění SolidWorksu v roce 2009 Tomáš Urban, jednatel společnosti SITEZ.

SolidWorks si s potrubními systémy rozumí

SolidWorks je v konstrukčním oddělení používán k modelování prvků energetických zařízení pro teplárenství. Vzhledem k zaměření firemní konstrukce je ale nejvíce vytěžován modul Routing, který výrazně usnadňuje tvorbu potrubních vedení s ohledem na celou technologickou sestavu. Při změnách dokáže automaticky zohlednit změny uspořádání, automaticky vkládat kolena a armatury a pomáhat s tvorbou asociativních výkresů. Ty pracovníci s obecným 2D CAD systémem dále přizpůsobují potřebám finální podoby výkresové dokumentace.

„Pro výběr SolidWorksu nerozhodlo pouze přístupné a efektivní uživatelské prostředí SolidWorksu, bohaté funkce vhodné pro konstrukci v oblasti energetiky a výhodná nabídka, ale také komplexní služby zajišťované autorizovaným dodavatelem. Na spolupráci s partnery ze společnosti SolidVision si nejvíce ceníme odbornosti, ochoty pomoci a aktivního přístupu k problémům zákazníka," dodává Tomáš Urban. Technické podpory a školení konstru ktéři využili především v prvním roce práce s 3D řešením. Do budoucna zde zvažují nákup další licence SolidWorksu ve verzi Premium, možná také specializovaného modulu pro pokročilé analýzy tlakově-teplotních zatížení.

Solidworks02Projekt nových kogeneračních jednotek pro G-RONN, s. r. o., zahrnuje také trojici motorů
o celkovém elektrickém výkonu 5 MWe a tepelném výkonu 5,4 MWt a detailní rozvody
technologický sítí (autor projektu: SITEZ, s. r. o.)

Za hlavní výhodu pracovníci společnosti SITEZ považují přesnost a téměř úplné omezení chybovosti. Rychlost navrhování se rovněž zvýšila – konstruktéři odhadují úsporu času na zhruba 20–30 %. Další velkou výhodou je tvorba výkazu výměr v modelu použitých materiálů, díky níž se nejen významně krátí čas přípravy dokumentace, ale hlavně je prakticky vyloučeno zapomenout na kterýkoli prvek sestavy. Výkresová dokumentace je navíc zcela přesná, včetně délek použitých armatur.

Na míru náročným potřebám dodavatelů tepla

Projekty týmu SITEZ jsou v drtivé většině orientovány na rekonstrukce stávajících zařízení a instalace nové technologie do stávajících objektů. Vždy jde o zakázky připravované na míru. Výjimečným projektem byla zakázka MVV Energie CZ, a. s., respektive dceřiné společnosti G-RONN, s. r. o., z roku 2009. Jde o nové technologické zařízení umístěné v nové budově. Jsou zde instalovány 3 motory o celkovém elektrickém výkonu 5 MWe a tepelném výkonu 5,4 MWt. Projektová dokumentace byla zpracována od územního řízení přes stavební povolení až po dokumentaci pro provádění stavby. Z 3D modelu se vytvořily výkresy, podle kterých se celá technologie instalovala. „Projekt byl náročný po všech stránkách. Vzhledem k rozsahu byl na práci extrémně krátký čas. Kvalita je určena především úplností projektové dokumentace a specifikací materiálu. Dá se říci, že bez 3D systému by se nedal tento projekt v tak krátkém čase realizovat," upřesňuje Tomáš Urban.

Detailní informace o technologii byly shromažďovány 6 týdnů, postupně byly upřesňovány a měněny. Samotný model byl připraven za zhruba 3 až 4 týdny. Další 2 týdny se kompletovala celá dokumentace. Současně byl vytvářen i druhý model stejně velkého zdroje do jiné budovy ze stejných technických podkladů. Na každém z modelů pracoval jeden konstruktér vybavený SolidWorksem ve verzi Premium. Samotná realizace probíhala od října 2010 do ledna 2011.

SolidWorks pomohl konstruktérům vtěsnat technologii do omezeného prostoru plánovaného objektu a udržet si přehled o odstupech jednotlivých technologií, křížení potrubí a dalších parametrech během celého postupu navrhování. Osvědčila se simulace zatížení ocelových konstrukcí i možnost odstranění všech nedostatků ještě před vytvářením výkresové dokumentace. Přehledné vizualizace jednotlivých potrubních uzlů, podle kterých pracují svářeči, zabránily nechtěným omylům a improvizacím na stavbě.

„Ohlas na projekty zpracované trojrozměrným modelováním je vždy pozitivní. Investora zajímá především bezproblémový chod stavby – a ten je plynulejší i díky SolidWorksu," připomíná Tomáš Urban. „Tato reference je pro nás velmi důležitá. Také díky ní jsme získali zakázky u dalších investorů, kteří se zabývají instalací kogeneračních jednotek. Díky 3D CAD řešení máme i do budoucna záruku, že projekty budou zpracovány včas a bez chyb."


Mohlo by vás zajímat: