Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Předplatné časopisu CAD

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nacházení skrytých rezerv pomocí softwaru od Visual Components

Autor článku: Viktor Černý   

Tags: 3D simulace | 3DAutomate | 3DCreate | 3DRealize | Visual Components

VisualComponents-tovarnaPlánování budoucího krátkodobého a dlouhodobého růstu je základní strategií pro podnikání v jakémkoliv ekonomickém prostředí ve všech odvětvích vyrábějících jakýkoliv druh zboží. Průmysl hledá osvědčená řešení, která mohou pomoci zlepšit výrobu bez ohledu na to, do jakých kompetencí v rámci podniku spadá odpovědnost za implementaci a nasazení změn. Tato řešení jsou vybrána a založena buď na trendech (jak jiní investovali a chlubili se úspěchem), nebo na základě prodejního vnímání, kde se předpokládá značné ovlivnění a zlepšení současné obchodní praktiky.

Existuje mnoho obchodních řešení, která byla vyvinuta, přepracována, sdružena nebo přejmenována na podporu strategických plánů a podnikatelských cílů každé společnosti, která hledí do budoucnosti pro další úspěchy. Některé z nejčastějších jsou: ERP, MES, PDM, PLM, CAM, CRM, DAMA, ECM, EDM, TCM, atd.

Každý z těchto obchodních systémů má sice své výhody a definované umístění v organizaci, ale rozhodnutí musí být učiněno v závislosti na době realizace (v některých případech 3–5 let), nákladech na investice a nákladech na vlastnictví. Neexistují zde pouze počáteční investice, ale protože tyto systémy jsou probíhajícími procesy, musí být udržovány, což stojí peníze. Jsou to aktualizace a smluvní poradenství nebo úpravy, aby splňovaly nové požadavky. Navíc tady jsou celopodnikové požadavky na přípravu změny posunu v obchodních praktikách, který každý systém nabízí. Pozoruhodné je obhájení těchto nákladů, protože po sečtení počátečních investic a průběžných nákladů většinou nevidíte v konečném součtu žádné úspory. Proto musí proběhnout pečlivá a celková kontrola, zda zavedení obchodního systému skutečně zlepší hospodářský výsledek podniku nebo se pouze stane dalším skrytým nákladem.

Nicméně je zde okamžitý způsob, jak objevit a získat dostupné finanční prostředky, které existují již dnes ve většině výrobních aplikací, aniž bychom museli investovat do nějakého výše uvedeného obchodního systému. Je to méně radikální krok, který může být aktivován jako konkurenční s obchodním systémem a který bude mít téměř okamžitou návratnost.

Okamžitá optimalizace výroby

Většina produktů byla ve výrobě v různých časových úsecích, v závislosti na výrobku a trhu. Od aut s poměrně krátkou dobou produkce (12 měsíců) přes elektroniku s ještě kratší dobou produkce (1–3 měsíce) až po produkty, které „budeme dělat navěky". Každý z nich má skryté rezervy, které by mohly být použity mnoha různými způsoby v rámci podniku od nové výstavby, nového výzkumu produktových inovací, přes konkurenceschopné ceny až po přímé úspory pro spotřebitele.

Chcete-li najít tyto skryté finanční prostředky, musí produktoví manažeři studovat časové cykly, materiálové toky / manipulaci a výrobní procesy používané ve stávajících nebo dříve navržených výrobách. Při posuzování těchto současných a případně i budoucích systémů můžete nalézt skryté faktory, které vedou k čekajícím výnosům. Dříve byly nástroje pro vyhledávání optimalizace výroby nedostupné a náročné na použití. V mnoha případech byly požadovány zvláštní znalosti a dovednosti pro jejich efektivní použití.

Nyní ale přichází technologie 21. století, která nabízí řešení cenově dostupné a „tak snadné, že ji může použít i obchodník" k objevení a k získání peněz ležících na pásovém dopravníku nebo podlaze výrobní haly. Při použití tohoto jednoduchého a cenově výhodného řešení stávajících výrobních procesů se může snížit doba pracovních cyklů a zlepšením materiálových toků může být zvýšena výrobní prostupnost. To jsou místa, kde leží rezervy, které najdete výrobní optimalizací.

Podle zprávy analytické společnosti CIMdata nazvané „Výhody digitální výroby" organizace používající digitální výrobní technologie mohou dosáhnout obrovských výrobních zlepšení a snížit mrhání zdroji. Konkrétními čísly vyjádřeno je to až 30% snížení času uvedení výrobku na trh, 40% snížení času v plánování výrobního procesu, 15% zvýšení výrobní propustnosti, 13% snížení celkových výrobních nákladů a 40% snížení nákladů na vybavení.

VisualComponents-pretazeniSnadné přetažení modelu z knihovny přímo do výrobní linky

V mnoha výrobních aplikacích, kde se vyrábějí nové nebo podobné výrobky, se používají metodiky založené na návrhu založeném na modulech. Návrh založený na modulech je proces kopírování toho, co již bylo navrženo a použito ve výrobním procesu, přičemž se mění jen to, co je požadováno pro splnění nových požadavků výroby. Co není uděláno, zejména pokud k těmto změnám výroby dochází často, je přehodnocení původního návrhu založeného na modulech a zjištění potenciálních optimalizací. Pokud nebyla v počátku vytvořena 3D digitální optimalizace výroby, tak jsou tyto skryté rezervy kopírovány bez opravení do nového výrobku.

Je zde mnoho důvodů, proč se tyto nedostatky vyskytují, a výrobci byli srozumněni s tím, že počáteční návrhy mají nedokonalý první koncept. Že vytváření designu výrobku nebo výrobní proces je řetězec událostí, které mohou vyžadovat několik iterací před získáním konečné podoby. Toto neplatí pouze pro složité produkty, ale i pro jednoduché. I po konečném odsouhlasení výrobku může vzniknout několik, ne-li stovky změnových řízení.

Typický proces ve tvorbě výrobku je hodit návrh „přes zeď" ke konstruktérům. Konstruktéři informují designéry, že některé díly návrhu budou nákladné, náročné nebo nebude je možné vyrobit. Návrhy budou vráceny zpět (přes stejnou zeď) k přepracování a změně návrhu. Po odsouhlasení návrhu jak designéry, tak konstruktéry jsou návrhy předány do výroby, aby se zjistilo, jak výrobek vyrobit. Ani v tomto bodě stále ještě nemáme záruku, že je návrh způsobilý k výrobě a uvedení na trh.

Nakonec je ztraceno mnoho času a nákladů pro uvedení produktu na trh. A stále zde můžou ještě být známé konstrukční problémy a nedostatky, které vědomě zůstaly, aby se stihl plánovaný termín začátku prodeje.

Nalezení rezerv

Chcete-li najít rezervy, můžete přehodnotit své stávající výrobní návrhy a výrobní procesy s cílem zjistit problémová místa vašeho návrhu. Úvahy o materiálu, konfiguraci, výrobních postupech a prostředí, specifikacích kvality, apod. snadno prozkoumáte pomocí 3D digitálního řešení výroby, kde simulujete vaše stávající koncepty a optimalizujete je. Běžně se promrhá spousta času a peněz neefektivními návrhy nebo přijímáním postoje, že „je to dost dobré" nebo „pokud to běží, nezasahuj do toho". Nyní si již můžete změny vyzkoušet na cenově dostupném simulačním řešení a již nemusíte akceptovat postoj „nechat to běžet".

CAD a CAE řešení umožní výrobcům změnit výrobky a návrhy zařízení během chvíle a vy můžete vidět, jaký vliv bude mít každá změna na celý proces. Scénáře „Co když" užívaná 3D digitální řešení výroby se používají pro zjištění, jak výrobky korespondují s výrobními metodami, správného rozložení a umístění jednotlivých funkcí procesu a začlenění přijatelných ergonomických standardů. To je postup, jakým hlavní výrobci dnes používají současné technologie pro zefektivnění toků příjmů v konečném součtu.

VisualComponents-zpravyStatistické zprávy a optimalizace operací z 3DSimulate

Výrobci tak nemusí konfrontovat jejich předcházející návrhy systémů, ale mohou tento čas věnovat nalezení neobjevených rezerv. Mnoho z těchto výrobců vytváří „živé modely" nových systémů pro výrobu nových výrobků, to znamená 3D digitální reprezentace výrobních procesů. Výhodou je, že mohou testovat různé teorie nebo scénáře zlepšení bez přerušení výroby a být lépe připraveni na změnu, předem vědět, co dělat, kde to udělat a co bude výsledkem.

Všechny společnosti bez ohledu na umístění, odvětví nebo produkt se snaží vydělat navzdory požadavkům spotřebitele (tj. „rychlejší, levnější, kvalitnější"). Aby to bylo možné, musí používat metody, které pomohou proniknout do produktového procesu a poskytnou řešení pro všechny zúčastněné strany, které vede ke zkrácení doby uvedení na trh.

Visual Components

Software od Visual Components je snadno použitelné a nákladově efektivní řešení, které poskytuje podporu pro inženýry a obchodní pracovníky, kteří potřebují vypracovávat simulace, analýzy a rozložení strojů a výrobních procesů. Jdou v něm řešit jak malé, tak velké problémy. Protože všechny součásti softwaru Visual Components jsou postaveny na jednotné platformě, která používá společný datový model, mohou spolupracovat bez výměny dat nebo manipulace s nimi. Všechny používají jednotné uživatelské rozhraní. Visual Components je využitelný v širokém spektru firem a poskytuje flexibilní plánování výroby a simulace funkcí, které jdou rozšířit až na úroveň, která není k dispozici z jiných zdrojů. Software se nabízí v několika odstupňovaných variantách – 3DAutomate, 3DCreate, 3dSimulate, 3dRealize R a 3DRealize.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit