Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vzdělávejte se o prázdninách se SolidVision

Autor článku: SolidVision   
Středa, 09 Srpen 2023 11:56

Tags: Plechové díly | Skicovací techniky | Školení | SolidVision | SolidWorks | Svařované konstrukce

SolidVision-skoleni-2332V ter­mí­nu od 14. do 29. srpna po­řá­dá So­lid­Vi­si­on hned čtyři ško­le­ní, všech­na v Praze. Tři jed­no­den­ní se­zná­mí účast­ní­ky jak efek­tiv­ně vy­u­ží­vat ná­stro­je pro tvor­bu a práci s ple­cho­vý­mi díly, na­vr­ho­vat sva­řo­va­né kon­struk­ce, nebo se­zná­mí stá­va­jí­cí uži­va­te­le So­lid­works s po­kro­či­lý­mi ná­stro­ji a po­stu­py v ob­las­ti ski­cá­ře. Zá­klad­ní ško­le­ní So­lid­works je čtyř­den­ní a cílem je se­zná­mit uži­va­te­le s roz­hra­ním a ovlá­dá­ním, na­sta­ve­ním pro­stře­dí, atd.

Podle údajů na webu So­lid­Vi­si­on zbývá ještě ně­ko­lik vol­ných míst, takže nic ne­sto­jí v cestě se při­hlá­sit.

Zde je přehled pražských srpnových školení s termíny:

Školení  Termín 
Plechové díly   14. 8. 2023
Svařované konstrukce   15. 8. 2023
Pokročilé skicovací techniky   16. 8. 2023
Základní školení Solidworks   21. 8. 2023 – 29. 8. 2023

Více informací a registrace

Prázdninový termín najdete také u školení v Brně a Hradci Králové, vše na výše uvedeném odkazu.

 


Mohlo by vás zajímat: