Alvao
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
Aimtec - Automotive 4.0
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Společnost Nemetschek představila na odborném semináři v Praze a Brně svá tři softwarová řešení pro oblast elektronické správy a archivaci dokumentů, řízení projektů a sledování nákladů projekčně orientovaných firem - systémy DocuWare, Rivera a MyOffice. Seminář byl určený především pro projektové manažery, developery, manažery stavebních firem a projekční kanceláře, které se v praxi stále častěji setkávají s požadavkem na vzájemnou výměnu informací a jejich bezpečné sdílení.

Specifickým rysem stavebních projektů je značné množství nestrukturovaných dokumentů (zejména výkresů), které navíc v průběhu projektu mění svůj obsah a vyskytují se v různých verzích. Zajištění neustálého přístupu k dokumentaci v aktuální podobě, její rychlé vyhledání, bezpečná archivace a sdílení v rámci celého pracovního týmu se stává rozhodující výhodou v náročném konkurenčním prostředí.

DocuWare – archivace a správa dat DocuWare představuje výkonný systém pro správu a archivaci dokumentů nejrůznějších typů, které se ve firmě vyskytují. Systém DocuWare umožňuje vytvořit centrální spisovou službu, kam jsou veškeré dokumenty (elektronické i papírové) důsledně ukládány. Všichni zaměstnanci jsou tak schopni snadno a rychle vyhledat jakýkoli dokument a zároveň je zaručena maximální bezpečnost uložených dat.

Rivera – správa dokumentů v rámci projektu

Na rozdíl od systému DocuWare je systém Rivera určený především firmám projektově orientovaným, které převážně pracují s nestrukturovanými dokumenty. Kromě běžných obchodních dokumentů (korespondence, smlouvy apod.) je tedy systém Rivera schopen velmi dobře spravovat dokumenty typu výkres. Práci s výkresy v systému Rivera umožňuje univerzální prohlížeč, který dokáže zobrazit dokumenty ve více než 300 různých formátech.

MyOffice – řízení projektů a nákladů

Systém MyOffice je univerzální nástroj pro zvýšení efektivity projekčně orientovaných firem. MyOffice pomáhá při organizaci a řízení jednotlivých procesů v rámci projektu a všech činností, s tím spojených. Každý projekt je rozčleněn do jednotlivých fází a dílčích činností, k nimž se přiřadí potřebné zdroje, a to jak lidské (zaměstnance i externí spolupracovníky), tak i např. technické vybavení (počítače, CAD systémy, plotry, vozidla, apod.).

Powered by RealDWGSpolečnost Autodesk uvedla na trh technologii pro vývoj aplikací Autodesk RealDWG 2006. Autodesk RealDWG 2006 (dříve ObjectDBX) umožňuje nezávislým dodavatelům aplikací vyvíjet a nabízet produkty, které čtou a zapisují AutoCAD DWG a DXF, jedny z nejpoužívanějších datových formátů na světě. Autodesk RealDWG 2006 je plně kompatibilní s aplikacemi Autodesku AutoCAD, Autodesk Inventor Series, Autodesk Revit Building, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Civil 3D, Autodesk Map 3D a AutoCAD LT.

Cenové a licenční podmínky mají umožnit, aby se stal atraktivní vývojovou základnou pro milióny uživatelů, kteří vytvářejí, spravují a sdílejí návrhová data s širšími projektovými týmy ve stavebnictví, výrobě, státní správě, technických službách a v sektoru infrastruktury.

Ferrari4000_W02.jpgSpolečnost Acer představila nový exkluzivní notebook Ferrari 4000. Acer Ferrari 4000 je první notebook na světě, vybavený špičkovou technikou, jež byla vyvinuta a zdokonalena ve světě Formule 1 a v leteckém průmyslu. Notebook Ferrari 4000 je založen na nejmodernější mobilní technologii AMD Turion 64, která umožňuje navrhnout tenké a lehké notebooky, a dále využívá výjimečnou technologii AMD64. 64bitová architektura nabízí uživatelům špičkový výkon a umožňuje jim vyzkoušet, jaké zvýšení výkonu přinesou v budoucnu 64bitové aplikace. Technologie AMD PowerNow! prodlužuje výdrž baterií, zatímco technologie HyperTransport výrazně přispívá ke zvýšení celkového výkonu.
SDMHX93B.jpgSpolečnost Sony uvádí na trh tři inovované řady LCD monitorů pro domácí a kancelářské použití. HX série, doporučovaná pro domácnosti spolu s S a X sérií pro korporátní použití nabízí množství variant tak, aby maximálně vyhovovala potřebám zákazníků. Série HX odpovídá rozmanitým potřebám uživatelů. Lze si vybrat mezi 17” a 19” modelem s nativním rozlišením SXGA (1280x1024) poskytujícím dostatečně potřebnou plochu na práci či zábavu. Technologie X-black zaručuje skutečnou živost obrazu. O věrné zobrazení barev se postará zvýšený kontrast a jas. Inteligentní systém Sony Eco Mode automaticky nastavuje jas v závislosti na okolním osvětlení. Aktualizovaná S série LCD monitorů Sony je zaměřena především na korporátní sféru. Nabízí vysoký kontrast, jas a SXGA nativní rozlišení (1280x1024) ve velikostech 17” a 19”. Monitor disponuje velice tenkým rámečkem. LCD nabízí široké zorné úhly, rychlou dobu odezvy.
Společnost Ness Technologies oznámila, že ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) úspěšně dokončila přechod Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) na novou technologickou a aplikační infrastrukturu. Jedná se o další krok v rozvoji ISKN, který umožňuje bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí a poskytování řady on-line služeb pro soukromé i veřejné organizace. Migrace technologické a aplikační infrastruktury se týkala pražské centrály a všech 110 územních pracovištích ČÚZK a zahrnovala instalaci OS W2000 Server, instalaci DB systému Oracle 9.2 Enterprise Edition, migraci DB z v. 8.0.6 na 9.2 a především přechod na novou verzi aplikačního vybavení ISKN dodaného společností Ness.
IBM rozšiřuje svou řadu serverů s technologií eServer X3 Architecture o nový model IBM eServer xSeries 460 pro vysoce škálovatelná prostředí s nepřetržitým provozem. Základní konfiguraci serveru x460 představuje cenově dostupný čtyřcestný model, který lze snadno škálovat na 32procesorovou konfiguraci v osmi šasi. Zákazníci tak mohou flexibilně rozšiřovat kapacitu podle rostoucích potřeb.
Prezentace Škoda Holding na PLM Foru 2005Firma TECHNODAT uspořádala ve dnech 7.- 8. 6. 2005 v konferenční části hotelu Jezerka u Sečské přehrady tradiční seminář zaměřený na problematiku Product Lifecycle Managmentu a prezentaci řešení dodávaného a podporovaného firmou TECHNODAT. Seminář zaujal – díky svému záběru a tradici – pozici významného fóra pro diskusi aktuálních trendů a praktických zkušeností v oblasti CAx-technologií a PLM systémů.

 Stejně jako v předchozích letech byl seminář organizován formou tématicky členěných bloků. Z klíčových prezentací je třeba zmínit především přednášku pana Manfreda Sammeta, který je v IBM zodpovědný za PLM aktivity ve střední a východní Evropě, dále také prezentace o rozsáhlých PLM projektech řešených firmou TECHNODAT. Z produktově zaměřených prezentací patřily k nejzajímavějším tématům přednáška o generativním modelování v CATIA V5, která byla prezentována Williamem Pelletierem z firmy Dassault Systemes, dále také přednášky o funkčním modelování CATIA V5 a o novinkách v systémech EasyArchiv a EasyTechnology.

Ze strany účastníků však největší pozornost přitáhly zákaznické přednášky – především prezentace ing. Kocourka (Mürdter Dvořák, nástrojárna) na téma bezvýkresové výroby, ale také prezentace firem Škoda Holding Plzeň a Karosa Vysoké Mýto. V tématických blocích byly diskutovány specializované témata jako integrované NC technologie nebo problematika FEM v prostředí CATIA V5, popř. nástroje na simulaci technologických procesů (hluboký tah plechu resp. vstřikování plastů).

Prostor, který byl na semináři věnován nezávislým osobnostem, zajímavým hostům a zákaznickým příspěvkům, přispěl - spolu s členěním semináře do tématických sekcí - k výraznému obohacení programu semináře. Šťastná se ukázala i volba prostředí pro uspořádání semináře – účastníci mohli na chvíli zapomenout na přísné konvence společenského oděvu a v malebném prostředí Sečské přehrady našli odreagování z náročného programu v odborné části akce.

Šíře záběru semináře, velmi kvalitní účast (více jak 160 účastníků z více jak sedmdesáti firem) a pozitivní ohlas na program semináře od jeho účastníků i hostů potvrzují, že se firmě TECHNODAT podařilo ještě dále rozšířit „technologické a diskusní fórum“ široce zaměřené na celou oblast PLM řešení.

Většina přednášek ze semináře „PLM Forum 2005“ je k dispozici ke stažení na www.technodat.cz/seminare.

Místo pro novou budovuSpolečnost Nemetschek ve spolupráci s archiweb.cz, s městem Brnem a dalšími partnery vyhlásila studentskou ideovou architektonickou soutěž pro studenty středních a vysokých škol stavebního zaměření. Předmětem soutěže je architektonický návrh městského domu situovaného na lukrativní nárožní parcele na křižovatce ulic Nové Sady a Hybešova v Brně. Studenti se mohou do soutěže přihlásit do 30. září 2005, termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 15. leden 2006 a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne 30. ledna 2006. Podmínkou soutěže je zpracování návrhu s využitím AEC/CAD systému Allplan.

Záměrem společnosti Nemetschek a dalších partnerů soutěže je podpořit a motivovat studenty architektury a stavebních oborů přípravou zajímavého zadání pro jejich školní práce a zároveň získat nabídku neotřelých řešení na využití lukrativní městské parcely v těsné blízkosti centra Brna. Současně bude tímto způsobem možno prezentovat možnosti AEC/CAD systému Allplan.

Úkolem soutěžících je jednak definovat funkční obsah domu a poměrné zastoupení jednotlivých funkcí, a zároveň najít adekvátní architektonický výraz městského domu na začátku 21. století. Uměřenost místu, pochopení genia loci, soudobý architektonický výraz a provozní uspořádání domu budou důležitými kritérii pro vyhodnocení soutěže. Soutěžní návrhy bude posuzovat odborná porota složená se zástupců vyhlašovatele, partnerů soutěže a předních brněnských architektů. Vítězné návrhy budou prezentovány na výstavě uspořádané po ukončení celé soutěže.

Informace o studentské architektonické soutěži „Městský dům | City House“ najdete také na www.nemetschek.cz.

IMAGINE Virtual DeliverySpolečnost Leica Geosystems GIS & Mapping, LLC oznamuje vydání nového software IMAGINE Virtual Delivery pro publikování 3D scén prostřednictvím internetu. Tento modul dále rozšiřuje možnosti IMAGINE VirtualGIS, nadstavby software ERDAS IMAGINE, o možnost zpřístupnění vytvořených scén na internetu.

V rámci scény je možné kromě modelu reliéfu exportovat rastrové i vektorové vrstvy, anotace i 3D modely (domy, stromy atp.). Exportované scény je možné prohlížet interaktivně v prostředí internetu bez použití dalšího placeného software. Ve scéně umístěné na internetu se lze snadno pohybovat, prohlížet přednastavené pohledy nebo průlety, vytvářet nové animace či dokonce měřit vzdálenosti. IMAGINE Virtual Delivery tak umožňuje snadno poskytovat reálné scény včetně interaktivního přístupu při prohlížení.

 IMAGINE Virtual Delivery je nabízen ve třech variantách – „Personal“ pro ukládání na CD/DVD, „Departmental“ pro publikování scény o velikosti do 25 GB prostřednictvím internetu a „Enterprise“ pro publikování neomezeně veliké scény prostřednictvím internetu. K dispozici jsou také varianty pro placený přístup k publikovaným scénám.

Další informace najdete na stránkách Leica Geosystems.

Po celé České republice i na Slovensku probíhá seriál seminářů věnovaný problematice stavebních výpočtů a vzájemnému propojení systémů Allplan verze 2005 a ESA PT verze 5.1. Tyto semináře jsou určeny hlavně pro statiky, projektanty a konstruktéry, kteří se zabývají navrhováním, výpočty, posudky a kreslením nosných stavebních konstrukcí ze železobetonu, oceli a dřeva.

Cílem je obeznámit odbornou veřejnost s aktuálními možnostmi a verzemi výpočetního systému ESA PT od firmy SCIA a AEC/CAD/CAM systému Allplan od firmy Nemetschek. Podrobný program, místa a termíny jednotlivých seminářů i možnost zaregistrovat se najdete na zde uvedených stránkách pořádajících firem SCIA CZ a Nemetschek.

Gisel WMSSpolečnost T-MAPY dokončila práce související s rozběhnutím WMS služeb zprostředkovávaných ze serveru Centra regionálního rozvoje ČR (CRR ČR) formou zabezpečeného přístupu vybraným partnerským organizacím CRR ČR. Díky tomu mají nyní jednotlivé regionální rozvojové agentury, které jsou jakousi "prodlouženou výkonnou rukou" CRR v jednotlivých regionech, možnost pracovat ve svém lokálním desktop GIS software s vybranými daty uloženými na serveru CRR ČR a používat je jako podkladová data pro zobrazování vlastních dat či při tvorbě dat nových.

Regionálním rozvojovým agenturám jsou formou WMS zpřístupněné (vždy pouze pro své zájmové území) například následující datové sady

  • ortofoto ČR barevné, rozlišení 2m/px
  • ČR 1:200 000 - rastr
  • ČR 1:50 000 - rastr • plány měst 1:10 000 - rastr
  • administrativní členění (hranice katastrálních území, obcí, ORP, ...)
  • euroregiony
  • mikroregiony
  • chráněná území
  • infocentra
  • ...

Více informací najdete na stránkách společnosti T-MAPY.

Mikuláš Szapu st. s certifikátem ISOAj vďaka podpisu dohody o strategickej aliancii s pražskou spoločnosťou GCWare, spol.s r.o., Praha v decembri minulého roka pokračuje expanzia trnavskej spoločnosti YMS, a.s., na zahraničné trhy. YMS, a.s., pôsobiaca v oblasti technických informačných systémov a IT služieb, sa od podpisu dohody ako aliančný partner zúčastnila na viacerých tendroch nielen v Európskej únii, ale aj v oblasti Stredného východu a získala niekoľko zaujímavých zákaziek.

Partnerstvom spomenutých dvoch subjektov pôsobí na európskom a svetovom trhu geopriestorových informačných systémov, mobilného riadenia zdrojov a správy majetku už šesť mesiacov ďalší silný hráč.

PARASOLIDSpolečnost Unigraphics oznámila dostupnost software Parasolid V 17.0. Obsahuje zlepšení funkcionality, které umožní zvýšit produktivitu koncových uživatelů.

K novinám patří nové techniky pro návrh a reprezentaci volných ploch, nové možnosti zaoblování,  automatická tvorba polí prvků, zrychlení komplexních Booleanovských operací, rozšíření kontroly nad tvorbou prolisů, offsetů, tloušťkou stěn a operacemi pro editaci povrchů.

Současně jsou dostupné nové verze nástrojů pro interoperabilitu - překladače formátu Parasolid a Parasolid Bodyshop, které umožňují úspěšnou výměnu dat mezi Parasolidem a dalšími proprietárními i standardními formáty.

Strana 582 z 593

<< Začátek < Předchozí 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 Další > Konec >>