Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Byl vydán SP2 pro SOLIDWORKS 2021

Pondělí, 15 Únor 2021 12:37

Tags: Manažer instalací | Opravy | SolidWorks | SP2.0

SW2021 SP2 IM2-2108Od 5. února je k dis­po­zi­ci ser­vis­ní ba­lí­ček SP2 pro So­lid­works 2021. Uži­va­te­lé s ak­tiv­ní před­pla­ce­nou údrž­bou si mohou ser­vi­ce pack stáh­nout na Zá­kaz­nic­kém por­tá­le So­lid­works. Ke sta­že­ní je také Ma­na­žer in­sta­la­cí So­li­dworks, který pro­ve­de uži­va­te­le up­gra­dem. S jeho po­mo­cí lze také stáh­nout kom­plet­ní sadu in­sta­lač­ních dat pro danou verzi a ser­vi­ce pack So­lid­works.

Dále jsou k dis­po­zi­ci:

Převzato z webu  www.solidvision.cz.


Mohlo by vás zajímat: