Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak vyhrát licenci ZWCAD nebo ZW3D na 300 dní

Čtvrtek, 25 Únor 2021 15:23

Tags: CADservis | Facebook | Licence | ZW3D | ZWCAD

Cadservis stan-se-fanouskem-fb-2109Jed­no­du­še je po­tře­ba být na Fa­ce­boo­ku, dát Like fa­ce­boo­ko­vé strán­ce CADser­vis, na­psat do ko­men­tá­ře u to­ho­to pří­spěv­ku od­po­věď na otáz­ku: „Na co jsme spe­ci­a­lis­té?“ (Na­jde­te na www.​cadservis.​com) a sdí­let tentp pří­spě­vek ve­řej­ně.

Na www.​facebook.​com/​cadservis.​cz na­jde­te kromě od­ka­zů na nej­no­věj­ší člán­ky a nej­za­jí­ma­věj­ší ak­tu­a­li­ty in­for­ma­ce i o sle­vo­vých ak­cích a sou­tě­žích. Byla by škoda pro­pás­nout za­jí­ma­vé pro­mo­ak­ce jen proto, že ne­na­vště­vu­je­te web CADser­vi­su každý den.


Mohlo by vás zajímat: