Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novoroční nabídka SolidSteel parametric pro SOLIDWORKS

Úterý, 28 Prosinec 2021 13:43

Tags: Akce | Klietsch | Sleva | SolidSteel parametric | SolidWorks

Klietsch-newyearsoffer-2152Čas běží rych­le, brzy se bude psát rok 2022. Aby firma Kli­et­sch dobře vy­u­ži­la po­sled­ní dny před Novým rokem, zve zá­jem­ce k na­hléd­nu­tí do své no­vo­roč­ní na­bíd­ky. Akce, která za­ča­la 27. pro­sin­ce a po­tr­vá pouze do 30. 12. 2021, je strikt­ně ome­ze­na na 4 li­cen­ce pro každý ze soft­wa­ro­vých ba­líč­ků So­lid­Ste­el pa­ra­met­ric for So­li­dworks – pokud se jí cho­pí­te rych­le, zís­ká­te nej­vět­ší slevu roku!

   Buďte rych­lí a ušet­ře­te až 30 %   

 
Mohlo by vás zajímat: