Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze programu CADprofi – 2022.07

Úterý, 08 Březen 2022 00:54

Tags: 2022.07 | Architektura | BIM | CADprofi | Stavebnictví | TZB

cadprofi 2022 07-2210Spo­leč­nost CAD­pro­fi in­for­mo­va­la, že je k dis­po­zi­ci nová verze CAD­pro­fi 2022.07. CAD­pro­fi 2022.07 byl upra­ven pro práci s nej­no­věj­ší­mi CAD pro­gra­my, včet­ně: CA­Do­pia 22, CAD­MA­TE 2022, IB­S­CAD 2022, pro­ge­CAD 2022, Si­li­ca­CAD 2022. CAD­pro­fi 2022.07 v sou­čas­né době pra­cu­je s mnoha zá­klad­ní­mi CAD pro­gra­my, včet­ně: Au­to­CAD (od ver. 2004), Brics­CAD, Gstar­CAD, In­tel­li­CAD, pro­ge­CAD, ZWCAD, ARES Com­man­der Edi­ti­on a dal­ších.

Všech­ny ob­jek­ty CAD­pro­fi jsou kla­si­fi­ko­vá­ny podle Open­BIM (třídy IFC).

Stručný přehled změn CADprofi 2022.07:

 • CADprofi – Rychlé úpravy: kreslení sekvencí potrubí v detailních pohledech
 • CADprofi Architectural – kontejnery na odpad
 • CADprofi Architectural – sauny
 • CADprofi Architectural – otvory ve stěnách
 • CADprofi Architectural – konfigurátor stěnových kanálů
 • CADprofi HVAC & Piping – odvětrání kanalizačních stoupaček
 • CADprofi HVAC & Piping – rekuperace
 • CADprofi HVAC & Piping – flexi kruhové potrubí
 • Rozšíření knihovny Reflex
 • Rozšíření knihovny ABB
 • Aktualizace knihoven Reflex, Hager, ABB.

Úplný popis s ob­ra­zov­ka­mi na­lez­ne­te v sou­bo­ru pdf.
Nej­no­věj­ší de­mo­ver­zi si mů­že­te stáh­nout zde.


Mohlo by vás zajímat: