Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Krásné vánoce a úspěšný nový rok

Úterý, 20 Prosinec 2022 14:27

Tags: Creo | PF 2023 | PTC | Redakce | Vánoce

christmas tree-2251Re­dak­ce webu CAD.​cz přeje svým pra­vi­del­ným čte­ná­řům, ob­chod­ním part­ne­rům a všem, kteří ná­hod­ně za­ví­ta­jí na náš web, krás­né a po­koj­né vá­noč­ní svát­ky, stej­ně jako všech­no nej­lep­ší, štěs­tí, zdra­ví a hodně úspě­chů v novém roce. Tě­ší­me se, že nám za­cho­vá­te svoji přízeň a že se bu­de­me na těch­to strán­kách po­tká­vat i na­dá­le.

Pro vánoční přání jsme si vypůjčili obrázek z videa PTC Creo Tutorial - Christmas Tree in 3D CAD, které najdete na YouTube kanálu společnosti PTC.


Mohlo by vás zajímat: