Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nenechte si ujít cenově výhodnější materiály pro 3D tisk

Úterý, 21 Listopad 2023 15:19

Tags: 3D tisk | 3Dwiser | Black Friday | eshop | Materiály | Výprodej

3dwiser-vyprodej-materialu-2347V rámci akce Černý pátek, ne­bo­li Black Fri­day, na­bí­zí 3Dwi­ser vý­pro­dej ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk se sle­vou až 25 %. Na esho­pu 3Dwi­ser mů­že­te najít pes­trou na­bíd­ku ma­te­ri­á­lů pro 3D tisk od špič­ko­vých vý­rob­ců. Při­ná­ší pře­hled od zá­klad­ních ma­te­ri­á­lů až po ul­tra­po­ly­me­ry, které si mů­že­te po­ří­dit za sní­že­né ceny.

Sleva platí do ukon­če­ní akce nebo do vy­pro­dá­ní zásob.

Ma­te­ri­á­ly pro 3D tisk 3Dwi­ser peč­li­vě vy­bí­rá z ma­te­ri­á­lů, které sám vy­zkou­šel. Tis­ko­vé stru­ny a prys­ky­ři­ce přímo od vý­rob­ců 3D tis­ká­ren doplňují vy­bra­ný­mi ma­te­ri­á­ly spe­ci­a­li­zo­va­ných vý­rob­ců, které roz­ši­řu­jí mož­nos­ti z po­hle­du ba­rev­nos­ti i me­cha­nic­kých vlast­nos­tí vý­tis­ků.

Přejít na eshop

 


Mohlo by vás zajímat: