Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Pilotní řešení pro monitorování kvality ovzduší

Pátek, 11 Prosinec 2009 15:57

Tags: GIS | Společnost

sdinspire950.jpgSpolečné výzkumné středisko Evropské komise si vybralo technologii infrastruktury pro prostorová data (SDI) od společnosti Intergraph pro pilotní implementaci služeb INSPIRE, jež slouží k monitorování kvality ovzduší v Evropě. Pilotní projekt podpoří sdílený informační systém Evropské komise o životním prostředí a představuje test pro implementaci směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (CAFE), která je založena na službách INSPIRE. Jakmile bude pilotní projekt úspěšně završen, společnost Intergraph se stane prvním evropským dodavatelem technologií na podporu iniciativ pro čisté ovzduší.

Projekt bude sloužit jako vzor pro rozsáhlejší evropský informační systém pro sledování kvality ovzduší ve 27 zemích Evropské unie.
Aplikace SDI představují ideální platformu pro rozsáhlou spolupráci a sdílení dat ve velkém měřítku. Ochrana životního prostředí je jednou z mnoha oblastí, kde jsou technologie SDI stále cennější díky možnosti komunikovat přes hranice států pro dosažení společného cíle. Údaje o kvalitě ovzduší shromažďuje mnoho samostatných organizací v rámci jednotlivých členských států. Proto není možné sestavit konzistentní a aktuální obraz podmínek v oblastech, které svou velikostí přesahují zodpovědnost jedné organizace, o regionální úrovni ani nemluvě.
Geoprostorová aplikace SDI společnosti Intergraph zajišťuje harmonizovanou výměnu dat v rámci podniku i mezi státní správou, podniky a veřejností. Díky tomu zlepšuje komunikaci, spolupráci a produktivitu, usnadňuje údržbu a snižuje náklady. Řešení podporuje dodržování směrnice INSPIRE a dalších směrnic, které usnadňují sdílení geoprostorových dat. V programu CAFE bude technologie společnosti Intergraph zaznamenávat a sjednocovat údaje ze všech různých úrovní státní správy a ze všech evropských regionů za účelem optimálního hodnocení kvality ovzduší.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit