OLTIS group
Google překladač: English Deutsch
Bentley
Tiskárna Brno (CCB)

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vítězové soutěže REVIT OPEN 2009

Čtvrtek, 08 Duben 2010 10:58

Tags: Autodesk | Soutěž

ro_1_1014.jpgSpolečnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) vyhlásily 7. dubna vítěze III. ročníku soutěže REVIT OPEN. Vítězi ročníku tematicky zaměřeného na návrh energeticky soběstačného objektu pro ekologickou ovčí farmu, se stali studenti z Fakulty architektury (FA VUT v Brně) - Petra Grísová a Josef Veselý, kterým se nejlépe podařilo začlenit relativně netradiční objekt do nádherné beskydské krajiny Santov. Soutěž byla vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice a zahraniční studenty studující v ČR na stipendium.

Cílem soutěže REVIT OPEN 2009 bylo vytvořit nejlepší ideový návrh soběstačné a ekologické ovčí farmy (s tímto tématem přišla Dana Matějovská, vedoucí kabinetu MOLAP) v lokalitě Santov s nádherným výhledem na bájný Radhošť. Ovce jsou vítaným pomocníkem v udržování krajiny, mají schopnost spásat i hůře dostupné horské pastviny. Ovčíny jsou energeticky naprosto soběstačné. V návrhu objektu bylo třeba zohlednit minimální provozní náklady a minimální provozní zátěž pro životní prostředí. Studie 3D modelů byly vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk, konkrétně v aplikacích Revit Architecture, AutoCAD Architecture a vizualizace v Autodesk 3D Studio Max.

Vítězný návrh nabízí zajímavý architektonický koncept, který je vhodně zvolený pro danou lokalitu. Půdorysně objekt kopíruje kresbu vrstevnic. V návrhu se podařilo úspěšně včlenit do krajiny i velkou hmotu monobloku. Porota ocenila stavebně technické řešení, kdy jsou využity místní podmínky. Objekt má zelenou střechu, která je energeticky a ekologicky přínosná. Energetické řešení objektu je originální a funkční.

 

1._misto_-_6boujou9_hlavni_zakres_do_foto1. místo - Petra Grísová a Josef Veselý, studenti z Fakulty architektury (FA VUT v Brně)

Můžeme souhlasit s Danou Matějovskou a prohlásit, že soutěžní projekty se za dobu trvání soutěže vypracovaly na výbornou úroveň, která stále stoupá, což zároveň klade velké nároky na porotu. Soutěž v současné době probíhá v ČR a na Slovensku, ale možná už v příštím ročníku se rozroste o další zahraniční účastníky, v zákulisí padly zmínky o německých a rakouských školách, které mají zájem.

Vitezove_spolecne-lowresZleva doprava: David Palas, ředitel pro region střední a jihovýchodní Evropy, Autodesk
Dana Matějovská, vedoucí kabinetu modelového projektování, FA ČVUT Patrik Minsk, obchodní manažer pro oblast stavebních řešení, Autodesk Bc. Kateřina Kosová, FA ČVUT v Praze - 3. místo
Ing. Tomáš Cendelín, absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze - 2. místo Petra Grísová a Josef Veselý, studenti z Fakulty architektury (FA VUT v Brně), vítězové - 1. místo


 
Na 2. místě se umístil absolvent fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. Tomáš Cendelín a 3. místo obsadila Bc. Kateřina Kosová, FA ČVUT v Praze. Autoři nejlepších návrhů získali ceny ve formě plně komerční verze softwaru firmy Autodesk, notebooku a digitální zrcadlovky. Zvláštní cenu MOLABu, Kabinetu modelového projektování FA ČVUT, obdržely dva týmy studentů: Matúš Grega-Jakub a Juraj Haviar, studenti z Fakulty stavební STU Bratislava, za nejlepší zpracování soutěžního návrhu v softwaru REVIT. Druhý tým, Alexandra Masárová a Katarína Labáthová, studentky z Fakulty architektury STU Bratislava, zaujal porotu ideovým konceptem návrhu i jeho názornou prezentací a vyvolal snad nejvíc protichůdných názorů. Přirozená hmota stohu s vnitřním „showroomem“ je v dané lokalitě šokující. Výtvarně úspěšně zvládnuté vizualizace dávají tušit neobvyklý způsob užívání původně tradičního typologického objektu.

2.misto2. místo - Ing. Tomáš Cendelín, absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze

V rámci soutěže byla hodnocena následující hlediska:

•    architektonické hledisko a schopnost objektu plnit požadovaný účel (45 %),
•    technické, konstrukční a materiálové řešení, tepelné ztráty (výpočet), energetický systém (grafické schéma), zdravotechnika (zdroj vody a likvidace), ekologie provozu (30 %),
•    softwarové řešení (15 %),
•    bonus za preciznost zpracování v softwaru Revit (10 %).

3._misto_-_OVCIN_PREDNI_POHLED3. místo - Bc. Kateřina Kosová, FA ČVUT v Praze

Porota zasedla a hodnotila v tomto složení:

Předseda poroty: Ing. Patrik Minks (Autodesk)
Architektonické řešení: Ing. arch. Hana Seho, Ing. arch. Josef Mádr (FA ČVUT),
Technické řešení: doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (FSv ČVUT)
Softwarové řešení: doc. Dr. –ir. Henri Achten (FA ČVUT), Ing. arch. Vladimír Balda (TU Liberec).

Od 7. do 14. dubna si můžete nejlepší soutěžní návrhy prohlédnout na výstavě v prostorách atria NTK (Národní technické knihovny) v Dejvicích. Více informací o soutěži a online katalog prací naleznete na www.revitopen.cz.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit