POINT.X (2018-19)
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

ESI vydala Casting Simulation Suite 2010

Úterý, 04 Leden 2011 12:07

Tags: CAD | Simulace | Slévárenství

ESI_CSS_1101ESI v průběhu let vyvinula sadu aplikací pro slévárenský průmysl k optimalizaci procesů a zlepšení kvality dílů. ESI Casting Simulation Suite (včetně ProCAST & QuikCAST ) prediktivně vyhodnocuje celé lití, včetně plnění a defektů při tuhnutí, mechanických vlastnosti a komplikovaných  deformací částí. To umožňuje rychlé zobrazení výsledků slévání a dělání správných rozhodnutí již v počáteční fázi při návrhu výrobního procesu. Nová verze 2010 přináší řadu vylepšení, nabídku rozličných lepších funkcí výrobku, stejně jako nových funkcí, které splňují dnešní potřeby sléváren.
Cegra - Graphisoft ARCHICAD 22

ESI Casting Simulation Suite 2010 umožňuje konstruktérovi sestavovat krok za krokem nezbytné funkce překlenující celý slévárenský proces - od návrhu formy až po chování komponent během jejich produktivního života. V této verzi ESI představuje důležité vývojové trendy v mikro modelování tím, že umožňuje předpovídat mikrostrukturu a hodnotit následné mechanické vlastnosti železných a neželezných slitin, při lití i po tepelném zpracování. Tento významný technologický průlom má vést například k přesné volbě parametrů tepelného zpracování za účelem získání požadovaných vlastností pro izotermicky zušlechtěnou litinu s kuličkovým grafitem (ADI - Austempered Ductile Iron). Díky této schopnosti může být ADI navržena tak, aby měla vlastnosti lepší než běžně používané slitiny jako je ocel, protože je pro stejné použití lehčí a pevnější. Simulace přispívá k dosažení těchto vlastností poskytnutím nových materiálových příležitostí dopravnímu průmyslu.

„Poslední vývojové trendy ProCASTu se ukazují být vynikajícími pro prognózování mikrostruktury a základních mechanických vlastnosti litých materiálů,” řekl Dr. Antton Meléndez Arranz, metalurg ve firmě Tecnalia. „Použitím modulu mikrostruktury je s citlivou vyšší přesností možná simulace lokálního rozptýlení grafitu pro předpověď vad při smršťování. Mikrostrukturový modul otevírá novou řadu možností a dělá další typy možných analýz, zvláště ve vztahu k nastavením úrovně hutní kvality v souladu s parametry ‘naočkovanými’ v simulaci.”

Verze 2010 také obsahuje nový optimalizační modul. Pouze jednou simulací mohou inženýři stanovit nejlepší podmínky pro konstrukci nebo proces k dosažení cíle, jako je minimalizace pórovitosti nebo zlepšení výtěžnosti. S novým optimalizačním modulem běží několik simulací téhož procesu automaticky, s nepatrnými změnami ve vstupních parametrech (jako je tomu ve slévárenské dílně). Robustnost a kvalita části jsou kvantifikovány z výsledků simulace. Casting Simulation Suite zahrnuje řešení a rozšíření pro předpověď bublinatosti, plynu v odlitku, provzdušnění, tepelné moduly a také pro extrakci výsledků. Výrazně se zlepšil celkový výkon.

„Když máte ten správný nástroj v ruce, můžete snadno získat rychlé a optimální řešení vyplývající z mimořádně složitých problémů ve slévárnách superslitiny. ESI software má pro to potenciál,” prohlásil Ciro Caramiello, PhD - procesní modelování v EMA Rolls-Royce.
„Jsme rádi, že můžeme oznámit vydání našeho Casting Simulation Suite 2010,” řekl Marco Aloe, Casting produktový manažer ve společnosti ESI Group. „Naše rostoucí a spolehlivá projektová základna demonstruje důležitost našeho řešení pro slévárny, ať již vyžadují rychlý odhad nebo vyspělejší a kompletní diagnostiku. Naším cílem nadále zůstává vývoj přizpůsobených nástrojů pro pomoc slévárnám dělat účinně návrh částí v nejvyšší kvalitě, se splněním kritérií výkonu. Ve verzi 2010 je zahrnut vývoj v mikrostruktuře, pnutí materiálu, optimalizaci a rozhraních, abychom uspokojili nároky našich zákazníků.”

Více informací najdete na webu www.esi-group.com/products/casting.

Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit