CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
Siemens - Large Assembly

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Software NX 8.5 nabízí řadu novinek a vylepšení

Pátek, 07 Září 2012 08:02

Tags: CAD | CAE | CAM | Siemens NX

snx85_1236Společnost Siemens PLM Software oznámila uvedení nejnovější verze softwaru NX, který představuje plně integrované a počítačem podporované řešení pro navrhování, výrobu a inženýrské analýzy (CAD/CAM /CAE). Nejnovější verze NX 8.5 zahrnuje rozsáhlá vylepšení vzešlá z požadavků zákazníků a nové funkce, které nabízejí vyšší flexibilitu a produktivitu v oblasti produktového inženýrství i výroby, a pomáhají zkrátit čas nezbytný pro uvedení výrobků na trh. Verze NX 8.5 vychází z vize HD-PLM společnosti Siemens PLM Software, jejímž cílem je pomáhat firmám při nalézání chytřejších řešení efektivnějším a spolehlivějším způsobem.

V oblasti navrhování přináší verze NX 8.5 řadu nových a vylepšených funkcí, které přispívají ke zvýšení efektivity a zkrácení doby potřebné pro navrhování. Efektivnější pracovní postupy a zapracování uživatelských zkušeností pomáhají zvyšovat produktivitu, minimalizovat vstupy a snižovat úsilí potřebné k plnění konstrukčních úkolů. 

Nové konstrukční příkazy kromě toho pomáhají zkrátit dobu cyklu návrhu až o 30 %. Například, nový příkaz Emboss Body (vytlačit těleso) aplikovaný při spojování části čelních ploch protínajících se objemových nebo plošných těles vyžaduje méně kroků. Verze NX 8.5 obsahuje rovněž nové funkce pro modelování tvarů, volné modelování a validační kontrolu.

Software NX 8.5 nadále využívá synchronní technologii, tj. inovační řešení společnosti Siemens PLM Software, které kombinuje rychlost a flexibilitu přímého modelování s ovladatelností a automatizací parametrického modelování.

Verze NX 8.5 zahrnuje nová vylepšení v oblasti simulace, která pomáhají vývojovým týmům navrhovat produkty efektivněji. Nové optimalizační nástroje, jako je NX Shape, například poskytují vylepšení stávajícího navrhování díky snížení koncentrace napětí. Software NX 8.5 rovněž nabízí vylepšení v oblasti simulačního modelování, strukturálních, teplotních, průtokových, pohybových a multi-fyzikálních analýz, což podporuje rychlejší tvorbu přesnějších analytických modelů a urychluje čas řešení až o 25 %.

Uvedení NX 8.5 pro simulaci rovněž zahrnuje uvedení nové verze široce využívaného softwaru NX Nastran, což je přední FEA řešič zaměřený na výpočetní výkon, přesnost, spolehlivost a škálovatelnost. Tato nová verze softwaru NX Nastran 8.5 dále navyšuje počet typů úloh, které mohou být řešeny, a přináší celou řadu zlepšení výpočetního výkonu a technických postupů, například nové funkce v oblasti lepení hran a lepených spojů.

Verze softwaru NX 8.5 zahrnuje plnou verzi aplikace Volume Based 2.5D Milling. Zákazníci pracující s původní verzí tohoto softwaru, který přistupuje k programování prizmatických tvarových dílů na základě trojrozměrných objektů, jsou velmi spokojeni se snadností použití a rychlejšími programovacími časy. Nové jsou také funkce pro podporu a automatizaci vícedílného obrábění a obrábění na více stanovištích. Tyto nové CAM funkce softwaru NX 8.5 se týkají dílů, které se ve strojírenském průmyslu běžně vyskytují.

Verze byla rozšířena o funkci vysoce automatizované kontroly kvality programování nabízené aplikací NX CMM Inspection Programming (programování cyklů souřadnicových měřících strojů) spolu s analýzou výsledků měření a zobrazením v rámci softwaru NX. Modul NX CMM zvyšuje hodnotu softwaru NX jako samostatného a široce použitelného řešení pro výrobní odvětví.

Nová knihovna řezných nástrojů a funkce pro správu CAM dat navíc podporují rychlejší NC programování, usnadňují přístup ke zdrojům informací a jejich opětovné použití, a umožňují využívat správná data NC programování průběžně až po vlastní obrábění.

Verze NX 8.5 bude pro zákazníky k dispozici v říjnu. Podrobnější informace o všech nových funkcích softwaru NX 8.5 naleznete na www.siemens.cz/plm/nx85 .


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit