Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Nová verze DULMAP 8.00

Úterý, 08 Únor 2005 12:00
V souvislosti s přibývajícím počtem licencí MicroStation v8 společnost HSI jsme přijala výzvu Mostecké uhelné společnosti k vytvoření nové verze produktu DULMAP. Nová verze je upravena pro efektivní využití MicroStationu v8 a najde se v ní i několik dalších novinek. Je např. připravena pro zohlednění specifik daného zákazníka. Této vlastnosti využila i společnost Severočeské doly, která má již také svou "novou" verzi. DULMAPu ve verzi 8.00.

Nejdůležitější vlastnosti systému DULMAP
· podpora tvorby svahových značek
· podpora parametrických značek
· oboustranná komunikace s Báňským modelem firmy KVASoftware umožňuje zobrazit nejen skutečný stav, ale i projektované stavy, včetně jejich vzájemného porovnání, případně zobrazení dalších projektovaných technologických postupů (tratě, dopravníky apod.)
· převod dat ze systému MOSS
· podpora vektorizace rastrových podkladů
· zpracování dat z digitálního zápisníku měřícího přístroje včetně výpočtových úloh
· široká škála výpočtů souřadnic bodů v rámci konstrukčních úloh
· komplexní správa bodového pole, načtení vzniklého bodového pole do kresby a do databází, úlohy extrakce kresby a výstupu bodů
· podpora tvorby mapy kresebnými funkcemi s možností nejen využívat bodové pole zadáním čísel bodů či jejich posloupností, ale i standardní funkčnost systému MicroStation V8
· budování informačního systému - napojování a využívání negrafických informací o objektech – nejen databázových, ale i textových, dalších kresebných (detaily) či rastrových souborů ("fotografie"), rozsáhlé výstupní funkce
Více informací o novinkách si můžete stáhnout zde.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit