Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Odbornou radu pro BIM rozšířily Callida a Nemetschek Scia

Úterý, 12 Srpen 2014 09:19

Tags: BIM | Callida | Členové | Nemetschek | Odborná rada pro BIM | Scia | Stavebnictví

clenove-vitejte-na-palube-1433Členská základna Odborné rady pro BIM se během letních měsíců rozšířila o nové kolektivní členy firmy CallidaNemetschek Scia. Obě firmy svým rozhodnutím potvrzují obecný trend, kterým je neustále se zvyšující zájem o metodiku BIM a s tím související problematiku zavedení Informačního modelování nejen budov do českého stavebnictví. Posláním Odborné rady pro BIM je sdružovat členy za účelem propagace a dlouhodobé popularizace metodiky BIM, napomáhat tak uplatnění nového způsobu práce ve stavebnictví, ve všech zásadních etapách životního cyklu staveb od projekční činnosti přes výstavbu až po správu majetku.

Pro naplňování výše uvedených cílů organizuje Odborná rada pro BIM akce jakými jsou BIM semináře, výroční konference BIM DAY, či pravidelná setkávání členů v rámci činnosti pracovních skupin. Do všech aktivit se mohou řádní členové CzBIM zapojit. Na druhou stranu členové Odborné rady pro BIM mají příležitost reprezentovat spolek na akcích svých, ale i dalších subjektů - na seminářích, přednáškách či konferencích, které se tematicky dotýkají stavebnictví a s ním související problematiky zavádění BIM.
Rozhodující pro vstup Callidy byla její účast na loňské akci BIM Day pořádaná Odbornou radou pro BIM a působení Jaroslava Nechyby, ředitele a spolumajitele společnosti Callida, v expertní skupině pro BIM & Standardy a legislativu. Pracují zde zkušení lidé z praxe, kteří se rádi podílejí na inovativních řešeních a nebojí se prorážet cestu. Callida s tím má bohaté zkušenosti z vlastní činnosti a proto oceňuje možnost spolupracovat s lidmi podobně nastavenými.
Firma Nemetschek Scia se zabývá vývojem a distribucí softwaru pro výpočty a dimenzování konstrukcí a dodává projektantům–statikům výkonné nástroje pro jejich každodenní práci. Jakožto součást skupiny Nemetschek Group, jejíž společnosti se problematice BIM intenzivně věnují již několik let aktivní činností v alianci building Smart, podporující koncept Open BIM, také v Nemetschek Scia cítili, že je čas se zapojit do aktivit podporujících BIM i na české půdě. Podle Martina Nováka, ředitele vývoje softwaru v Nemetschek Scia, se BIM stane obecně přijatým standardem pro projektování i v České republice a Nemetschek Scia chce být u toho.
Ze zkušeností se stávajícími kolektivními členy je evidentní, že firmy vstupují do Odborné rady pro BIM především proto, aby se mohli jejich zástupci aktivně podílet na činnostech uvnitř sdružení, pracovat na úkolech stanovených v rámci činnosti pracovních skupin, apod... A za to jim patří dík, protože jinak by například BIM Příručka, první česká publikace věnující se problematice BIM patrně nikdy nespatřila světlo světla. Zároveň je potěšující, že rozšiřování kolektivní členské základny Odborné rady pro BIM má dlouhodobě stoupající trend.
Členství v Odborné radě pro BIM je v zásadě rozděleno na individuální a kolektivní. Druhé jmenované je určeno firmám jakými jsou třeba právě společnosti Callida nebo Nemetschek Scia. V rámci kolektivního členství je možné být řádným kolektivním členem, případně členem sponzorským. Oba druhy kolektivního členství se liší v množství nabízených výhod, které v rámci členského příspěvku Odborná rada pro BIM nabízí. Výčet jednotlivých výhod naleznou zájemci o členství na stránkách Odborné rady pro BIM v sekci členství.


Mohlo by vás zajímat: