Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mapy.cz aktualizovaly letecké snímky ČR

Pondělí, 25 Leden 2016 12:47

Tags: Česká republika | GIS | GPS | Mapová vrstva | Mapy.cz | TopGis

Mapy cz-TopGis-1605V pondělí 25. ledna 2016 se na Mapy.cz objevily nové letecké snímky celé České republiky. Ortofotografie z let 2014–2015 tak nahradily původní mapovou vrstvu z let 2010 až 2012. Nová vrstva je složena z více než 96 tisíců kvalitních snímků. Obrazová data z letadel, pokrývající 82 710 km2 České republiky a nejbližšího pohraničí, zabírají po zpracování prostor 2,1 terabajtů. Nové snímky jsou dílem společnosti TopGis, jejímiž pracovníky jsou z velké části dřívější zaměstnanci firmy Geodis, jejíž mapy byly používány dříve. Finální část zpracování ortofoto snímků, kam patří i takzvané pyramidování nebo dlaždičkování, provedl tým Mapy.cz.

Nová mapová vrstva je nyní viditelně kvalitnější, snímky jsou ostřejší a mají vyšší kontrast.
Tvorba letecké mapy není úplně nejrychlejší a nejjednodušší proces. Postupuje se od plánu letů s určením výšky letu, vzdálenosti letových řad a hustoty snímků. Pak se území rozdělí na bloky a počká se na příhodné počasí, protože letecké snímkování vyžaduje nebe bez mraků. Pro každý snímek se zaznamenává poloha a naklonění kamery, ze které se vypočítá poloha snímku na zemi. Po nafocení se provede zpřesnění naměřené polohy pomocí diferenční GPS. Do hry vstupuje aerotriangulace – další zpřesnění polohy snímků prostřednictvím vlícovacích a spojovacích bodů. Následují další úkony, o kterých se můžete dozvědět více na tomto odkazu.


Mohlo by vás zajímat: