Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Učebna 3D tisku v SPŠ na Proseku přechází do ostrého provozu

Čtvrtek, 22 Září 2016 14:18

Tags: 3D Lab | 3D tisk | Prosek | SPŠ | Učebna | Vzdělávání | Y Soft

SPS Prosek004-1638Společnost Y Soft a Střední průmyslová škola na Proseku 22. září společně otevřely učebnu 3D Lab, která se specializuje na výuku 3D technologií, především 3D tisku. Škola díky učebně, kterou Y Soft pomohl vybavit patnácti 3D tiskárnami, může 3D tisk nejen vyučovat, ale využít jej i v jiných předmětech jako doplňkovou technologii. K dispozici bude nejen žákům a učitelům SPŠ Prosek, ale nyní, po ukončení ročního testovacího provozu, se otevře i učitelům z jiných škol. Cílem je podělit se o vlastní zkušenosti se systematickým zapojením 3D tisku do výukového kurikula.

Nově otevřená učebna je výsledkem dlouhodobých snah SPŠ na Proseku využívat 3D tisk ve výuce. Technologii se začala věnovat v roce 2010, do své první 3D tiskárny investovala o rok později. V roce 2015 spojila síly s technologickou společností Y Soft a s využitím 3D tiskáren YSoft be3D zahájila testovací provoz specializované učebny. Žáci se o novou technologii zajímali a snažili se ji zapojovat do svých maturitních prací i projektů v rámci různých předmětů. Cílem specializované učebny je dosáhnout plného využití tohoto potenciálu v rámci celého čtyřletého studia. Roční testovací provoz učebny potvrdil, že šlo o krok správným směrem. Nyní je škola s podporou Y Softu připravena předat své know-how také dalším školám v rámci kurzů pro učitele. Ty se zaměří jak na úvod do technologie 3D tisku, tak na efektivní integraci 3D tisku do výuky a celkového provozu školy. V případě zájmu mohou zástupci škol nalézt více informací na adrese 3Dlab.sps-prosek.cz.

Výsledky testovacího provozu
Aby bylo v rámci zkušebního provozu 3D Lab možné co nejlépe vyhodnotit vliv technologie 3D tisku na výuku, rozhodla se škola učebnu co nejvíce zpřístupnit. Žáci a učitelé ji tak mohli využívat i mimo vyučovací hodiny vybraných předmětů a nebyli limitováni ani účelem použití 3D tiskáren. Po skončení školního roku 2015/2016 SPŠ na Proseku získala následující data:

  • 60 % tištěných objektů se vztahovalo k výuce (40 % tvořily maturitní projekty, 12 % učební pomůcky a náhradní díly, 8 % individuální projekty).

  • 37 % tištěných objektů vzniklo pro soukromé účely (pro zábavu nebo v souvislosti s osobními zájmy a koníčky uživatelů)

  • 3 % procenta tištěných objektů se využily na podporu marketingových aktivit SPŠ Prosek.

Fáze testovacího provozu také umožnila identifikovat tři důležité problémy, kterým školy mohou při zapojování 3D tisku do výuky čelit:

  1. Řízení a transfer nákladů – Při tisku různých objektů se spotřebovává různé množství filamentu (termoplast, který se pro 3D tisk používá). To komplikuje nastavení transparentního, přesného a automatizovaného platebního systému. Takové řešení by přitom škole pomohlo tisk podle vlastního uvážení zpoplatnit, a zajistit si tak návratnost investice do 3D tiskáren.

  1. Řízení a administrace 3D tiskáren – Flotila 3D tiskáren nedisponuje nástrojem pro centrální řízení. To může způsobovat pozdní identifikaci defektních tisků či výměnu filamentů. Problematickým důsledkem je i nízká kontrola nad tím, kdo a za jakým účelem tiskárnu využívá.

  1. Zabezpečení – Nevýhodou zpřístupnění tiskáren i mimo vybrané vyučovací hodiny bylo, že žáci, kteří nechtěli čekat, až se některá z tiskáren uvolní, občas vypínali běžící tiskové úlohy jiných žáků. Zaznamenaly se i případy, kdy vytištěný objekt vzal žák, který danou tiskovou úlohu nezadal.

Školy nepotřebují 3D tiskárny, ale řešení pro 3D tisk
Y Soft, technologický partner projektu 3D Lab, využil těchto zkušeností ve vývoji svého řešení pro 3D tisk YSoft be3D eDee, které je navrženo exkluzivně pro použití ve vzdělávacích institucích.
eDee představuje vůbec první řešení v oblasti 3D tisku, díky kterému školy mohou řídit a spravovat flotilu 3D tiskáren. Jako v případě klasických 2D tiskáren toto řešení umožňuje zpřístupnit 3D tiskárnu na základě osobní autentifikace, účtovat náklady a monitorovat provoz všech zařízení. Uzavřená konstrukce a dvířka opatřená elektronickými zámky pak zabezpečují právě tištěný objekt.


Mohlo by vás zajímat: