Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Režim dat v aplikaci Autodesk Fusion 360

Čtvrtek, 23 Únor 2017 14:19

Tags: 360 | Autodesk | Data | Fusion | Internet | Kurzy | Nicom | Paměť | Vzdělávání

Nicom 01-Cache-Option-1708aKdyž jezdím po seminářích na téma Autodesk Fusion 360, spoustu z vás zajímá, jak je to s režimem dat. Může aplikace Fusion 360 pracovat s daty off-line? Setkáte se s odpovědí „Ano, jistě“, já však spíš svým posluchačům odpovídám trochu jinak: „Ano, jistě!?“ Otázka je zcela na místě, neboť i v dnešní době není připojení k internetu stálé! A nikdo ani nemůže předvídat, jak stálé připojení bude. A to mi můžete věřit, neboť jezdím za svojí prací po celé republice a také mimo ni, takže bývám odkázán na Wi-Fi připojení.

Vývojáři se snaží velice pružně reagovat na tuto nemilou skutečnost, protože samotná aplikace Fusion 360 je založena na cloudovém řešení.

Když se internet padá nebo je slabá síla signálu, prohlížeče klasického CAD nástroje nebude moci fungovat vůbec. Vzhledem k tomu, aplikace Fusion 360 má desktopového klienta, který je připojený ke cloudu, a může fungovat, i když není připojený k internetu. Ovšem data, která jsou standardně umístěna v mezipaměti, vytvářela donedávna neuspořádaný seznam uživatelových návrhů. No a pak v tom hledejte…

Jak jsem se zmínil, vývojáři nespí a reagují na uživatelské podněty. Aktuálně tým Fusion 360 má za úkol zlepšit off-line zkušenosti s třemi hlavními kroky:

  1. Zobrazení dat v režimu off-line.
  2. Volba konkrétní údaje, které mají být ukládány do mezipaměti.
  3. Automatická synchronizace dat.

A potěšující zprávou je, že první fáze byla již splněna ve velkém lednovém update.

Fáze 1 – zvýraznění souborů

Starý fakt: Věděli jste, že aplikace Fusion 360 automaticky ukládá soubory, které používáte po určitou dobu? Rychlý Tip: Přejděte na Preferences ->General ->Offline cache pro změnu doby (dnů) pro off-line uložení. V tomto případě se jedná se o soubory, které se zobrazují v datovém panelu, když přejdete do režimu off-line.

V lednové aktualizaci již aplikace Fusion 360 zobrazí tyto soubory z mezipaměti ve stejném formátu, jako kdybyste byli online. Soubory v režimu off-line, budou soubory, které nebyly v mezipaměti zešedlé, nedostupné. Na rozdíl od nich, soubory, které jsou uloženy v mezipaměti, zobrazí se v datovém panelu normálně. Již tedy máte plný přístup k otevření či editaci souborů v mezipaměti. Samozřejmostí je, že při návratu zpět do režimu online, budou tyto soubory aktualizovány v cloudu.

Nicom 01-Cache-Option-1708

Cache Option

Nicom 02-Zesednuti souboru neulozenych v mezipameti-1708

Zešednutí souborů neuložených v mezipaměti

Fáze 2 selektivní mezipamět

Termín řešení této fáze je stanoven na druhé čtvrtletí tohoto roku.
Brzy budete moci vybrat projekt, složku nebo návrh, které mají být v mezipaměti. Budete si moci vybrat, co chcete mít k dispozici při vstupu do režimu off-line. Kromě toho, bude selektivní paměť zachytávat všechny odkazy, pokud se rozhodnete do mezipaměti ukládat sestavu nejvyšší úrovně, která odkazuje na několik dalších návrhů. Mělo by se jednat o ruční nastavení.

Nicom 03-Rucni nastaveni mezipameti

Ruční nastavení mezipaměti

Fáze 3 – automatická synchronizace

Termín řešení poslední fáze skládanky je stanoven na třetí čtvrtletí tohoto roku.

Toto vylepšení bude preventivně řešit stažení při nových datech nebo jejich změně. Automatická synchronizace by měla jít také nastavit na projekty, složky nebo návrh. Například, pokud se rozhodnu synchronizovat projekt, soubory, které jsou přidány nebo změněny uvnitř tohoto projektu, budou automaticky synchronizovány s mými soubory v mezipaměti.

Další novinky, tipy a triky se můžete dozvědět na mých seminářích nebo v kurzech pro aplikaci FUSION 360 v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s. Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk Inventor Professional


Mohlo by vás zajímat: